Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 15. září 2016 - ŠtrasburkKonečné znění

18. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 52 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 7. července 2016)

výbor DEVE

- Stěžejní iniciativa EU pro oděvní průmysl (2016/2140(INI))
(stanovisko: EMPL, INTA)

- Zvyšování efektivity rozvojové spolupráce (2016/2139(INI))
(stanovisko: CONT)

výbor ITRE

- Hodnocení provádění programu Horizont 2020 v souvislosti s jeho střednědobým přezkumem a návrhem rámcového programu č. 9 (2016/2147(INI))
(stanovisko: FEMM, BUDG, REGI)

- Evropská iniciativa v oblasti cloud computingu (COM(2016)0178 - 2016/2145(INI))
(stanovisko: CULT, EMPL, JURI, ECON, LIBE, IMCO, REGI)

výbor REGI

- Investovat do zaměstnanosti a růstu – maximalizovat příspěvek evropských strukturálních a investičních fondů: hodnocení zprávy podle čl. 16 odst. 3 nařízení o společných ustanoveních (COM(2015)0639 - 2016/2148(INI))
(stanovisko: CULT, AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, CONT, TRAN, EMPL)

výbor AGRI

- Současný stav koncentrace hospodářské půdy v EU: jak usnadnit zemědělcům přístup k půdě (2016/2141(INI))

výbory AGRI, FEMM

- Ženy a jejich úloha ve venkovských oblastech (2016/2204(INI))

výbor CULT

- Integrovaný přístup k politice v oblasti sportu: řádná správa, dostupnost a integrita (2016/2143(INI))

- Akademické pokračující a dálkové vzdělávání jako součást evropské strategie celoživotního učení (2016/2142(INI))
(stanovisko: EMPL)

výbor AFCO

- Provádění ustanovení Smlouvy týkajících se vnitrostátních parlamentů (2016/2149(INI))
(stanovisko: EMPL, JURI)

výbor FEMM

- Fondy EU pro rovnost žen a mužů (2016/2144(INI))
(stanovisko: EMPL, BUDG, CONT)

výbor PETI

- Výroční zpráva o činnosti Petičního výboru za rok 2015 (2016/2146(INI))
(stanovisko: EMPL)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 8. září 2016)

výbor AFET

- Osoby bez státní příslušnosti v jižní a jihovýchodní Asii (2016/2220(INI))

- Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě a politika Evropské unie v této oblasti v roce 2015 (2016/2219(INI))
(stanovisko: FEMM, DEVE)

výbory AFET, ENVI

- Integrovaná politika Evropské unie pro Arktidu (JOIN(2016)0021 - 2016/2228(INI))
(stanovisko: PECH, AGRI, ITRE, INTA, REGI)

výbor EMPL

- Pracovní podmínky a nejisté zaměstnání (2016/2221(INI))
(stanovisko: FEMM, AGRI)

výbor ENVI

- Iniciativa na podporu účinného využívání zdrojů: omezení plýtvání potravinami a zlepšení bezpečnosti potravin (2016/2223(INI))
(stanovisko: AGRI)

- Palmový olej a likvidace deštných pralesů (2016/2222(INI))
(stanovisko: AGRI, INTA)

výbor JURI

- Legitimní opatření na ochranu oznamovatelů jednajících ve veřejném zájmu při zveřejňování důverných informací společností a veřejných orgánů (2016/2224(INI))
(stanovisko: AFCO, CULT, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, ECON)

výbor LIBE

- Dopady velkých objemů dat na základní práva: soukromí, ochrana údajů, nediskriminace, bezpečnost a vymáhání práva (2016/2225(INI))
(stanovisko: ITRE)

výbor PETI

- Zpráva o výroční zprávě o činnosti evropského veřejného ochránce práv v roce 2015 (2016/2150(INI))

Změny postoupení výborům (článek 53 jednacího řádu)

- Výklad a provádění interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů (2016/2018(INI))
předáno příslušnému výboru: : JURI, AFCO
stanovisko: PETI, ENVI, EMPL, ECON, INTA

- Výroční zpráva o politice hospodářské soutěže EU (2016/2100(INI))
předáno příslušnému výboru: : ECON
stanovisko: AGRI, INTA, IMCO, TRAN

- Koordinace některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb s ohledem na měnící se situaci na trhu (COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD))
předáno příslušnému výboru CULT
stanovisko: FEMM, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO

- Možnosti EU, jak zlepšit přístup k lékům (2016/2057(INI))
předáno příslušnému výboru ENVI
stanovisko: PETI, DEVE, EMPL, JURI, INTA

- Nařízení o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008 (COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD))
předáno příslušnému výboru: : ENVI
stanovisko: ITRE, JURI, INTA, JURI (článek 39 jednacího řádu)

- Normy občanského práva o robotice (2015/2103(INL))
předáno příslušnému výboru: : JURI
stanovisko: ENVI, EMPL, ITRE, IMCO, LIBE, TRAN

- Evropský pilíř sociálních práv (COM(2016)0127 - 2016/2095(INI))
předáno příslušnému výboru: : EMPL
stanovisko: FEMM, ECON

Postup s přidruženými výbory (článek 54 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 7. července 2016)

výbor DEVE

- Stěžejní iniciativa EU pro oděvní průmysl (2016/2140(INI))
(stanovisko: EMPL, INTA)

výbor REGI

- Investovat do zaměstnanosti a růstu – maximalizovat příspěvek evropských strukturálních a investičních fondů: hodnocení zprávy podle čl. 16 odst. 3 nařízení o společných ustanoveních (COM(2015)0639 - 2016/2148(INI))
(stanovisko: CULT, AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, CONT, TRAN, EMPL)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 8. září 2016)

výbor TRAN

- Uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě (COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD))
(stanovisko: JURI, IMCO, EMPL)

výbor JURI

- Legitimní opatření na ochranu oznamovatelů jednajících ve veřejném zájmu při zveřejňování důverných informací společností a veřejných orgánů (2016/2224(INI))
(stanovisko: AFCO, CULT, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, ECON)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 7. července 2016 a 8. září 2016)

výbor JURI

- Normy občanského práva o robotice (2015/2103(INL))
(stanovisko: ENVI, EMPL, ITRE, IMCO, LIBE, TRAN)

Rozhodnutí o uplatnění postupu společných schůzí výborů (článek 55 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 7. července 2016)

- Ženy a jejich úloha ve venkovských oblastech (2016/2204(INI))
výbory: AGRI, FEMM

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 8. září 2016)

- Integrovaná politika Evropské unie pro Arktidu (2016/2228(INI))
výbory: AFET, ENVI
(stanovisko: PECH, AGRI, ITRE, INTA, REGI)

Změna názvů

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 7. července 2016)

výbor TRAN

- Nový název zprávy z vlastního podnětu (2015/2350(INI)): „Využití potenciálu lodní osobní dopravy“

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 8. září 2016)

výbory AFET, DEVE

- Nový název zprávy z vlastního podnětu (2015/2342(INI)): „Řešení pohybů uprchlíků a migrantů: úloha vnější činnosti EU“

Změna jednacího řádu Parlamentu

- Všeobecná revize jednacího řádu Parlamentu (2016/2114(REG))

(stanovisko: BUDG, JURI, CONT)

Právní upozornění