Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 15. septembra 2016 - Štrasburg

10. Zmena programu rokovania

Predseda oznámil, že Konferencia predsedov v súlade s prílohou XVI rokovacieho poriadku vyhlásila vypočutie dezignovaného komisára sira Juliana Kinga za uzavreté a rozhodla, aby sa o jeho vymenovaní hlasovalo v pléne.

Predseda v súlade s článkom 152 ods. 2 rokovacieho poriadku navrhol zaradiť hlasovanie o návrhu na vymenovanie sira Juliana Kinga do dnešného hlasovania.

Parlament vyjadril súhlas s týmto návrhom.

Program rokovania bol týmto zmenený.

Právne oznámenie