Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 15. září 2016 - Štrasburk

11.1. Jmenování jednoho člena Evropské komise – Sir Julian King (hlasování)
CRE

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 15. září 2016 o schválení jmenování Sira Juliana Kinga členem Komise (C8-0339/2016 – 2016/0812(NLE))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)
(tajné hlasování)
Seznam poslanců, kteří se účastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu (příloha 1 zápisu ze dne 15.9.2016)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0348)

Předseda poblahopřál Siru Julianu Kingovi k jeho zvolení.

Vystoupil Dominique Martin.

Právní upozornění