Seznam 
Zápis
PDF 330kWORD 100k
Čtvrtek, 15. září 2016 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Klíčové cíle 17. konference smluvních stran Úmluvy CITES v Johannesburgu (předložené návrhy usnesení)
 4.Petice
 5.Systémy minimálního příjmu v EU (rozprava)
 6.Provádění „směrnice o rovnosti v zaměstnání“ (rozprava)
 7.Činnosti, dopad a přidaná hodnota Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci za období 2007 až 2014 (rozprava)
 8.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  8.1.Filipíny
  8.2.Somálsko
  8.3.Zimbabwe
 9.Složení Parlamentu
 10.Změna pořadu jednání
 11.Hlasování
  11.1.Jmenování jednoho člena Evropské komise – Sir Julian King (hlasování)
  11.2.Filipíny (hlasování)
  11.3.Somálsko (hlasování)
  11.4.Zimbabwe (hlasování)
  11.5.Cestovní doklad pro návrat neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí ***I (hlasování)
  11.6.Prospekt, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování ***I (hlasování)
  11.7.Azyl: dočasná opatření ve prospěch Itálie a Řecka * (hlasování)
  11.8.Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států * (hlasování)
  11.9.Klíčové cíle 17. konference smluvních stran Úmluvy CITES v Johannesburgu (hlasování)
  11.10.Uplatňování směrnice o poštovních službách (hlasování)
  11.11.Přístup k finančním prostředkům pro malé a střední podniky a zvýšení rozmanitosti financování MSP v unii kapitálových trhů (hlasování)
  11.12.Nejlepší využití potenciálu MSP v oblasti tvorby pracovních míst (hlasování)
  11.13.Provádění „směrnice o rovnosti v zaměstnání“ (hlasování)
  11.14.Činnosti, dopad a přidaná hodnota Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci za období 2007 až 2014 (hlasování)
 12.Vysvětlení hlasování
 13.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 14.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 15.Výklad jednacího řádu
 16.Postoje Rady v 1. čtení
 17.Manipulace s výsledky zápasů (rozprava)
 18.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 19.Předání textů přijatých během zasedání
 20.Termíny příštích zasedání
 21.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
 Příloha 1 – Jmenování člena Evropské komise – Sir Julian King (UK)


PŘEDSEDNICTVÍ: Dimitrios PAPADIMOULIS
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 8:00.


2. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu (přepracované znění) (COM(2016)0465 - C8-0323/2016 – 2016/0222(COD))

Předseda bude v souladu s ustanoveními článků 304 a 307 Smlouvy návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET, EMPL, JURI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí certifikační systém Unie pro detekční zařízení pro zajištění ochrany letectví před protiprávními činy (COM(2016)0491 - C8-0366/2016 - 2016/0236(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

Předseda bude v souladu s ustanoveními článku 307 Smlouvy návrh konzultovat s Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

LIBE, IMCO

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 99/2013 o evropském statistickém programu na období let 2013 až 2017 prodloužením tohoto programu na období let 2018 až 2020 (COM(2016)0557 - C8-0367/2016 - 2016/0265(COD))

Předseda bude v souladu s ustanoveními článků 304 a 307 Smlouvy návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

AFET, EMPL, BUDG, ITRE, IMCO

2) poslanci, návrhy usnesení (článek 133 jednacího řádu)

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o zdraví občanů ohrožených znečištěním perfluoroalkylovanými sloučeninami (PFAS) (B8-0793/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o uspořádání referend o členství v Evropské unii (B8-0794/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFCO

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o označování původu mléčných a masných výrobků (B8-0795/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o obtížné situaci italských malých a středních podniků (B8-0796/2016)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o krizi v oblasti chovu zvířat v Itálii (B8-0797/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI

- Franz Obermayr. Návrh usnesení o analýze skandálu s kontaminovanými potravinami (B8-0798/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Franz Obermayr. Návrh usnesení o ochraně spotřebitelů před minerálním olejem v potravinách (B8-0799/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Franz Obermayr. Návrh usnesení o ochraně evropských spotřebitelů před obcházením zásady předběžné opatrnosti v rámci obchodních dohod (B8-0800/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

INTA

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o dodržování demokracie v Turecku a blokování postupu udělování víz (B8-0803/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Franz Obermayr. Návrh usnesení o regulaci sběru dat v motorových vozidlech (B8-0806/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

ITRE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o boji proti dětské práci (B8-0810/2016)

předáno

příslušný výbor :

DEVE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o nové vlně migrantů přicházejících z Libye do Itálie a o varování před terorismem (B8-0811/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Florian Philippot, Laurenţiu Rebega, Jean-Luc Schaffhauser a Mylène Troszczynski. Návrh usnesení o podpoře výzkumu způsobů ošetření olivovníků proti bakterii Xylella fastidiosa a o záchraně středomořských olivovníků (B8-0812/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o selhání systému relokace migrantů (B8-0813/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o letecké havárii společnosti Egyptair (B8-0814/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o definici horské oblasti a vypracování integrované politiky pro horské regiony (B8-0815/2016)

předáno

příslušný výbor :

REGI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o podmínkách chovu křepelek (B8-0816/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o požadavku Evropské komise na prodloužení zákonného věku odchodu do důchodu (B8-0817/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o používání francouzštiny v evropských institucích (B8-0818/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFCO

stanovisko :

CULT

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o žádosti o přijetí opatření na podporu členských států při organizování vzdělávacích aktivit pro učitele na téma evropské politiky s cílem přispět k odpovídajícímu vzdělávání studentů v otázkách Evropské unie (B8-0819/2016)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o podmínkách chovu kachen (B8-0820/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o ochraně nezávadnosti hluboce zmražených potravin (B8-0821/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o podmínkách chovu kuřat (B8-0822/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois a Jean-François Jalkh. Návrh usnesení o výuce klasických jazyků v Evropské unii (B8-0823/2016)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh a Sophie Montel. Návrh usnesení o odmítnutí zavedení turečtiny jako úředního jazyka Evropské unie (B8-0824/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFCO

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o žádosti o účinné kontrolní mechanismy, díky nimž by se z ekonomiky sdílení stal užitečný nástroj pro vytváření nových pracovních míst v Evropské unii (B8-0825/2016)

předáno

příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

EMPL

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o žádosti týkající se opatření na podporu členských států v zájmu účinnějšího řízení finančních prostředků v oblasti prevence lesních požárů (B8-0826/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o podmínkách chovu krůt (B8-0832/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o podmínkách chovu slepic (B8-0833/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o podmínkách chovu perliček (B8-0834/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Marie-Christine Arnautu. Návrh usnesení o systému rozdělování migrantů mezi členské státy Evropské unie na základě kvót (B8-0835/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o nejvhodnějším způsobu, jak obnovit státní hranice v souvislosti se zvýšeným rizikem terorismu (B8-0836/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o nových způsobech opětovného použití plastových sáčků s cílem snížit jejich šíření v mořích (B8-0837/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Dominique Bilde a Steeve Briois. Návrh usnesení o zhodnocení opuštěných a chátrajících průmyslových pozemků nebo objektů (B8-0843/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand, Dominique Martin a Matteo Salvini. Návrh usnesení o chabých pokusech Komise zvládnout nelegální přistěhovalectví (B8-0844/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o podmínkách přepravy a porážky koní určených k výživě v Evropské unii (B8-0845/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Isabella Adinolfi. Návrh usnesení o nanočásticích (B8-0846/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Isabella Adinolfi. Návrh usnesení o ochraně práva na tlumočení (B8-0847/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o pracovní době a o rovnováze mezi osobním a pracovním životem (B8-0848/2016)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o nebezpečí přílivu migrantů, zejména pro ženy a homosexuály (B8-0849/2016)

předáno

příslušný výbor :

FEMM

stanovisko :

LIBE

- Dominique Bilde, Philippe Loiseau a Mylène Troszczynski. Návrh usnesení o používání plynu při usmrcování hus v Nizozemsku (B8-0850/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand, Dominique Martin a Matteo Salvini. Návrh usnesení o imigrační politice Komise (B8-0856/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand, Dominique Martin a Matteo Salvini. Návrh usnesení o škodách způsobených směrnicí o vysílání pracovníků (B8-0859/2016)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Dominique Bilde a Steeve Briois. Návrh usnesení o pozastavení jednání o přistoupení Bývalé jugoslávské republiky Makedonie k Evropské unii (B8-0872/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Clara Eugenia Aguilera García, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández a Jordi Sebastià. Návrh usnesení o účinné kontrole zdraví citrusových plodů dovážených do EU (B8-0873/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet a Sylvie Goddyn. Návrh usnesení o lovu velryb a delfínů na Faerských ostrovech (B8-0874/2016)

předáno

příslušný výbor :

PECH

- Isabella Adinolfi. Návrh usnesení o přepravě zvířat (B8-0875/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o zdanění platforem videa na vyžádání (B8-0876/2016)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o přípravě opatření, která mají potlačovat rostoucí euroskepticismus evropských občanů a podporovat jejich větší zapojení do života a rozhodovacího procesu Unie (B8-0877/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFCO

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o hromadném propouštění v podniku IMS Health France motivovaném zájmy akcionářů (B8-0878/2016)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o hromadném propouštění ve švýcarské společnosti Geberit motivovaném zájmy akcionářů (B8-0879/2016)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Louis Aliot a Dominique Bilde. Návrh usnesení o podpoře sportu a zejména ragby (B8-0880/2016)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o reformách trhu práce (B8-0881/2016)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o boji proti nezákonnému odlesňování a nezákonnému dovozu dřeva do EU (B8-0882/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn a Jean-François Jalkh. Návrh usnesení o zákazu toxických látek v dámských tamponech a vložkách (B8-0884/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o vytvoření kontrolních mechanismů s cílem učinit nové podniky skutečně efektivní v odvětví inovací a digitalizace (B8-0887/2016)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

IMCO

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o žádosti o vzdělávací kampaně týkající se životního prostředí v pobřežních lokalitách s cílem většího zapojení občanů do ochrany mořského a pobřežního životního prostředí (B8-0888/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o ocenění uměleckých řemesel (B8-0889/2016)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení se žádostí o přijetí opatření za účelem zvýšení veřejného povědomí o rizicích podvýživy v EU a podpory screeningových programů, které by identifikovaly zranitelné skupiny (B8-0890/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o žádosti o pokyny ke správné manipulaci s potravinami živočišného původu a jejich mražení (B8-0891/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o podpoře rozvoje Madagaskaru v návaznosti na jev El Niño (B8-0918/2016)

předáno

příslušný výbor :

DEVE

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů (B8-0919/2016)

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

CULT

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o prodloužení platnosti povolení pro uvádění glyfosátu na trh (B8-0920/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot a Mylène Troszczynski. Návrh usnesení o ochraně údajů v Evropě v rámci jednání o TTIP (B8-0921/2016)

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

LIBE

- Isabella Adinolfi. Návrh usnesení o zeměpisném blokování (B8-0922/2016)

předáno

příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

ITRE

- Isabella Adinolfi. Návrh usnesení o homofobii (B8-0923/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o podpoře určené muzeím a divadlům, kterým hrozí uzavření (B8-0924/2016)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o podpoře evropské filmové tvorby (B8-0925/2016)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o rizicích uzavřených skupin a radikalizaci v amatérských sportovních klubech (B8-0926/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

CULT

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o uznání smíšené povahy dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Kanadou (B8-0927/2016)

předáno

příslušný výbor :

INTA

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o uplatňování minimální mzdy ve Francii a v Německu v kabotážní přepravě provozované zahraničními řidiči (B8-0928/2016)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o účasti zaměstnanců na ziscích podniku (B8-0929/2016)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o regulaci nanomateriálů obsažených v potravinách (B8-0930/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o podpoře italského odvětví mléka a mléčných výrobků (B8-0931/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o otevření kapitoly 33 přístupových jednání s Tureckem (B8-0932/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o zasahování Evropské centrální banky do politických záležitostí členských států (B8-0933/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o podmínkách rozvojové pomoci (B8-0934/2016)

předáno

příslušný výbor :

DEVE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o islamistickém teroristickém útoku v Bangladéši (B8-0935/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o přetrvávající nestabilitě bankovního sektoru v eurozóně (B8-0936/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o imigračním bodovém systému (B8-0937/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o určení odpovědnosti za dopravní nehodu s účastí vozidla bez řidiče (B8-0938/2016)

předáno

příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

JURI

- Izaskun Bilbao Barandica, Francesc Gambús, Eider Gardiazabal Rubial, Carlos Iturgaiz, Josu Juaristi Abaunz, Ramón Jáuregui Atondo, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Josep-Maria Terricabras, Ramon Tremosa i Balcells a Pablo Zalba Bidegain. Návrh usnesení o zmizelých osobách v Evropské unii (B8-0939/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o žádosti o opatření ke zjednodušení byrokratické praxe a k zavedení pružných mechanismů v programech přeshraniční spolupráce (B8-0940/2016)

předáno

příslušný výbor :

REGI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o projektu na obnovení vojenského výzkumu na evropské úrovni (B8-0941/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o zastoupení zaměstnanců ve správních radách (B8-0942/2016)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o útocích proti křesťanům v Nigérii (B8-0943/2016)

předáno

příslušný výbor :

DEVE

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o novém nebezpečí, které pro sport představuje mechanický doping (B8-0944/2016)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o nebezpečí, které představují nanočástice (B8-0945/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o žádosti o větší finanční pomoc členským státům při vypracování kvalitních programů screeningu a prevence různých druhů nádorů v souladu s pokyny Evropského kodexu proti rakovině (B8-0946/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o žádosti o ekonomické pobídky ve prospěch ubytovacích zařízení, která si pořídí účinná a méně znečisťující klimatizační zařízení (B8-0947/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o požadavku na vyvinutí většího úsilí na podporu překonání nerovností ve vzdělávacích systémech mezi městy a periferiemi s cílem podpořit rovné a kvalitní vzdělávání (B8-0948/2016)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

CULT

- Nicola Caputo. Návrh usnesení o bovinní spongiformní encefalopatii (B8-0950/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o lepší kontrole v nákladní letecké dopravě (B8-0951/2016)

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o rozvoji konzumace hmyzu a zdravotních rizicích (B8-0952/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o negramotnosti (B8-0953/2016)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

CULT

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o vytvoření mechanismu pro účinné územní plánování, který by propojoval programy Copernicus a Urbact a na němž by se finančně podílel program Horizont 2020 (B8-0954/2016)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

REGI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o žádosti o přijetí opatření na podporu odborné přípravy kvalifikovaných pracovníků v inovativním a ekologicky udržitelném cestovního ruchu (B8-0955/2016)

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o boji proti internetovému prodeji padělaných potravin (B8-0956/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

IMCO

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o šíření plastů v mořích (B8-0957/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o nalezení podpůrných mechanismů pro malé a střední podniky při používání dronů v zemědělském odvětví (B8-0958/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o nebezpečí plošného používání insekticidů (B8-0959/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o využitelnosti uměleckých děl pro nevidomé občany (B8-0960/2016)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

CULT

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o požadavku na vypracování srovnávací studie provedené v nejvíce zalidněných oblastech členských států Evropské unie, jež by měla podat konkrétní přehled o dopadu hluku na životní prostředí (B8-0961/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Steeve Briois. Návrh usnesení s cílem zamítnout jakoukoli žádost o využití Fondu solidarity Evropské unie k financování přijímacích zařízení pro nelegální migranty (B8-0962/2016)

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

LIBE, REGI

- Dominique Bilde a Edouard Ferrand. Návrh usnesení o podpoře cestovního ruchu zaměřeného na poznávání vín (B8-0963/2016)

předáno

příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

AGRI

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o pravidlech týkajících se obalů krabiček cigaret a o zavedení politiky prevence užívání tabáku (B8-0964/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o zrušení prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, které stanovuje vlastnosti a velikost některých druhů ovoce a zeleniny (B8-0965/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o inflaci norem a předpisů v Evropské unii (B8-0966/2016)

předáno

příslušný výbor :

JURI

- Isabella Adinolfi. Návrh usnesení o inovativních léčivech (B8-0967/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Clara Eugenia Aguilera García. Návrh usnesení o odvětví ovoce a zeleniny v Unii (B8-0968/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Bernard Monot. Návrh usnesení o zajištění přechodu bývalých evropských komisařů do soukromého sektoru (B8-0969/2016)

předáno

příslušný výbor :

JURI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o žádosti o propuštění vážně nemocného italského občana uvězněného v Mauritánii (B8-0970/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o nárůstu hrozeb islámského terorismu v EU (B8-0971/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE


3. Klíčové cíle 17. konference smluvních stran Úmluvy CITES v Johannesburgu (předložené návrhy usnesení)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000088/2016), kterou pokládají Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor a Marco Affronte za výbor ENVI Radě: Klíčové cíle 17. konference smluvních stran úmluvy CITES v jihoafrickém Johannesburgu (2016/2664(RSP)) (B8-0711/2016)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000089/2016), kterou pokládají Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor a Marco Affronte za výbor ENVI Komisi: Klíčové cíle 17. konference smluvních stran úmluvy CITES v jihoafrickém Johannesburgu (2016/2664(RSP)) (B8-0712/2016)

Rozprava se konala dne 13. září 2016 (bod 17 zápisu ze dne 13.9.2016).

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Giovanni La Via, Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor a Marco Affronte za výbor ENVI o strategických cílech EU na 17. konferenci smluvních stran Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES), která se bude konat ve dnech 24. září až 5. října 2016 v Johannesburgu (JAR) (2016/2664(RSP)) (B8-0987/2016)

Hlasování: bod 11.9 zápisu ze dne 15.9.2016.


4. Petice

Následující petice, které byly v níže uvedené dny zapsány do rejstříku, byly předány příslušnému výboru podle čl. 215 odst. 6 jednacího řádu.

Dne 14. září 2016

(*) jméno autora nebylo zveřejněno

(*) (č. 0725/2016); (*) (č. 0726/2016); (*) (č. 0727/2016); Ines Tenenti (č. 0728/2016); (*) (č. 0729/2016); (*) (č. 0730/2016); (*) (č. 0731/2016); (*) (č. 0732/2016); Ermelinda Pia Maulucci (č. 0733/2016); (*) (č. 0734/2016); (*) (č. 0735/2016); (*) (č. 0736/2016); (*) (č. 0737/2016); Susan Begg (č. 0738/2016); Bengt Johansson (č. 0739/2016); (*) (č. 0740/2016); Virginijus Kirsnickas (č. 0741/2016); Jan-Erik Hansen (č. 0742/2016); (*) (č. 0743/2016); (*) (č. 0744/2016); Juan Antonio Martínez Dapena (č. 0745/2016); Maria Carmela Monteleone (č. 0746/2016); (*) (č. 0747/2016); (*) (č. 0748/2016); (*) (č. 0749/2016); Alexandru Gălușcă (N.A.A.C.A.H.R.- Romania) (č. 0750/2016); (*) (č. 0751/2016); (*) (č. 0752/2016); (*) (č. 0753/2016); (*) (č. 0754/2016); Elena Nicolaie (č. 0755/2016); (*) (č. 0756/2016); José Manuel Martín Álvarez (č. 0757/2016); (*) (č. 0758/2016); Félix Blaise (č. 0759/2016); Juan José Sánchez Artés (č. 0760/2016); (*) (č. 0761/2016); (*) (č. 0762/2016); (*) (č. 0763/2016); (*) (č. 0764/2016); Abel Avram (č. 0765/2016); Alexandru Pârvu (č. 0766/2016); Edith Hanin (č. 0767/2016); Patrick Wurmbach (č. 0768/2016); (*) (č. 0769/2016); (*) (č. 0770/2016); (*) (č. 0771/2016); Jan-Erik Hansen (č. 0772/2016); Antonio Maria La Scala (č. 0773/2016); José Manuel Martín Álvarez (č. 0774/2016); (*) (č. 0775/2016); (*) (č. 0776/2016); Rowan Ashe (č. 0777/2016); Flavio Miccono (č. 0778/2016); (*) (č. 0779/2016); Suzanne Taylor Warren (č. 0780/2016); (*) (č. 0781/2016); (*) (č. 0782/2016); (*) (č. 0783/2016); (*) (č. 0784/2016); Stephen Putt (č. 0785/2016); (*) (č. 0786/2016); Frens Dols (č. 0787/2016); (*) (č. 0788/2016); (*) (č. 0789/2016); Edward Williamson (č. 0790/2016); Samuel Radisson (č. 0792/2016); Kevin Diamond (č. 0793/2016); Marius Miknys (č. 0794/2016); (*) (č. 0795/2016); (*) (č. 0796/2016); Maurice Weemhof (č. 0797/2016); Leona Bashow (č. 0798/2016); (*) (č. 0799/2016); (*) (č. 0800/2016); David Neville-Smith (č. 0801/2016); Robert Wasteney (č. 0802/2016); (*) (č. 0803/2016); Michael Levey (č. 0804/2016); John Vannuffel (č. 0805/2016); Justin Washtell (č. 0806/2016); (*) (č. 0807/2016); Denis Hicks (č. 0808/2016); Shavasti Bebeagua (č. 0809/2016); (*) (č. 0810/2016); (*) (č. 0811/2016); (*) (č. 0812/2016); Howard Clapp (č. 0813/2016); Phil McNally (č. 0814/2016); Simon Collcutt (č. 0815/2016); Ashley Kovas (č. 0816/2016); (*) (č. 0817/2016); (*) (č. 0818/2016); (*) (č. 0819/2016); Tristan Coleshaw (č. 0820/2016); (*) (č. 0821/2016); Marion Meslin (č. 0822/2016); (*) (č. 0823/2016); Luis Pombo (č. 0824/2016); Emma Wood (č. 0825/2016); Gail Thomas (č. 0826/2016); Rodney Harward (č. 0827/2016); Thomas Attah (č. 0828/2016); James Leigh (č. 0829/2016); Stefan Hofbauer (č. 0830/2016); Leonard Stephenson (č. 0831/2016); Anthony Melia (č. 0832/2016); (*) (č. 0833/2016); (*) (č. 0834/2016); Nicholas Parkin (č. 0835/2016); Alison Jenner (č. 0836/2016); David Risley (č. 0837/2016); Philip Adams (č. 0838/2016); Robin Fenwick (č. 0839/2016); Paul Locker (č. 0840/2016); Laurel Lindström (č. 0841/2016); Votisky Péter Zsolt (č. 0842/2016); Derek Etherington (č. 0843/2016); Duncan Parker (č. 0844/2016); Louis John Frederick Ashdown-Hill (č. 0845/2016); Conrad Brunstrom (č. 0846/2016); Alan Bretman (č. 0847/2016); Dave Poole (č. 0848/2016); (*) (č. 0849/2016); (*) (č. 0850/2016); (*) (č. 0851/2016); Antonino Panebianco (č. 0852/2016); (*) (č. 0853/2016); (*) (č. 0854/2016); (*) (č. 0855/2016); (*) (č. 0856/2016); Romina Afrasani (č. 0857/2016); Oliver Busack (č. 0858/2016); Oliver Busack (č. 0859/2016); (*) (č. 0860/2016); (*) (č. 0861/2016); (*) (č. 0862/2016); (*) (č. 0863/2016); (*) (č. 0864/2016); (*) (č. 0865/2016); (*) (č. 0866/2016); (*) (č. 0867/2016); (*) (č. 0868/2016); (*) (č. 0869/2016); (*) (č. 0870/2016); (*) (č. 0871/2016); (*) (č. 0872/2016); Cristóbal Richart Jurado (č. 0873/2016); (*) (č. 0874/2016); (*) (č. 0875/2016); (*) (č. 0876/2016); (*) (č. 0877/2016); Michael Nosworthy (č. 0878/2016); Sophie Leighton (č. 0879/2016); (*) (č. 0880/2016); (*) (č. 0881/2016); (*) (č. 0882/2016); Stefanos Giannaris (č. 0883/2016); (*) (č. 0884/2016); (*) (č. 0885/2016); (*) (č. 0886/2016); (*) (č. 0887/2016); Elizabeth Alderson (č. 0888/2016); Claudio Fiorentino (č. 0889/2016); Gyenizse Sándor (č. 0890/2016); Elisabeth De Wachter (č. 0891/2016); (*) (č. 0892/2016); (*) (č. 0893/2016); Ion Avram (č. 0894/2016); Diego Cominelli (č. 0895/2016); (*) (č. 0896/2016); Olga Chernikova (č. 0897/2016); (*) (č. 0898/2016); Anton Dmytriiev (č. 0899/2016); (*) (č. 0900/2016); (*) (č. 0901/2016); (*) (č. 0902/2016); (*) (č. 0903/2016); Matthieu Guillaume Chatelin (č. 0904/2016); Jutta Felgenträger (č. 0905/2016); Andrea Chemello (č. 0906/2016); Ottomar Kreye (č. 0907/2016); Flavio Miccono (č. 0908/2016); Myriam Alonso de Caso (č. 0909/2016); Fabio Pedersoli (č. 0910/2016); Oliver Busack (č. 0911/2016); (*) (č. 0912/2016); (*) (č. 0913/2016); Dietmar Zwerger (č. 0914/2016); Andries Brits (č. 0915/2016); (*) (č. 0916/2016); Oliver Busack (č. 0917/2016); (*) (č. 0918/2016); Massimo Giacomini (č. 0919/2016); (*) (č. 0920/2016); (*) (č. 0921/2016); Paul Spicker (č. 0922/2016); Corinne Byron-Danuser (č. 0923/2016); (*) (č. 0924/2016); (*) (č. 0925/2016); (*) (č. 0926/2016); Christopher Alberti (č. 0927/2016); Matt Lewis-Garner (č. 0928/2016); Claudine Parayre (č. 0929/2016); David Hammerstein Mintz (č. 0930/2016); (*) (č. 0931/2016); Luca Lazzati (č. 0932/2016); (*) (č. 0933/2016); (*) (č. 0934/2016); (*) (č. 0935/2016); (*) (č. 0936/2016); (*) (č. 0937/2016); (*) (č. 0938/2016); Gianmarco Prampolini (LEAL Lega AntiVivisezionista ) (č. 0939/2016); Salvatore Preti (č. 0940/2016); (*) (č. 0941/2016); Oscar Zarzoso Ayestarán (č. 0942/2016); Onur Dülger (č. 0943/2016); (*) (č. 0944/2016); Francesco Orbitello (č. 0945/2016); Flavio Miccono (č. 0946/2016); (*) (č. 0947/2016); Alessandro Gasparin (č. 0948/2016); (*) (č. 0949/2016); Andrew Pawley (č. 0950/2016); Alberto Ruiz González (č. 0951/2016); Viv Brown (č. 0952/2016); Theodora Georgaki (č. 0953/2016); Paul McCann (č. 0954/2016); Kristina Howells (č. 0955/2016); (*) (č. 0956/2016); (*) (č. 0957/2016); (*) (č. 0958/2016); Martín Eduardo Botero (č. 0959/2016); Massimo D'Elia (č. 0960/2016); (*) (č. 0961/2016); (*) (č. 0962/2016); Oliver Busack (č. 0963/2016); Oliver Busack (č. 0964/2016); (*) (č. 0965/2016); (*) (č. 0966/2016); (*) (č. 0967/2016); (*) (č. 0968/2016); (*) (č. 0969/2016); Genoveva - Elena Perju (č. 0970/2016); (*) (č. 0971/2016); (*) (č. 0972/2016); (*) (č. 0973/2016); (*) (č. 0974/2016); Riccardo Bonsi (c/o V.E.O.S.P.S.S.) (č. 0975/2016); (*) (č. 0976/2016); (*) (č. 0977/2016); Eva Dust (č. 0978/2016); (*) (č. 0979/2016); (*) (č. 0980/2016); Luca Lazzati (č. 0981/2016); Rosa Rita La Marca (č. 0982/2016); (*) (č. 0983/2016); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (č. 0984/2016); Matthias Behnke (č. 0985/2016); (*) (č. 0986/2016); (*) (č. 0987/2016); Gabriele Modeo (č. 0988/2016); Oliver Busack (č. 0989/2016); Oliver Busack (č. 0990/2016); Oliver Busack (č. 0991/2016); Oliver Busack (č. 0992/2016); Oliver Busack (č. 0993/2016); Oliver Busack (č. 0994/2016); Oliver Busack (č. 0995/2016); Oliver Busack (č. 0996/2016); (*) (č. 0997/2016); Andrew Hickmott (č. 0998/2016); (*) (č. 0999/2016); (*) (č. 1000/2016); (*) (č. 1001/2016); (*) (č. 1002/2016); Heiki Lill (č. 1003/2016); (*) (č. 1004/2016); Sorayah Van Dorst (č. 1005/2016); (*) (č. 1006/2016); (*) (č. 1007/2016); Oriol Ricart (č. 1008/2016); Naheed Mushtaq (č. 1009/2016); Jeremy Mesdouze (č. 1010/2016); Giovanna Portulano (č. 1011/2016); Oliver Busack (č. 1012/2016); (*) (č. 1013/2016); (*) (č. 1014/2016); Linda Roland-Danil (č. 1015/2016); Giulia Robol (č. 1016/2016).

Petice č. 0791/2016 byla z rejstříku stažena, neboť předkladatel petice ji po jejím zapsání stáhl.

Předseda oznámil, že v souladu s ustanoveními čl. 215 odst. 13 jednacího řádu zaslal dne 14. září 2016 příslušnému výboru petice obdržené Evropským parlamentem předložené fyzickými nebo právnickými osobami, které nejsou občany Evropské unie ani nemají bydliště nebo sídlo v členském státě.


5. Systémy minimálního příjmu v EU (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000087/2016), kterou pokládá Thomas Händel za výbor EMPL Komisi: Systémy minimálního příjmu v Evropské unii (2016/2676(RSP)) (B8-0710/2016)

Thomas Händel rozvinul otázku.

Marianne Thyssen (členka Komise) odpověděla na otázku.

Vystoupili: Heinz K. Becker za skupinu PPE, Sergio Gutiérrez Prieto za skupinu S&D, Arne Gericke za skupinu ECR, Enrique Calvet Chambon za skupinu ALDE, Paloma López Bermejo za skupinu GUE/NGL, Tatjana Ždanoka za skupinu Verts/ALE, Laura Agea za skupinu EFDD, Joëlle Mélin za skupinu ENF, Udo Voigt – nezařazený poslanec, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Sven Schulze, Thomas Mann, Jutta Steinruck, Yana Toom, João Pimenta Lopes, Karima Delli, Raymond Finch, Claude Rolin, Georgi Pirinski, Tania González Peñas, Danuta Jazłowiecka, Marita Ulvskog, Anne Sander, Ádám Kósa, Sven Schulze, Sofia Ribeiro, Romana Tomc a Jérôme Lavrilleux.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Marijana Petir, Maria Grapini, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Eleonora Forenza a Michaela Šojdrová.

Vystoupila Marianne Thyssen.

Rozprava skončila.


6. Provádění „směrnice o rovnosti v zaměstnání“ (rozprava)

Zpráva o provádění směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání („směrnice o rovnosti v zaměstnání“) [2015/2116(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Renate Weber (A8-0225/2016)

Renate Weber uvedla zprávu.

Vystoupila Marianne Thyssen (členka Komise)

Vystoupili: Helga Stevens (zpravodajka výboru LIBE), Michaela Šojdrová (zpravodajka výboru FEMM), David Casa za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Vilija Blinkevičiūtė za skupinu S&D, Ulrike Trebesius za skupinu ECR, Marian Harkin za skupinu ALDE, Rina Ronja Kari za skupinu GUE/NGL, Tatjana Ždanoka za skupinu Verts/ALE, Laura Agea za skupinu EFDD, Dominique Bilde za skupinu ENF, Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec, Brando Benifei, Czesław Hoc, Yana Toom a Jana Žitňanská.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jérôme Lavrilleux, Maria Grapini, Notis Marias, Romana Tomc, Csaba Sógor a Rosa Estaràs Ferragut.

Vystoupily: Marianne Thyssen a Renate Weber.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.13 zápisu ze dne 15.9.2016.


7. Činnosti, dopad a přidaná hodnota Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci za období 2007 až 2014 (rozprava)

Zpráva o činnostech, dopadu a přidané hodnotě Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci za období 2007 až 2014 [2015/2284(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Marian Harkin (A8-0227/2016)

Marian Harkin uvedla zprávu.

Vystoupil Jean-Paul Denanot (zpravodaj výboru BUDG).

Vystoupila Marianne Thyssen (členka Komise).

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
místopředseda

Vystoupili: Agnes Jongerius (zpravodajka výboru INTA), Marco Valli (zpravodaj výboru CONT), Tamás Deutsch (zpravodaj výboru REGI), Vilija Blinkevičiūtė (zpravodajka výboru FEMM), Csaba Sógor za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Maria Arena za skupinu S&D, Enrique Calvet Chambon za skupinu ALDE, Lynn Boylan za skupinu GUE/NGL, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Steven Woolfe, Monika Vana za skupinu Verts/ALE, Tim Aker za skupinu EFDD, Auke Zijlstra za skupinu ENF, Arne Gericke za skupinu ECR, Sotirios Zarianopoulos – nezařazený poslanec, David Casa, Marita Ulvskog a Anneli Jäätteenmäki.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Krzysztof Hetman, Victor Negrescu, Notis Marias a Romana Tomc.

Vystoupily: Marianne Thyssen a Marian Harkin.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.14 zápisu ze dne 15.9.2016.


8. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 6 zápisu ze dne 14.9.2016.)


8.1. Filipíny

Návrhy usnesení B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-1002/2016, B8-1004/2016 a B8-1008/2016 (2016/2880(RSP))

Ignazio Corrao, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Hilde Vautmans, Barbara Lochbihler (která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Neena Gill), Pier Antonio Panzeri a Miguel Urbán Crespo uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Csaba Sógor za skupinu PPE, Josef Weidenholzer za skupinu S&D, Edouard Ferrand za skupinu ENF, a Marc Tarabella.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Neena Gill, Notis Marias, Elmar Brok, Ilhan Kyuchyuk a Luke Ming Flanagan.

Vystoupil Christos Stylianides (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.2 zápisu ze dne 15.9.2016.


8.2. Somálsko

Návrhy usnesení B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-1001/2016, B8-1003/2016 a B8-1007/2016 (2016/2881(RSP))

Ignazio Corrao, Charles Tannock, Tunne Kelam, Dita Charanzová, Jordi Sebastià (který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică), Pier Antonio Panzeri a Lola Sánchez Caldentey uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Pavel Svoboda za skupinu PPE, Neena Gill za skupinu S&D, a Francisco Assis.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil a Notis Marias.

Vystoupil Christos Stylianides (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.3 zápisu ze dne 15.9.2016.


8.3. Zimbabwe

Návrhy usnesení B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-1005/2016, B8-1006/2016, B8-1009/2016 a B8-1010/2016 (2016/2882(RSP))

Ignazio Corrao, Anna Elżbieta Fotyga, David McAllister, Charles Goerens, Judith Sargentini, Pier Antonio Panzeri a Marie-Christine Vergiat uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Cécile Kashetu Kyenge za skupinu S&D, Bas Belder za skupinu ECR, Franz Obermayr za skupinu ENF, a Monica Macovei.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil a Nicola Caputo.

Vystoupil Christos Stylianides (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.4 zápisu ze dne 15.9.2016.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:55 před hlasováním a pokračovalo v 12:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda


9. Složení Parlamentu

Timothy Kirkhope písemně oznámil, že s platností od 6. října 2016 odstupuje z funkce poslance Parlamentu.

Podle čl. 4 odst. 1 a 3 jednacího řádu Parlament oznámil uvolnění mandátu s platností od tohoto data a informoval o této skutečnosti příslušný vnitrostátní orgán.


10. Změna pořadu jednání

Předseda oznámil, že Konference předsedů v souladu s přílohou XVI jednacího řádu prohlásila slyšení kandidáta na komisaře Sira Juliana Kinga za ukončené a rozhodla, aby se o jeho jmenování hlasovalo v plénu.

Předseda v souladu s čl. 152 odst. 2 jednacího řádu navrhl, aby byl návrh o jmenování Sira Juliana Kinga zařazen do dnešního hlasování.

Parlament tento návrh schválil.

Pořad jednání byl tímto změněn.


11. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


11.1. Jmenování jednoho člena Evropské komise – Sir Julian King (hlasování)

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 15. září 2016 o schválení jmenování Sira Juliana Kinga členem Komise (C8-0339/2016 – 2016/0812(NLE))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)
(tajné hlasování)
Seznam poslanců, kteří se účastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu (příloha 1 zápisu ze dne 15.9.2016)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0348)

Předseda poblahopřál Siru Julianu Kingovi k jeho zvolení.

Vystoupil Dominique Martin.


11.2. Filipíny (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-1002/2016, B8-1004/2016 a B8-1008/2016 (2016/2880(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0990/2016

(nahrazující B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-1002/2016, B8-1004/2016 a B8-1008/2016):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Marijana Petir, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, David McAllister, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Andrey Kovatchev, László Tőkés, Deirdre Clune a Inese Vaidere za skupinu PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli a Carlos Zorrinho za skupinu S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Notis Marias a Ruža Tomašić za skupinu ECR;

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas a Filiz Hyusmenova za skupinu ALDE;

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli aa Josu Juaristi Abaunz za skupinu GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Indrek Tarand za skupinu Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Marco Zanni, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo a Beatrix von Storch za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2016)0349)


11.3. Somálsko (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-1001/2016, B8-1003/2016 a B8-1007/2016 (2016/2881(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0989/2016

(nahrazující B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-1001/2016 a B8-1003/2016):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Marijana Petir, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, Maurice Ponga, David McAllister, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Andrey Kovatchev, László Tőkés, Deirdre Clune, Elmar Brok a Inese Vaidere za skupinu PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli a Carlos Zorrinho za skupinu S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić a Notis Marias za skupinu ECR;

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic a Filiz Hyusmenova za skupinu ALDE;

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė a Josep-Maria Terricabras za skupinu Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura Agea a Beatrix von Storch za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2016)0350)

(Návrh usnesení B8-1007/2016 se nebere v potaz.)


11.4. Zimbabwe (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-1005/2016, B8-1006/2016, B8-1009/2016 a B8-1010/2016 (2016/2882(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0995/2016

(nahrazující B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-1005/2016, B8-1006/2016 a B8-1010/2016):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, David McAllister, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, Maurice Ponga, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Andrey Kovatchev, László Tőkés, Deirdre Clune, Elmar Brok a Inese Vaidere za skupinu PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli a Carlos Zorrinho za skupinu S&D;

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki a Ruža Tomašić za skupinu ECR;

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas a Filiz Hyusmenova za skupinu ALDE;

—   Judith Sargentini, Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec a Bronis Ropė za skupinu Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara a Beatrix von Storch za skupinu EFDD;

—   Louis Aliot, Laurenţiu Rebega, Mireille D’Ornano, Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser, Marcus Pretzell, Harald Vilimsky a Barbara Kappel za skupinu ENF.

přijat (P8_TA(2016)0351)

(Návrh usnesení B8-1009/2016 se nebere v potaz.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
místopředsedkyně


11.5. Cestovní doklad pro návrat neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropském cestovním dokladu pro návrat neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí [COM(2015)0668 - C8-0405/2015 - 2015/0306(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Jussi Halla-aho (A8-0201/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA(2016)0352)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0352)


11.6. Prospekt, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování [COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Petr Ježek (A8-0238/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA(2016)0353)

Petr Ježek (zpravodaj) navrhl, aby bylo hlasování o návrhu legislativního usnesení odloženo v souladu s čl. 61 odst. 2 jednacího řádu.

Parlament návrh schválil. Věc se tudíž považuje za vrácenou příslušnému výboru k opětovnému projednání.

Vystoupení

Ernest Urtasun předložil ústní pozměňovací návrh k čl. 36 odst. 2 za písm. c), který nebyl vzat v potaz, protože se proti jeho projednání vyslovilo více než 40 poslanců.


11.7. Azyl: dočasná opatření ve prospěch Itálie a Řecka * (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady (EU) 2015/1601 ze dne 22. září 2015, kterým se stanoví dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka [COM(2016)0171 - C8-0133/2016 - 2016/0089(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Ska Keller (A8-0236/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA(2016)0354)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0354)


11.8. Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států * (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států [COM(2016)0071 - C8-0098/2016- 2016/0043(NLE)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Laura Agea (A8-0247/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA(2016)0355)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0355)


11.9. Klíčové cíle 17. konference smluvních stran Úmluvy CITES v Johannesburgu (hlasování)

Návrh usnesení B8-0987/2016 (2016/2664(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0356)


11.10. Uplatňování směrnice o poštovních službách (hlasování)

Zpráva o uplatňování směrnice o poštovních službách [2016/2010(INI)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Markus Ferber (A8-0254/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0357)


11.11. Přístup k finančním prostředkům pro malé a střední podniky a zvýšení rozmanitosti financování MSP v unii kapitálových trhů (hlasování)

Zpráva o přístupu k finančním prostředkům pro malé a střední podniky a zvýšení rozmanitosti financování MSP v unii kapitálových trhů [2016/2032(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Othmar Karas (A8-0222/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0358)


11.12. Nejlepší využití potenciálu MSP v oblasti tvorby pracovních míst (hlasování)

Zpráva o nejlepším využití potenciálu malých a středních podniků (MSP) v oblasti tvorby pracovních míst [2015/2320(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Zdzisław Krasnodębski (A8-0248/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0359)

Vystoupení

Zdzisław Krasnodębski (zpravodaj) předložil ústní pozměňovací návrh k bodu 18, který byl vzat v potaz.


11.13. Provádění „směrnice o rovnosti v zaměstnání“ (hlasování)

Zpráva o provádění směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání („směrnice o rovnosti v zaměstnání“) [2015/2116(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Renate Weber (A8-0225/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0360)


11.14. Činnosti, dopad a přidaná hodnota Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci za období 2007 až 2014 (hlasování)

Zpráva o činnostech, dopadu a přidané hodnotě Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci za období 2007 až 2014 [2015/2284(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Marian Harkin (A8-0227/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0361)


12. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 183 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Jussi Halla-aho - A8-0201/2016
Daniel Hannan, Jiří Pospíšil, Peter Jahr a Seán Kelly

zpráva Ska Keller - A8-0236/2016
Jiří Pospíšil, Peter Jahr a Stanislav Polčák

zpráva Laura Agea - A8-0247/2016
Seán Kelly

Klíčové cíle 17. konference smluvních stran Úmluvy CITES v Johannesburgu - (2016/2664(RSP)) - B8-0987/2016
Emma McClarkin a Jiří Pospíšil

zpráva Markus Ferber - A8-0254/2016
Jiří Pospíšil a Seán Kelly

zpráva Othmar Karas - A8-0222/2016
Jiří Pospíšil a Seán Kelly

zpráva Zdzisław Krasnodębski - A8-0248/2016
Thomas Mann, Csaba Sógor a Danuta Jazłowiecka

zpráva Renate Weber - A8-0225/2016
Danuta Jazłowiecka

zpráva Marian Harkin - A8-0227/2016
Danuta Jazłowiecka a Seán Kelly.


13. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 13:05, pokračovalo v 15:05.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
místopředsedkyně

14. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


15. Výklad jednacího řádu

Výklad čl. 61 odst. 2 jednacího řádu, který zaslal Výbor pro ústavní záležitosti, byl oznámen na včerejším plenárním zasedání (bod 8 zápisu ze dne 14.9.2016).

Výklad je prohlášen za přijatý, neboť jej podle čl. 226 odst. 3 jednacího řádu nezpochybnila žádná politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců (P8_TA(2016)0362).


16. Postoje Rady v 1. čtení

Předsedající oznámila, že na základě čl. 64 odst.1 jednacího řádu obdržel níže uvedený postoj Rady, odůvodnění jeho přijetí a rovněž postoj Komise k:

- postoj Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1365/2006 o statistice přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách, pokud jde o svěření přenesených a prováděcích pravomocí Komisi k přijímání určitých opatření (09878/1/2016 - C8-0358/2016 - 2013/0226(COD) - 10791/2016 - COM(2016)0507)

předáno příslušnému výboru: TRAN

- postoj Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (09389/1/2016 - C8-0360/2016 - 2012/0340(COD) - 10790/2016 - COM(2016)0484)

předáno příslušnému výboru: IMCO

- postoj Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD) - 10789/2016 – COM(2016)0544)

předáno příslušnému výboru: AGRI

- postoj Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 91/2003 o statistice železniční dopravy, pokud jde o shromažďování údajů o zboží, cestujících a nehodách (10000/1/2016 - C8-0365/2016 - 2013/0297(COD) - 10792/2016 - COM(2016)0506)

předáno příslušnému výboru: TRAN

Tříměsíční lhůta poskytnutá Parlamentu k přijetí stanoviska začne běžet zítra, dne 16. září 2016.

°
° ° °

Vystoupila Dominique Bilde s osobním prohlášením v návaznosti na vystoupení, které během dnešní dopolední rozpravy o provádění „směrnice o rovnosti v zaměstnání“ (viz bod 6 zápisu ze dne 15.9.2016), učinil Jérôme Lavrilleux.


17. Manipulace s výsledky zápasů (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000102/2016), kterou pokládá Silvia Costa Komisi: Manipulace s výsledky zápasů (2016/2873(RSP)) (B8-0714/2016)

Silvia Costa rozvinula otázku.

Vystoupili: Bogdan Brunon Wenta za skupinu PPE, Nicola Caputo za skupinu S&D, Emma McClarkin za skupinu ECR, Yana Toom za skupinu ALDE, Ernest Maragall za skupinu Verts/ALE, Isabella Adinolfi za skupinu EFDD, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins a Angel Dzhambazki.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Vystoupili: Ivan Jakovčić, Seán Kelly, James Nicholson a Ruža Tomašić.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Karol Karski.

Tibor Navracsics (člen Komise) odpověděl na otázku.

Rozprava skončila.


18. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 52 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 7. července 2016)

výbor DEVE

- Stěžejní iniciativa EU pro oděvní průmysl (2016/2140(INI))
(stanovisko: EMPL, INTA)

- Zvyšování efektivity rozvojové spolupráce (2016/2139(INI))
(stanovisko: CONT)

výbor ITRE

- Hodnocení provádění programu Horizont 2020 v souvislosti s jeho střednědobým přezkumem a návrhem rámcového programu č. 9 (2016/2147(INI))
(stanovisko: FEMM, BUDG, REGI)

- Evropská iniciativa v oblasti cloud computingu (COM(2016)0178 - 2016/2145(INI))
(stanovisko: CULT, EMPL, JURI, ECON, LIBE, IMCO, REGI)

výbor REGI

- Investovat do zaměstnanosti a růstu – maximalizovat příspěvek evropských strukturálních a investičních fondů: hodnocení zprávy podle čl. 16 odst. 3 nařízení o společných ustanoveních (COM(2015)0639 - 2016/2148(INI))
(stanovisko: CULT, AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, CONT, TRAN, EMPL)

výbor AGRI

- Současný stav koncentrace hospodářské půdy v EU: jak usnadnit zemědělcům přístup k půdě (2016/2141(INI))

výbory AGRI, FEMM

- Ženy a jejich úloha ve venkovských oblastech (2016/2204(INI))

výbor CULT

- Integrovaný přístup k politice v oblasti sportu: řádná správa, dostupnost a integrita (2016/2143(INI))

- Akademické pokračující a dálkové vzdělávání jako součást evropské strategie celoživotního učení (2016/2142(INI))
(stanovisko: EMPL)

výbor AFCO

- Provádění ustanovení Smlouvy týkajících se vnitrostátních parlamentů (2016/2149(INI))
(stanovisko: EMPL, JURI)

výbor FEMM

- Fondy EU pro rovnost žen a mužů (2016/2144(INI))
(stanovisko: EMPL, BUDG, CONT)

výbor PETI

- Výroční zpráva o činnosti Petičního výboru za rok 2015 (2016/2146(INI))
(stanovisko: EMPL)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 8. září 2016)

výbor AFET

- Osoby bez státní příslušnosti v jižní a jihovýchodní Asii (2016/2220(INI))

- Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě a politika Evropské unie v této oblasti v roce 2015 (2016/2219(INI))
(stanovisko: FEMM, DEVE)

výbory AFET, ENVI

- Integrovaná politika Evropské unie pro Arktidu (JOIN(2016)0021 - 2016/2228(INI))
(stanovisko: PECH, AGRI, ITRE, INTA, REGI)

výbor EMPL

- Pracovní podmínky a nejisté zaměstnání (2016/2221(INI))
(stanovisko: FEMM, AGRI)

výbor ENVI

- Iniciativa na podporu účinného využívání zdrojů: omezení plýtvání potravinami a zlepšení bezpečnosti potravin (2016/2223(INI))
(stanovisko: AGRI)

- Palmový olej a likvidace deštných pralesů (2016/2222(INI))
(stanovisko: AGRI, INTA)

výbor JURI

- Legitimní opatření na ochranu oznamovatelů jednajících ve veřejném zájmu při zveřejňování důverných informací společností a veřejných orgánů (2016/2224(INI))
(stanovisko: AFCO, CULT, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, ECON)

výbor LIBE

- Dopady velkých objemů dat na základní práva: soukromí, ochrana údajů, nediskriminace, bezpečnost a vymáhání práva (2016/2225(INI))
(stanovisko: ITRE)

výbor PETI

- Zpráva o výroční zprávě o činnosti evropského veřejného ochránce práv v roce 2015 (2016/2150(INI))

Změny postoupení výborům (článek 53 jednacího řádu)

- Výklad a provádění interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů (2016/2018(INI))
předáno příslušnému výboru: : JURI, AFCO
stanovisko: PETI, ENVI, EMPL, ECON, INTA

- Výroční zpráva o politice hospodářské soutěže EU (2016/2100(INI))
předáno příslušnému výboru: : ECON
stanovisko: AGRI, INTA, IMCO, TRAN

- Koordinace některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb s ohledem na měnící se situaci na trhu (COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD))
předáno příslušnému výboru CULT
stanovisko: FEMM, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO

- Možnosti EU, jak zlepšit přístup k lékům (2016/2057(INI))
předáno příslušnému výboru ENVI
stanovisko: PETI, DEVE, EMPL, JURI, INTA

- Nařízení o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008 (COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD))
předáno příslušnému výboru: : ENVI
stanovisko: ITRE, JURI, INTA, JURI (článek 39 jednacího řádu)

- Normy občanského práva o robotice (2015/2103(INL))
předáno příslušnému výboru: : JURI
stanovisko: ENVI, EMPL, ITRE, IMCO, LIBE, TRAN

- Evropský pilíř sociálních práv (COM(2016)0127 - 2016/2095(INI))
předáno příslušnému výboru: : EMPL
stanovisko: FEMM, ECON

Postup s přidruženými výbory (článek 54 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 7. července 2016)

výbor DEVE

- Stěžejní iniciativa EU pro oděvní průmysl (2016/2140(INI))
(stanovisko: EMPL, INTA)

výbor REGI

- Investovat do zaměstnanosti a růstu – maximalizovat příspěvek evropských strukturálních a investičních fondů: hodnocení zprávy podle čl. 16 odst. 3 nařízení o společných ustanoveních (COM(2015)0639 - 2016/2148(INI))
(stanovisko: CULT, AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, CONT, TRAN, EMPL)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 8. září 2016)

výbor TRAN

- Uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě (COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD))
(stanovisko: JURI, IMCO, EMPL)

výbor JURI

- Legitimní opatření na ochranu oznamovatelů jednajících ve veřejném zájmu při zveřejňování důverných informací společností a veřejných orgánů (2016/2224(INI))
(stanovisko: AFCO, CULT, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, ECON)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 7. července 2016 a 8. září 2016)

výbor JURI

- Normy občanského práva o robotice (2015/2103(INL))
(stanovisko: ENVI, EMPL, ITRE, IMCO, LIBE, TRAN)

Rozhodnutí o uplatnění postupu společných schůzí výborů (článek 55 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 7. července 2016)

- Ženy a jejich úloha ve venkovských oblastech (2016/2204(INI))
výbory: AGRI, FEMM

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 8. září 2016)

- Integrovaná politika Evropské unie pro Arktidu (2016/2228(INI))
výbory: AFET, ENVI
(stanovisko: PECH, AGRI, ITRE, INTA, REGI)

Změna názvů

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 7. července 2016)

výbor TRAN

- Nový název zprávy z vlastního podnětu (2015/2350(INI)): „Využití potenciálu lodní osobní dopravy“

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 8. září 2016)

výbory AFET, DEVE

- Nový název zprávy z vlastního podnětu (2015/2342(INI)): „Řešení pohybů uprchlíků a migrantů: úloha vnější činnosti EU“

Změna jednacího řádu Parlamentu

- Všeobecná revize jednacího řádu Parlamentu (2016/2114(REG))

(stanovisko: BUDG, JURI, CONT)


19. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 192 odst. 2 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány všem příjemcům.


20. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se bude konat od 3. do 6. října 2016.


21. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Denní zasedání skončilo ve 16:05.

Klaus Welle

Martin Schulz

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martusciello, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Collins, Crowley, Kofod, Lope Fontagné, Maeijer, Matera, Mihaylova, Morvai, Quisthoudt-Rowohl, Rochefort, Sommer


Příloha 1 – Jmenování člena Evropské komise – Sir Julian King (UK)

SEZNAM POSLANCŮ, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI HLASOVÁNÍ

ALDE:
Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Punset, Ries, Riquet, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Belder, Campbell Bannerman, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Moi, O'Flynn, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Pretzell, Salvini, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Zarianopoulos

PPE:
Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Juvin, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Niebler, Niedermayer, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plenković, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hoffmann, Honeyball, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Pirinski, Pittella, Poc, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schulz, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Szanyi, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Heubuch, Jadot, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Staes, Tarand, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Právní upozornění