Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Protokols
Otrdiena, 2016. gada 13. septembris - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.G20 samita rezultāti (debates)
 3.Izmeklēšana saistībā ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē (debates)
 4.Balsošanas laiks
  4.1.Kohēzijas politika un pētniecības un inovācijas stratēģijas pārdomātai specializācijai (RIS3) (balsošana)
  4.2.Eiropas teritoriālā sadarbība — paraugprakse un inovatīvi pasākumi (balsošana)
  4.3.Izmeklēšana saistībā ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē (balsošana)
  4.4.Pieprasījums atcelt István Ujhelyi imunitāti (balsošana)
  4.5.Pieprasījums aizstāvēt Rosario Crocetta privilēģijas un imunitāti (balsošana)
  4.6.Pieprasījums atcelt Sotirios Zarianopoulos imunitāti (balsošana)
  4.7.ES un Ķīnas nolīgums attiecībā uz Horvātijas pievienošanos ES *** (balsošana)
  4.8.ES un Urugvajas nolīgums attiecībā uz Horvātijas pievienošanos ES *** (balsošana)
  4.9.Revīzijas palātas locekļa iecelšana amatā — Lazaros Stavrou Lazarou (balsošana)
  4.10.Revīzijas palātas locekļa iecelšana amatā — João Figueiredo (balsošana)
  4.11.Revīzijas palātas locekļa iecelšana amatā — Leo Brincat (balsošana)
  4.12.Statistika attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (deleģētās un īstenošanas pilnvaras)***II (balsošana)
  4.13.Statistika par dabasgāzes un elektroenerģijas cenām ***I (balsošana)
  4.14.Virzība uz jaunu enerģijas tirgus modeli (balsošana)
  4.15.ES siltumapgādes un aukstumapgādes stratēģija (balsošana)
  4.16.MVU konkurētspējas uzlabošana (balsošana)
  4.17.ES stratēģija Alpu reģionam (balsošana)
  4.18.ES trasta fonds Āfrikai — ietekme uz attīstības un humāno palīdzību (balsošana)
  4.19.Darba un privātās dzīves līdzsvaram labvēlīgu darba tirgus apstākļu izveide (balsošana)
 5.Balsojumu skaidrojumi
 6.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 7.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 8.Nesenie notikumi Polijā un to ietekme uz pamattiesībām, kas noteiktas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā (debates)
 9.Stāvoklis Turcijā (debates)
 10.Kļūdu labojumi (Reglamenta 231. pants)
 11.Stāvoklis Gabonā pēc vēlēšanām (debates)
 12.ANO augsta līmeņa samits ar bēgļu un migrantu masveida pārvietošanos saistītu jautājumu risināšanai (debates)
 13.ES attiecības ar Tunisiju pašreizējā reģionālajā kontekstā (debates)
 14.Sociālais dempings Eiropas Savienībā (debates)
 15.Padomes prezentācija attiecībā uz tās nostāju par 2017. finanšu gada vispārējā budžeta projektu (debates)
 16.Ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp ES un DAK EPN valstīm *** - ES un DAK ekonomisko partnerattiecību nolīguma parlamentārā pārraudzība un pilsoniskās sabiedrības uzraudzība (debates)
 17.Galvenie mērķi CITES pušu 17. konferencē Johannesburgā (debates)
 18.Nākamās sēdes darba kārtība
 19.Sēdes slēgšana
 Apmeklējumu reģistrs
 1. pielikums - Revīzijas palātas locekļa iecelšana – Lazaros Stavrou Lazarou
 2. pielikums - Revīzijas palātas locekļa iecelšana – João Figueiredo
 3. pielikums - Revīzijas palātas locekļa iecelšana – Leo Brincat
Protokols (200 kb)  Apmeklējumu reģistrs (64 kb)  1 Pielikums (7 kb)  2 Pielikums (7 kb)  3 Pielikums (7 kb)
 
Protokols (85 kb)  Apmeklējumu reģistrs (11 kb)  Balsojumu rezultāti (56 kb)  Balsojumi pēc saraksta (142 kb)
 
Protokols (298 kb)  Apmeklējumu reģistrs (65 kb)  Balsojumu rezultāti (977 kb)  Balsojumi pēc saraksta (2848 kb)
Juridisks paziņojums