Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 13. september 2016 - Strasbourg

13. Odnosi med EU in Tunizijo v aktualnem regionalnem kontekstu (razprava)
CRE

Poročilo o odnosih med EU in Tunizijo v aktualnem regionalnem kontekstu [2015/2273(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Fabio Massimo Castaldo (A8-0249/2016)

Fabio Massimo Castaldo je predstavil poročilo.

Govorila je Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Govorili so Lorenzo Cesa v imenu skupine PPE, Pier Antonio Panzeri v imenu skupine S&D, Amjad Bashir v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Afzal Khan, Hilde Vautmans v imenu skupine ALDE, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, Jordi Sebastià v imenu skupine Verts/ALE, in Cristian Dan Preda.

PREDSEDSTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsednica

Govorili so Victor Boştinaru, María Teresa Giménez Barbat, Mariya Gabriel, Gilles Pargneaux, Francisco José Millán Mon, Inés Ayala Sender, Ramona Nicole Mănescu, Silvia Costa, Eduard Kukan.

Po postopku "catch the eye" so govorili Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Jasenko Selimovic in João Pimenta Lopes.

Govorila sta Johannes Hahn (član Komisije) in Fabio Massimo Castaldo.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.7 zapisnika z dne 14.9.2016.

Pravno obvestilo