Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2017(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0253/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0253/2016

Συζήτηση :

PV 12/09/2016 - 21
CRE 12/09/2016 - 21

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2016 - 4.19
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0338

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

4.19. Δημιουργία συνθηκών στην αγορά εργασίας οι οποίες ευνοούν την εξισορρόπηση μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη δημιουργία συνθηκών στην αγορά εργασίας οι οποίες ευνοούν την εξισορρόπηση μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής [2016/2017(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Συνεισηγητές: Tatjana Ždanoka και Vilija Blinkevičiūtė (A8-0253/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 19)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0338)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου