Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Čtvrtek, 15. září 2016 - ŠtrasburkKonečné znění
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Klíčové cíle 17. konference smluvních stran Úmluvy CITES v Johannesburgu (předložené návrhy usnesení)
 4.Petice
 5.Systémy minimálního příjmu v EU (rozprava)
 6.Provádění „směrnice o rovnosti v zaměstnání“ (rozprava)
 7.Činnosti, dopad a přidaná hodnota Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci za období 2007 až 2014 (rozprava)
 8.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  8.1.Filipíny
  8.2.Somálsko
  8.3.Zimbabwe
 9.Složení Parlamentu
 10.Změna pořadu jednání
 11.Hlasování
  11.1.Jmenování jednoho člena Evropské komise – Sir Julian King (hlasování)
  11.2.Filipíny (hlasování)
  11.3.Somálsko (hlasování)
  11.4.Zimbabwe (hlasování)
  11.5.Cestovní doklad pro návrat neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí ***I (hlasování)
  11.6.Prospekt, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování ***I (hlasování)
  11.7.Azyl: dočasná opatření ve prospěch Itálie a Řecka * (hlasování)
  11.8.Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států * (hlasování)
  11.9.Klíčové cíle 17. konference smluvních stran Úmluvy CITES v Johannesburgu (hlasování)
  11.10.Uplatňování směrnice o poštovních službách (hlasování)
  11.11.Přístup k finančním prostředkům pro malé a střední podniky a zvýšení rozmanitosti financování MSP v unii kapitálových trhů (hlasování)
  11.12.Nejlepší využití potenciálu MSP v oblasti tvorby pracovních míst (hlasování)
  11.13.Provádění „směrnice o rovnosti v zaměstnání“ (hlasování)
  11.14.Činnosti, dopad a přidaná hodnota Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci za období 2007 až 2014 (hlasování)
 12.Vysvětlení hlasování
 13.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 14.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 15.Výklad jednacího řádu
 16.Postoje Rady v 1. čtení
 17.Manipulace s výsledky zápasů (rozprava)
 18.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 19.Předání textů přijatých během zasedání
 20.Termíny příštích zasedání
 21.Přerušení zasedání
 Prezenční listina
 Příloha 1 – Jmenování člena Evropské komise – Sir Julian King (UK)
Zápis
Konečné znění (347 kb)
  Prezenční listina
Konečné znění (60 kb)
  Příloha 1
Konečné znění (7 kb)
 
Zápis
Konečné znění (100 kb)
  Prezenční listina
Konečné znění (11 kb)
  Výsledky hlasování
Konečné znění (40 kb)
  Jmenovitá hlasování
Konečné znění (52 kb)
 
Zápis
Konečné znění (330 kb)
  Prezenční listina
Konečné znění (63 kb)
  Výsledky hlasování
Konečné znění (727 kb)
  Jmenovitá hlasování
Konečné znění (1178 kb)
Právní upozornění