Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Donderdag 15 september 2016 - StraatsburgDefinitieve uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Voornaamste doelstellingen voor de 17e Conferentie van de partijen bij de Cites in Johannesburg (ingediende ontwerpresoluties)
 4.Verzoekschriften
 5.Minimuminkomensregelingen in de Europese Unie (debat)
 6.Toepassing van de richtlijn gelijke behandeling in arbeid en beroep (debat)
 7.De werkzaamheden, impact en toegevoegde waarde van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering tussen 2007 en 2014 (debat)
 8.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  8.1.De Filipijnen
  8.2.Somalië
  8.3.Zimbabwe
 9.Samenstelling Parlement
 10.Wijziging van de agenda
 11.Stemmingen
  11.1.Benoeming van een lid van de Europese Commissie – Sir Julian King (stemming)
  11.2.De Filipijnen (stemming)
  11.3.Somalië (stemming)
  11.4.Zimbabwe (stemming)
  11.5.Reisdocument voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen ***I (stemming)
  11.6.Prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten ***I (stemming)
  11.7.Asiel: voorlopige maatregelen ten behoeve van Italië en Griekenland * (stemming)
  11.8.Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten * (stemming)
  11.9.Voornaamste doelstellingen voor de 17e Conferentie van de partijen bij de Cites in Johannesburg (stemming)
  11.10.Toepassing van de richtlijn postdiensten (stemming)
  11.11.Toegang tot financiering voor kmo's en versterking van de diversiteit van kmo-financiering in een kapitaalmarktenunie (stemming)
  11.12.Hoe kan het potentieel van kmo's optimaal worden benut? (stemming)
  11.13.Toepassing van de richtlijn gelijke behandeling in arbeid en beroep (stemming)
  11.14.De werkzaamheden, impact en toegevoegde waarde van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering tussen 2007 en 2014 (stemming)
 12.Stemverklaringen
 13.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 14.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 15.Interpretatie van het Reglement
 16.Standpunten van de Raad in eerste lezing
 17.Wedstrijdvervalsing (debat)
 18.Besluiten inzake bepaalde documenten
 19.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 20.Rooster van de volgende vergaderingen
 21.Onderbreking van de zitting
 Presentielijst
 Bijlage 1 - Benoeming van een lid van de Europese Commissie - Sir Julian King (VK)
Notulen
Definitieve uitgave (347 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (60 kb)
  Bijlage 1
Definitieve uitgave (7 kb)
 
Notulen
Definitieve uitgave (99 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (11 kb)
  Uitslag van de stemming
Definitieve uitgave (40 kb)
  Hoofdelijke stemming
Definitieve uitgave (52 kb)
 
Notulen
Definitieve uitgave (336 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (62 kb)
  Uitslag van de stemming
Definitieve uitgave (715 kb)
  Hoofdelijke stemming
Definitieve uitgave (1176 kb)
Juridische mededeling