Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2016. gada 13. septembris - Strasbūra

13. ES attiecības ar Tunisiju pašreizējā reģionālajā kontekstā (debates)
CRE

Ziņojums par ES attiecībām ar Tunisiju pašreizējā reģionālajā kontekstā [2015/2273(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Fabio Massimo Castaldo (A8-0249/2016).

Fabio Massimo Castaldo iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos).

Uzstājās Lorenzo Cesa PPE grupas vārdā, Pier Antonio Panzeri S&D grupas vārdā, Amjad Bashir ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Afzal Khan, Hilde Vautmans ALDE grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Jordi Sebastià Verts/ALE grupas vārdā un Cristian Dan Preda.

SĒDI VADA: Ulrike LUNACEK
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Victor Boştinaru, María Teresa Giménez Barbat, Mariya Gabriel, Gilles Pargneaux, Francisco José Millán Mon, Inés Ayala Sender, Ramona Nicole Mănescu, Silvia Costa, Eduard Kukan.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Jasenko Selimovic un João Pimenta Lopes.

Uzstājās Johannes Hahn (Komisijas loceklis) un Fabio Massimo Castaldo.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.9.2016. protokola 9.7. punkts.

Juridisks paziņojums