Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 13. syyskuuta 2016 - Strasbourg

11. Vaalien jälkeinen tilanne Gabonissa (keskustelu)
CRE

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Vaalien jälkeinen tilanne Gabonissa (2016/2877(RSP))

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Mariya Gabriel PPE-ryhmän puolesta, Jo Leinen S&D-ryhmän puolesta, Marek Jurek ECR-ryhmän puolesta, Pavel Telička ALDE-ryhmän puolesta, Jean-Luc Mélenchon GUE/NGL-ryhmän puolesta, Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta ja Louis Aliot ENF-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Adina-Ioana VĂLEAN

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda, Cécile Kashetu Kyenge, Joachim Zeller ja Eduard Kukan.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias.

Federica Mogherini käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus