Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 15. septembra 2016 - Štrasburg

12. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Jussi Halla-aho - A8-0201/2016
Daniel Hannan, Jiří Pospíšil, Peter Jahr a Seán Kelly

Správa: Ska Keller - A8-0236/2016
Jiří Pospíšil, Peter Jahr a Stanislav Polčák

Správa: Laura Agea - A8-0247/2016
Seán Kelly

Kľúčové ciele pre 17. konferenciu zmluvných strán (COP 17) dohovoru CITES v Johannesburgu - (2016/2664(RSP)) - B8-0987/2016
Emma McClarkin a Jiří Pospíšil

Správa: Markus Ferber - A8-0254/2016
Jiří Pospíšil a Seán Kelly

Správa: Othmar Karas - A8-0222/2016
Jiří Pospíšil a Seán Kelly

Správa: Zdzisław Krasnodębski - A8-0248/2016
Thomas Mann, Csaba Sógor a Danuta Jazłowiecka

Správa: Renate Weber - A8-0225/2016
Danuta Jazłowiecka

Správa: Marian Harkin - A8-0227/2016
Danuta Jazłowiecka a Seán Kelly.

Právne oznámenie