Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Úterý, 13. září 2016 - ŠtrasburkKonečné znění
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Výsledky summitu G20 (rozprava)
 3.Vyšetřování měření emisí v automobilovém průmyslu (rozprava)
 4.Hlasování
  4.1.Politika soudržnosti a strategie výzkumu a inovací v oblasti inteligentní specializace (RIS3) (hlasování)
  4.2.Evropská územní spolupráce – osvědčené postupy a inovativní opatření (hlasování)
  4.3.Vyšetřování měření emisí v automobilovém průmyslu (hlasování)
  4.4.Žádost, aby byl István Ujhelyi zbaven imunity (hlasování)
  4.5.Žádost o ochranu výsad a imunit, kterých požívá Rosario Crocetta (hlasování)
  4.6.Žádost, aby byl Sotirios Zarianopoulos zbaven imunity (hlasování)
  4.7.Dohoda mezi EU a Čínou v souvislosti s přistoupením Chorvatska *** (hlasování)
  4.8.Dohoda mezi EU a Uruguayí v souvislosti s přistoupením Chorvatska *** (hlasování)
  4.9.Jmenování člena Účetního dvora – Lazaros Stavrou Lazarou (hlasování)
  4.10.Jmenování člena Účetního dvora - João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo (hlasování)
  4.11.Jmenování člena Účetního dvora – Leo Brincat (hlasování)
  4.12.Statistika týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi (přenesené a prováděcí pravomoci)***II (hlasování)
  4.13.Statistiky cen zemního plynu a elektřiny ***I (hlasování)
  4.14.Na cestě k novému uspořádání energetického trhu (hlasování)
  4.15.Strategie EU pro vytápění a chlazení (hlasování)
  4.16.Zvýšení konkurenceschopnosti MSP (hlasování)
  4.17.Strategie EU pro alpský region (hlasování)
  4.18.Svěřenecký fond EU pro Afriku: důsledky pro rozvoj a humanitární pomoc (hlasování)
  4.19.Vytvoření podmínek na trhu práce příznivých pro rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem (hlasování)
 5.Vysvětlení hlasování
 6.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 7.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 8.Nedávný vývoj v Polsku a jeho dopad na základní práva, jak je stanoví Listina základních práv Evropské unie (rozprava)
 9.Situace v Turecku (rozprava)
 10.Opravy (článek 231 jednacího řádu)
 11.Situace po volbách v Gabonu (rozprava)
 12.Summit OSN na vysoké úrovni věnovaný rozsáhlému pohybu uprchlíků a migrantů (rozprava)
 13.Vztahy EU s Tuniskem v současném regionálním kontextu (rozprava)
 14.Sociální dumping v EU (rozprava)
 15.Prezentace postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu – rozpočtový rok 2017 (rozprava)
 16.Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a státy SADC EPA *** – Parlamentní dohled nad dohodou o hospodářském partnerství EU-SADC a dohled občanské společnosti (rozprava)
 17.Klíčové cíle 17. konference smluvních stran Úmluvy CITES v Johannesburgu (rozprava)
 18.Pořad jednání příštího denního zasedání
 19.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
 Příloha 1 – Jmenování člena Účetního dvora – Lazaros Stavrou Lazarou
 Příloha 2 – Jmenování člena Účetního dvora – João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo
 Příloha 3 – Jmenování člena Účetního dvora – Leo Brincat
Zápis
Konečné znění (199 kb)
  Prezenční listina
Konečné znění (64 kb)
  Příloha 1
Konečné znění (7 kb)
  Příloha 2
Konečné znění (7 kb)
  Příloha 3
Konečné znění (7 kb)
 
Zápis
Konečné znění (85 kb)
  Prezenční listina
Konečné znění (11 kb)
  Výsledky hlasování
Konečné znění (55 kb)
  Jmenovitá hlasování
Konečné znění (141 kb)
 
Zápis
Konečné znění (298 kb)
  Prezenční listina
Konečné znění (65 kb)
  Výsledky hlasování
Konečné znění (971 kb)
  Jmenovitá hlasování
Konečné znění (2768 kb)
Právní upozornění