Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000087/2016

Indgivne tekster :

O-000087/2016 (B8-0710/2016)

Forhandlinger :

PV 15/09/2016 - 5
CRE 15/09/2016 - 5

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Protokol
Torsdag den 15. september 2016 - StrasbourgEndelig udgave

5. Minimumsindkomstordninger i EU (forhandling)
CRE

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000087/2016) af Thomas Händel, for EMPL, til Kommissionen: Minimumsindkomstordninger i EU (2016/2676(RSP)) (B8-0710/2016)

Thomas Händel begrundede spørgsmålet.

Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Heinz K. Becker for PPE-Gruppen, Sergio Gutiérrez Prieto for S&D-Gruppen, Arne Gericke for ECR-Gruppen, Enrique Calvet Chambon for ALDE-Gruppen, Paloma López Bermejo for GUE/NGL-Gruppen, Tatjana Ždanoka for Verts/ALE-Gruppen, Laura Agea for EFDD-Gruppen, Joëlle Mélin for ENF-Gruppen, Udo Voigt, løsgænger, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Sven Schulze, Thomas Mann, Jutta Steinruck, Yana Toom, João Pimenta Lopes, Karima Delli, Raymond Finch, Claude Rolin, Georgi Pirinski, Tania González Peñas, Danuta Jazłowiecka, Marita Ulvskog, Anne Sander, Ádám Kósa, Sven Schulze, Sofia Ribeiro, Romana Tomc og Jérôme Lavrilleux.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Marijana Petir, Maria Grapini, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Eleonora Forenza og Michaela Šojdrová.

Indlæg af Marianne Thyssen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse