Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/0268(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0238/2016

Ingediende teksten :

A8-0238/2016

Debatten :

PV 14/09/2016 - 20
PV 04/04/2017 - 17
CRE 04/04/2017 - 17

Stemmingen :

PV 15/09/2016 - 11.6
CRE 15/09/2016 - 11.6
Stemverklaringen
PV 05/04/2017 - 9.8

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0353
P8_TA(2017)0110

Notulen
Donderdag 15 september 2016 - StraatsburgDefinitieve uitgave

11.6. Prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten ***I (stemming)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten [COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Petr Ježek (A8-0238/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6 )

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA(2016)0353)

Petr Ježek (rapporteur) stelt voor de stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie overeenkomstig artikel 61, lid 2, van het Reglement uit te stellen.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan het voorstel. De zaak wordt bijgevolg geacht naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen om direct over te gaan tot interinstitutionele onderhandelingen op basis van het vastgestelde mandaat.

Het woord werd gevoerd door:

Ernest Urtasun, om een mondeling amendement op artikel 36, lid 2, na letter c), in te dienen, dat niet in aanmerking werd genomen, aangezien meer dan 40 leden hiertegen bezwaar maakten.

Juridische mededeling