Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 15. september 2016 - StrasbourgEndelig udgave

11.1. Udnævnelse af et medlem af Europa-Kommissionen – Sir Julian King (afstemning)
CRE

Forslag til Europa-Parlamentets afgørelse af 15. september 2016 om godkendelse af udnævnelsen af Sir Julian King som medlem af Kommissionen (C8-0339/2016 – 2016/0812(NLE))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)
(Hemmelig afstemning)
Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 1 i protokollen af 15.9.2016)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2016)0348)

Formanden lykønskede Sir Julian King med udnævnelsen.

Indlæg af Dominique Martin.

Juridisk meddelelse