Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2116(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0225/2016

Внесени текстове :

A8-0225/2016

Разисквания :

PV 15/09/2016 - 6
CRE 15/09/2016 - 6

Гласувания :

PV 15/09/2016 - 11.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0360

Протокол
Четвъртък, 15 септември 2016 г. - СтрасбургОкончателна версия

6. Прилагане на Директивата за равно третиране в областта на заетостта (разискване)
CRE

Доклад относно прилагането на Директива 2000/78/EО на Съвета от 27 ноември 2000 година за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите („Директива за равно третиране в областта на заетостта“) [2015/2116(INI)] - комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Renate Weber (A8-0225/2016)

Renate Weber представи доклада.

Изказа се Marianne Thyssen (член на Комисията)

Изказаха се: Helga Stevens (докладчик по становището на комисията LIBE), Michaela Šojdrová (докладчик по становището на комисията FEMM), David Casa, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Vilija Blinkevičiūtė, от името на групата S&D, Ulrike Trebesius, от името на групата ECR, Marian Harkin, от името на групата ALDE, Rina Ronja Kari, от името на групата GUE/NGL, Tatjana Ždanoka, от името на групата Verts/ALE, Laura Agea, от името на групата EFDD, Dominique Bilde, от името на групата ENF, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, Brando Benifei, Czesław Hoc, Yana Toom и Jana Žitňanská.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jérôme Lavrilleux, Maria Grapini, Notis Marias, Romana Tomc, Csaba Sógor и Rosa Estaràs Ferragut.

Изказаха се: Marianne Thyssen и Renate Weber.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.13 от протокола от 15.9.2016 г.

Правна информация