Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 15. září 2016 - Štrasburk

2. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu (přepracované znění) (COM(2016)0465 - C8-0323/2016 – 2016/0222(COD))

Předseda bude v souladu s ustanoveními článků 304 a 307 Smlouvy návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET, EMPL, JURI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí certifikační systém Unie pro detekční zařízení pro zajištění ochrany letectví před protiprávními činy (COM(2016)0491 - C8-0366/2016 - 2016/0236(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

Předseda bude v souladu s ustanoveními článku 307 Smlouvy návrh konzultovat s Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

LIBE, IMCO

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 99/2013 o evropském statistickém programu na období let 2013 až 2017 prodloužením tohoto programu na období let 2018 až 2020 (COM(2016)0557 - C8-0367/2016 - 2016/0265(COD))

Předseda bude v souladu s ustanoveními článků 304 a 307 Smlouvy návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

AFET, EMPL, BUDG, ITRE, IMCO

2) poslanci, návrhy usnesení (článek 133 jednacího řádu)

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o zdraví občanů ohrožených znečištěním perfluoroalkylovanými sloučeninami (PFAS) (B8-0793/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o uspořádání referend o členství v Evropské unii (B8-0794/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFCO

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o označování původu mléčných a masných výrobků (B8-0795/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o obtížné situaci italských malých a středních podniků (B8-0796/2016)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o krizi v oblasti chovu zvířat v Itálii (B8-0797/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI

- Franz Obermayr. Návrh usnesení o analýze skandálu s kontaminovanými potravinami (B8-0798/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Franz Obermayr. Návrh usnesení o ochraně spotřebitelů před minerálním olejem v potravinách (B8-0799/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Franz Obermayr. Návrh usnesení o ochraně evropských spotřebitelů před obcházením zásady předběžné opatrnosti v rámci obchodních dohod (B8-0800/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

INTA

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o dodržování demokracie v Turecku a blokování postupu udělování víz (B8-0803/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Franz Obermayr. Návrh usnesení o regulaci sběru dat v motorových vozidlech (B8-0806/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

ITRE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o boji proti dětské práci (B8-0810/2016)

předáno

příslušný výbor :

DEVE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o nové vlně migrantů přicházejících z Libye do Itálie a o varování před terorismem (B8-0811/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Florian Philippot, Laurenţiu Rebega, Jean-Luc Schaffhauser a Mylène Troszczynski. Návrh usnesení o podpoře výzkumu způsobů ošetření olivovníků proti bakterii Xylella fastidiosa a o záchraně středomořských olivovníků (B8-0812/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o selhání systému relokace migrantů (B8-0813/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o letecké havárii společnosti Egyptair (B8-0814/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o definici horské oblasti a vypracování integrované politiky pro horské regiony (B8-0815/2016)

předáno

příslušný výbor :

REGI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o podmínkách chovu křepelek (B8-0816/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o požadavku Evropské komise na prodloužení zákonného věku odchodu do důchodu (B8-0817/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o používání francouzštiny v evropských institucích (B8-0818/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFCO

stanovisko :

CULT

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o žádosti o přijetí opatření na podporu členských států při organizování vzdělávacích aktivit pro učitele na téma evropské politiky s cílem přispět k odpovídajícímu vzdělávání studentů v otázkách Evropské unie (B8-0819/2016)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o podmínkách chovu kachen (B8-0820/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o ochraně nezávadnosti hluboce zmražených potravin (B8-0821/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o podmínkách chovu kuřat (B8-0822/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois a Jean-François Jalkh. Návrh usnesení o výuce klasických jazyků v Evropské unii (B8-0823/2016)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh a Sophie Montel. Návrh usnesení o odmítnutí zavedení turečtiny jako úředního jazyka Evropské unie (B8-0824/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFCO

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o žádosti o účinné kontrolní mechanismy, díky nimž by se z ekonomiky sdílení stal užitečný nástroj pro vytváření nových pracovních míst v Evropské unii (B8-0825/2016)

předáno

příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

EMPL

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o žádosti týkající se opatření na podporu členských států v zájmu účinnějšího řízení finančních prostředků v oblasti prevence lesních požárů (B8-0826/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o podmínkách chovu krůt (B8-0832/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o podmínkách chovu slepic (B8-0833/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o podmínkách chovu perliček (B8-0834/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Marie-Christine Arnautu. Návrh usnesení o systému rozdělování migrantů mezi členské státy Evropské unie na základě kvót (B8-0835/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o nejvhodnějším způsobu, jak obnovit státní hranice v souvislosti se zvýšeným rizikem terorismu (B8-0836/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o nových způsobech opětovného použití plastových sáčků s cílem snížit jejich šíření v mořích (B8-0837/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Dominique Bilde a Steeve Briois. Návrh usnesení o zhodnocení opuštěných a chátrajících průmyslových pozemků nebo objektů (B8-0843/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand, Dominique Martin a Matteo Salvini. Návrh usnesení o chabých pokusech Komise zvládnout nelegální přistěhovalectví (B8-0844/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o podmínkách přepravy a porážky koní určených k výživě v Evropské unii (B8-0845/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Isabella Adinolfi. Návrh usnesení o nanočásticích (B8-0846/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Isabella Adinolfi. Návrh usnesení o ochraně práva na tlumočení (B8-0847/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o pracovní době a o rovnováze mezi osobním a pracovním životem (B8-0848/2016)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o nebezpečí přílivu migrantů, zejména pro ženy a homosexuály (B8-0849/2016)

předáno

příslušný výbor :

FEMM

stanovisko :

LIBE

- Dominique Bilde, Philippe Loiseau a Mylène Troszczynski. Návrh usnesení o používání plynu při usmrcování hus v Nizozemsku (B8-0850/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand, Dominique Martin a Matteo Salvini. Návrh usnesení o imigrační politice Komise (B8-0856/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand, Dominique Martin a Matteo Salvini. Návrh usnesení o škodách způsobených směrnicí o vysílání pracovníků (B8-0859/2016)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Dominique Bilde a Steeve Briois. Návrh usnesení o pozastavení jednání o přistoupení Bývalé jugoslávské republiky Makedonie k Evropské unii (B8-0872/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Clara Eugenia Aguilera García, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández a Jordi Sebastià. Návrh usnesení o účinné kontrole zdraví citrusových plodů dovážených do EU (B8-0873/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet a Sylvie Goddyn. Návrh usnesení o lovu velryb a delfínů na Faerských ostrovech (B8-0874/2016)

předáno

příslušný výbor :

PECH

- Isabella Adinolfi. Návrh usnesení o přepravě zvířat (B8-0875/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o zdanění platforem videa na vyžádání (B8-0876/2016)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o přípravě opatření, která mají potlačovat rostoucí euroskepticismus evropských občanů a podporovat jejich větší zapojení do života a rozhodovacího procesu Unie (B8-0877/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFCO

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o hromadném propouštění v podniku IMS Health France motivovaném zájmy akcionářů (B8-0878/2016)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o hromadném propouštění ve švýcarské společnosti Geberit motivovaném zájmy akcionářů (B8-0879/2016)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Louis Aliot a Dominique Bilde. Návrh usnesení o podpoře sportu a zejména ragby (B8-0880/2016)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o reformách trhu práce (B8-0881/2016)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o boji proti nezákonnému odlesňování a nezákonnému dovozu dřeva do EU (B8-0882/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn a Jean-François Jalkh. Návrh usnesení o zákazu toxických látek v dámských tamponech a vložkách (B8-0884/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o vytvoření kontrolních mechanismů s cílem učinit nové podniky skutečně efektivní v odvětví inovací a digitalizace (B8-0887/2016)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

IMCO

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o žádosti o vzdělávací kampaně týkající se životního prostředí v pobřežních lokalitách s cílem většího zapojení občanů do ochrany mořského a pobřežního životního prostředí (B8-0888/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o ocenění uměleckých řemesel (B8-0889/2016)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení se žádostí o přijetí opatření za účelem zvýšení veřejného povědomí o rizicích podvýživy v EU a podpory screeningových programů, které by identifikovaly zranitelné skupiny (B8-0890/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o žádosti o pokyny ke správné manipulaci s potravinami živočišného původu a jejich mražení (B8-0891/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o podpoře rozvoje Madagaskaru v návaznosti na jev El Niño (B8-0918/2016)

předáno

příslušný výbor :

DEVE

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů (B8-0919/2016)

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

CULT

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o prodloužení platnosti povolení pro uvádění glyfosátu na trh (B8-0920/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot a Mylène Troszczynski. Návrh usnesení o ochraně údajů v Evropě v rámci jednání o TTIP (B8-0921/2016)

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

LIBE

- Isabella Adinolfi. Návrh usnesení o zeměpisném blokování (B8-0922/2016)

předáno

příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

ITRE

- Isabella Adinolfi. Návrh usnesení o homofobii (B8-0923/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o podpoře určené muzeím a divadlům, kterým hrozí uzavření (B8-0924/2016)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o podpoře evropské filmové tvorby (B8-0925/2016)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o rizicích uzavřených skupin a radikalizaci v amatérských sportovních klubech (B8-0926/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

CULT

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o uznání smíšené povahy dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Kanadou (B8-0927/2016)

předáno

příslušný výbor :

INTA

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o uplatňování minimální mzdy ve Francii a v Německu v kabotážní přepravě provozované zahraničními řidiči (B8-0928/2016)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o účasti zaměstnanců na ziscích podniku (B8-0929/2016)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o regulaci nanomateriálů obsažených v potravinách (B8-0930/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o podpoře italského odvětví mléka a mléčných výrobků (B8-0931/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o otevření kapitoly 33 přístupových jednání s Tureckem (B8-0932/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o zasahování Evropské centrální banky do politických záležitostí členských států (B8-0933/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o podmínkách rozvojové pomoci (B8-0934/2016)

předáno

příslušný výbor :

DEVE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o islamistickém teroristickém útoku v Bangladéši (B8-0935/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o přetrvávající nestabilitě bankovního sektoru v eurozóně (B8-0936/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o imigračním bodovém systému (B8-0937/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o určení odpovědnosti za dopravní nehodu s účastí vozidla bez řidiče (B8-0938/2016)

předáno

příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

JURI

- Izaskun Bilbao Barandica, Francesc Gambús, Eider Gardiazabal Rubial, Carlos Iturgaiz, Josu Juaristi Abaunz, Ramón Jáuregui Atondo, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Josep-Maria Terricabras, Ramon Tremosa i Balcells a Pablo Zalba Bidegain. Návrh usnesení o zmizelých osobách v Evropské unii (B8-0939/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o žádosti o opatření ke zjednodušení byrokratické praxe a k zavedení pružných mechanismů v programech přeshraniční spolupráce (B8-0940/2016)

předáno

příslušný výbor :

REGI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o projektu na obnovení vojenského výzkumu na evropské úrovni (B8-0941/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o zastoupení zaměstnanců ve správních radách (B8-0942/2016)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o útocích proti křesťanům v Nigérii (B8-0943/2016)

předáno

příslušný výbor :

DEVE

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o novém nebezpečí, které pro sport představuje mechanický doping (B8-0944/2016)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o nebezpečí, které představují nanočástice (B8-0945/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o žádosti o větší finanční pomoc členským státům při vypracování kvalitních programů screeningu a prevence různých druhů nádorů v souladu s pokyny Evropského kodexu proti rakovině (B8-0946/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o žádosti o ekonomické pobídky ve prospěch ubytovacích zařízení, která si pořídí účinná a méně znečisťující klimatizační zařízení (B8-0947/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o požadavku na vyvinutí většího úsilí na podporu překonání nerovností ve vzdělávacích systémech mezi městy a periferiemi s cílem podpořit rovné a kvalitní vzdělávání (B8-0948/2016)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

CULT

- Nicola Caputo. Návrh usnesení o bovinní spongiformní encefalopatii (B8-0950/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o lepší kontrole v nákladní letecké dopravě (B8-0951/2016)

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o rozvoji konzumace hmyzu a zdravotních rizicích (B8-0952/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o negramotnosti (B8-0953/2016)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

CULT

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o vytvoření mechanismu pro účinné územní plánování, který by propojoval programy Copernicus a Urbact a na němž by se finančně podílel program Horizont 2020 (B8-0954/2016)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

REGI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o žádosti o přijetí opatření na podporu odborné přípravy kvalifikovaných pracovníků v inovativním a ekologicky udržitelném cestovního ruchu (B8-0955/2016)

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o boji proti internetovému prodeji padělaných potravin (B8-0956/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

IMCO

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o šíření plastů v mořích (B8-0957/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o nalezení podpůrných mechanismů pro malé a střední podniky při používání dronů v zemědělském odvětví (B8-0958/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o nebezpečí plošného používání insekticidů (B8-0959/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o využitelnosti uměleckých děl pro nevidomé občany (B8-0960/2016)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

CULT

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o požadavku na vypracování srovnávací studie provedené v nejvíce zalidněných oblastech členských států Evropské unie, jež by měla podat konkrétní přehled o dopadu hluku na životní prostředí (B8-0961/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Steeve Briois. Návrh usnesení s cílem zamítnout jakoukoli žádost o využití Fondu solidarity Evropské unie k financování přijímacích zařízení pro nelegální migranty (B8-0962/2016)

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

LIBE, REGI

- Dominique Bilde a Edouard Ferrand. Návrh usnesení o podpoře cestovního ruchu zaměřeného na poznávání vín (B8-0963/2016)

předáno

příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

AGRI

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o pravidlech týkajících se obalů krabiček cigaret a o zavedení politiky prevence užívání tabáku (B8-0964/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o zrušení prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, které stanovuje vlastnosti a velikost některých druhů ovoce a zeleniny (B8-0965/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o inflaci norem a předpisů v Evropské unii (B8-0966/2016)

předáno

příslušný výbor :

JURI

- Isabella Adinolfi. Návrh usnesení o inovativních léčivech (B8-0967/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Clara Eugenia Aguilera García. Návrh usnesení o odvětví ovoce a zeleniny v Unii (B8-0968/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Bernard Monot. Návrh usnesení o zajištění přechodu bývalých evropských komisařů do soukromého sektoru (B8-0969/2016)

předáno

příslušný výbor :

JURI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o žádosti o propuštění vážně nemocného italského občana uvězněného v Mauritánii (B8-0970/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o nárůstu hrozeb islámského terorismu v EU (B8-0971/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

Právní upozornění