Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Četrtek, 15. september 2016 - StrasbourgKončna izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov
 3.Ključni cilji za srečanje CITES CoP17 v Johannesburgu (vloženi predlogi resolucij)
 4.Peticije
 5.Sheme minimalnega dohodka v Evropski uniji (razprava)
 6.Uporaba direktive o enakosti pri zaposlovanju (razprava)
 7.Dejavnosti, učinek in dodana vrednost Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji med letoma 2007 in 2014 (razprava)
 8.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  8.1.Filipini
  8.2.Somalija
  8.3.Zimbabve
 9.Sestava Parlamenta
 10.Sprememba dnevnega reda
 11.Čas glasovanja
  11.1.Imenovanje člana Evropske komisije – Sir Julian King (glasovanje)
  11.2.Filipini (glasovanje)
  11.3.Somalija (glasovanje)
  11.4.Zimbabve (glasovanje)
  11.5.Potna listina za vrnitev nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav ***I (glasovanje)
  11.6.Prospekt, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje ***I (glasovanje)
  11.7.Azil: začasni ukrepi v korist Italije in Grčije * (glasovanje)
  11.8.Smernice za politike zaposlovanja držav članic * (glasovanje)
  11.9.Ključni cilji za srečanje CITES CoP17 v Johannesburgu (glasovanje)
  11.10.Uporaba direktive o poštnih storitvah (glasovanje)
  11.11.Dostop do finančnih sredstev za mala in srednja podjetja in povečanje raznolikosti financiranja teh podjetij v uniji kapitalskih trgov (glasovanje)
  11.12.Kako najbolje izkoristiti potencial ustvarjanja novih delovnih mest v malih in srednjih podjetjih (MSP) (glasovanje)
  11.13.Uporaba direktive o enakosti pri zaposlovanju (glasovanje)
  11.14.Dejavnosti, učinek in dodana vrednost Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji med letoma 2007 in 2014 (glasovanje)
 12.Obrazložitve glasovanja
 13.Popravki in namere glasovanja
 14.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 15.Razlaga Poslovnika
 16.Stališča Sveta v prvi obravnavi
 17.Vnaprejšnje dogovarjanje o izidih tekem (razprava)
 18.Sklepi o določenih dokumentih
 19.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 20.Datum naslednjih sej
 21.Prekinitev zasedanja
 Seznam navzočih
 Priloga 1 - Imenovanje člana Evropske komisije - Sir Julian King (Združeno kraljestvo)
Zapisnik
Končna izdaja (342 kb)
  Seznam navzočih
Končna izdaja (60 kb)
  Priloga 1
Končna izdaja (7 kb)
 
Zapisnik
Končna izdaja (100 kb)
  Seznam navzočih
Končna izdaja (11 kb)
  Izidi glasovanja
Končna izdaja (39 kb)
  Poimensko glasovanje
Končna izdaja (52 kb)
 
Zapisnik
Končna izdaja (324 kb)
  Seznam navzočih
Končna izdaja (63 kb)
  Izidi glasovanja
Končna izdaja (709 kb)
  Poimensko glasovanje
Končna izdaja (1236 kb)
Pravno obvestilo