Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 13. september 2016 - Strasbourg

11. Situationen i Gabon efter valget (forhandling)
CRE

Redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Gabon efter valget (2016/2877(RSP))

Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Mariya Gabriel for PPE-Gruppen, Jo Leinen for S&D-Gruppen, Marek Jurek for ECR-Gruppen, Pavel Telička for ALDE-Gruppen, Jean-Luc Mélenchon for GUE/NGL-Gruppen, Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen, Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen, og Louis Aliot for ENF-Gruppen.

FORSÆDE: Adina-Ioana VĂLEAN
næstformand

Talere: Cristian Dan Preda, Cécile Kashetu Kyenge, Joachim Zeller og Eduard Kukan.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias.

Indlæg af Federica Mogherini.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse