Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2284(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0227/2016

Predkladané texty :

A8-0227/2016

Rozpravy :

PV 15/09/2016 - 7
CRE 15/09/2016 - 7

Hlasovanie :

PV 15/09/2016 - 11.14
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0361

Zápisnica
Štvrtok, 15. septembra 2016 - Štrasburg

7. Činnosti, dosah a pridaná hodnota Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v rokoch 2007 až 2014 (rozprava)
CRE

Správa o činnostiach, dosahu a pridanej hodnote Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v rokoch 2007 až 2014 [2015/2284(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Marian Harkin (A8-0227/2016)

Marian Harkin uviedla správu.

V rozprave vystúpil Jean-Paul Denanot (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen (členka Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Agnes Jongerius ( spravodajkyňa výboru INTA požiadaného o stanovisko), Marco Valli (spravodajca výboru CONT požiadaného o stanovisko), Tamás Deutsch (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Vilija Blinkevičiūtė (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Csaba Sógor v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Maria Arena v mene skupiny S&D, Enrique Calvet Chambon v mene skupiny ALDE, Lynn Boylan v mene skupiny GUE/NGL, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Steven Woolfe, Monika Vana v mene skupiny Verts/ALE, Tim Aker v mene skupiny EFDD, Auke Zijlstra v mene skupiny ENF, Arne Gericke v mene skupiny ECR, Sotirios Zarianopoulos – nezaradený poslanec, David Casa, Marita Ulvskog a Anneli Jäätteenmäki.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Krzysztof Hetman, Victor Negrescu, Notis Marias a Romana Tomc.

Vystúpili: Marianne Thyssen a Marian Harkin.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.14 zápisnice zo dňa 15.9.2016.

Právne oznámenie