Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000087/2016

Predkladané texty :

O-000087/2016 (B8-0710/2016)

Rozpravy :

PV 15/09/2016 - 5
CRE 15/09/2016 - 5

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Zápisnica
Štvrtok, 15. septembra 2016 - Štrasburg

5. Systémy minimálneho príjmu v EÚ (rozprava)
CRE

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000087/2016), ktorú položil Thomas Händel, v mene výboru EMPL, pre Komisiu: Systémy minimálneho príjmu v EÚ (2016/2676(RSP)) (B8-0710/2016)

Thomas Händel rozvinul otázku.

Marianne Thyssen (členka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Heinz K. Becker v mene skupiny PPE, Sergio Gutiérrez Prieto v mene skupiny S&D, Arne Gericke v mene skupiny ECR, Enrique Calvet Chambon v mene skupiny ALDE, Paloma López Bermejo v mene skupiny GUE/NGL, Tatjana Ždanoka v mene skupiny Verts/ALE, Laura Agea v mene skupiny EFDD, Joëlle Mélin v mene skupiny ENF, Udo Voigt – nezaradený poslanec, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Sven Schulze, Thomas Mann, Jutta Steinruck, Yana Toom, João Pimenta Lopes, Karima Delli, Raymond Finch, Claude Rolin, Georgi Pirinski, Tania González Peñas, Danuta Jazłowiecka, Marita Ulvskog, Anne Sander, Ádám Kósa, Sven Schulze, Sofia Ribeiro, Romana Tomc a Jérôme Lavrilleux.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Marijana Petir, Maria Grapini, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Eleonora Forenza a Michaela Šojdrová.

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen.

Rozprava sa skončila.

Právne oznámenie