Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2010(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0254/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0254/2016

Συζήτηση :

PV 14/09/2016 - 18
CRE 14/09/2016 - 18

Ψηφοφορία :

PV 15/09/2016 - 11.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0357

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

18. Εφαρμογή της οδηγίας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες [2016/2010(INI)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Markus Ferber (A8-0254/2016)

Ο Markus Ferber παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Georges Bach (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Lucy Anderson (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Wim van de Camp, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Inés Ayala Sender, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jacqueline Foster, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Pavel Telička, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ildikó GÁLL-PELCZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Tania González Peñas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jill Evans, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Andor Deli, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, Merja Kyllönen, Herbert Dorfmann, Bogusław Liberadzki, Julie Girling, Jutta Steinruck και Jana Žitňanská.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν ο Valdis Dombrovskis και Markus Ferber.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.9.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου