Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Αποτελέσματα της συνόδου κορυφής της G20 (συζήτηση)
 3.Εξέταση των μετρήσεων εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία (συζήτηση)
 4.Ώρα των ψηφοφοριών
  4.1.Πολιτική συνοχής και στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) (ψηφοφορία)
  4.2.Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία - βέλτιστες πρακτικές και καινοτόμα μέτρα (ψηφοφορία)
  4.3.Εξέταση των μετρήσεων εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία (ψηφοφορία)
  4.4.Αίτηση άρσης της ασυλίας του István Ujhelyi (ψηφοφορία)
  4.5.Αίτηση για την υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών του Rosario Crocetta (ψηφοφορία)
  4.6.Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Σωτηρίου Ζαριανόπουλου (ψηφοφορία)
  4.7.Συμφωνία ΕΕ-Κίνας σχετικά με την προσχώρηση της Κροατίας *** (ψηφοφορία)
  4.8.Συμφωνία ΕΕ-Ουρουγουάης, σχετικά με την προσχώρηση της Κροατίας *** (ψηφοφορία)
  4.9.Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Λάζαρος Σταύρου Λαζάρου (ψηφοφορία)
  4.10.Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - João Figueiredo (ψηφοφορία)
  4.11.Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Leo Brincat (ψηφοφορία)
  4.12.Στατιστικές σχετικά με το εξωτερικό εμπόριο με τρίτες χώρες (κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές αρμοδιότητες)***II (ψηφοφορία)
  4.13.Ευρωπαϊκές στατιστικές όσον αφορά τις τιμές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας ***I (ψηφοφορία)
  4.14.Προς τον ανασχεδιασμό της αγοράς ενέργειας (ψηφοφορία)
  4.15.Στρατηγική της ΕΕ για τη θέρμανση και την ψύξη (ψηφοφορία)
  4.16.Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ (ψηφοφορία)
  4.17.Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή των Άλπεων (ψηφοφορία)
  4.18.Καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ για την Αφρική: επιπτώσεις για την ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια (ψηφοφορία)
  4.19.Δημιουργία συνθηκών στην αγορά εργασίας οι οποίες ευνοούν την εξισορρόπηση μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής (ψηφοφορία)
 5.Αιτιολογήσεις ψήφου
 6.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 7.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 8.Πρόσφατες εξελίξεις στην Πολωνία και ο αντίκτυπός τους στα θεμελιώδη δικαιώματα που ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συζήτηση)
 9.Κατάσταση στην Τουρκία (συζήτηση)
 10.Διορθωτικά (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 11.Μετεκλογική κατάσταση στην Γκαμπόν (συζήτηση)
 12.Διάσκεψη υψηλού επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών για την αντιμετώπιση των μαζικών μετακινήσεων προσφύγων και μεταναστών (συζήτηση)
 13.Σχέσεις της ΕΕ με την Τυνησία στο ισχύον περιφερειακό πλαίσιο (συζήτηση)
 14.Κοινωνικό ντάμπινγκ στην Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)
 15.Παρουσίαση, εκ μέρους του Συμβουλίου, της θέσης του σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού - οικονομικό έτος 2017 (συζήτηση)
 16.Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της ΕΕ και των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ *** - Κοινοβουλευτική εποπτεία και παρακολούθηση από την κοινωνία των πολιτών της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και των κρατών της ΚΑΜΑ (συζήτηση)
 17.Βασικοί στόχοι της 17ης Διάσκεψης των Συμβαλλόμενων Μερών στη CITES η οποία θα διεξαχθεί στο Γιοχάνεσμπουργκ (συζήτηση)
 18.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 19.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
 Παράρτηµα 1 - Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου – Λάζαρος Σταύρου Λαζάρου
 Παράρτηµα 2 - Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου – João Figueiredo
 Παράρτηµα 3 - Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου – Leo Brincat
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (224 kb)
  Κατάσταση παρόντων
Οριστική έκδοση (65 kb)
  Παράρτημα 1
Οριστική έκδοση (7 kb)
  Παράρτημα 2
Οριστική έκδοση (7 kb)
  Παράρτημα 3
Οριστική έκδοση (7 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (92 kb)
  Κατάσταση παρόντων
Οριστική έκδοση (12 kb)
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών
Οριστική έκδοση (63 kb)
  Ονομαστικές ψηφοφορίες
Οριστική έκδοση (141 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (331 kb)
  Κατάσταση παρόντων
Οριστική έκδοση (72 kb)
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών
Οριστική έκδοση (1014 kb)
  Ονομαστικές ψηφοφορίες
Οριστική έκδοση (2842 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου