Indeks 
Protokol
PDF 340kWORD 99k
Torsdag den 15. september 2016 - StrasbourgEndelig udgave
1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Centrale mål for det 17. møde mellem parterne i CITES i Johannesburg (indgivne beslutningsforslag)
 4.Andragender
 5.Minimumsindkomstordninger i EU (forhandling)
 6.Anvendelse af direktivet om ligebehandling på beskæftigelsesområdet (forhandling)
 7.Aktiviteterne i samt indvirkningen af og merværdien ved Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen mellem 2007 og 2014 (forhandling)
 8.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  8.1.Filippinerne
  8.2.Somalia
  8.3.Zimbabwe
 9.Parlamentets sammensætning
 10.Ændring af dagsordenen
 11.Afstemningstid
  11.1.Udnævnelse af et medlem af Europa-Kommissionen – Sir Julian King (afstemning)
  11.2.Filippinerne (afstemning)
  11.3.Somalia (afstemning)
  11.4.Zimbabwe (afstemning)
  11.5.Rejsedokument til brug ved tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold ***I (afstemning)
  11.6.Prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel ***I (afstemning)
  11.7.Asyl: midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland * (afstemning)
  11.8.Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker * (afstemning)
  11.9.Centrale mål for det 17. møde mellem parterne i CITES i Johannesburg (afstemning)
  11.10.Anvendelse af direktivet om posttjenester (afstemning)
  11.11.Adgang til finansiering for SMV'er og større diversitet i SMV-finansiering i en kapitalmarkedsunion (afstemning)
  11.12.Hvordan udnytter man bedst jobskabelsespotentialet i SMV'er? (afstemning)
  11.13.Anvendelse af direktivet om ligebehandling på beskæftigelsesområdet (afstemning)
  11.14.Aktiviteterne i samt indvirkningen af og merværdien ved Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen mellem 2007 og 2014 (afstemning)
 12.Stemmeforklaringer
 13.Stemmerettelser og -intentioner
 14.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 15.Fortolkning af forretningsordenen
 16.Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning
 17.Matchfixing (forhandling)
 18.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 19.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 20.Tidspunkt for næste mødeperiode
 21.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
 Bilag 1 - Udnævnelse af et medlem af Europa-Kommissionen - Sir Julian King (UK)


FORSÆDE: Dimitrios PAPADIMOULIS
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 08.00.


2. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastlæggelse af standarder for modtagelse af ansøgere om international beskyttelse (omarbejdning) (COM(2016)0465 - C8-0323/2016 – 2016/0222(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med traktatens artikel 304 og 307 ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET, EMPL, JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en EU-certificeringsordning for udstyr til securityscreening inden for luftfarten (COM(2016)0491 - C8-0366/2016 - 2016/0236(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med traktatens artikel 307 ville høre Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

rådg.udv. :

LIBE, IMCO

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 99/2013 om det europæiske statistiske program 2013-17 med henblik på en forlængelse heraf for perioden 2018-2020 (COM(2016)0557 - C8-0367/2016 – 2016/0265(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med traktatens artikel 304 og 307 ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

AFET, EMPL, BUDG, ITRE, IMCO

2) fra medlemmerne følgende beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 133)

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om sundheden for borgere, der risikerer at blive udsat for forurening med PFAS (B8-0793/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om afholdelse af folkeafstemninger om EU-medlemskabet (B8-0794/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AFCO

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om oprindelsesmærkning af mælke- og kødbaserede produkter (B8-0795/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

AGRI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om den vanskelige situation for italienske SMV'er (B8-0796/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om krisen inden for kvægavl i Italien (B8-0797/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

ENVI

- Franz Obermayr. Forslag til beslutning om håndtering af skandalen om forurenede fødevarer (B8-0798/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Franz Obermayr. Forslag til beslutning om beskyttelse af forbrugerne mod mineralsk olie i fødevarer (B8-0799/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Franz Obermayr. Forslag til beslutning om beskyttelse af forbrugerne mod omgåelse af forsigtighedsprincippet inden for rammerne af handelsaftaler (B8-0800/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

INTA

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om respekten for demokratiet i Tyrkiet og stop for proceduren for udstedelse af visa (B8-0803/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Franz Obermayr. Forslag til beslutning om regulering af indsamlingen af data i motorkøretøjer (B8-0806/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

ITRE

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om bekæmpelse af børnearbejde (B8-0810/2016)

henvist til:

kor.udv. :

DEVE

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om den nye migrationsbølge fra Libyen mod Italien og terrortruslen (B8-0811/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Florian Philippot, Laurenţiu Rebega, Jean-Luc Schaffhauser og Mylène Troszczynski. Forslag til beslutning om støtte til forskning i bekæmpelse af bakterien Xylella fastidiosa og bevarelsen af oliventræerne i Middelhavsområdet (B8-0812/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om migrantomfordelingsmekanismens fallit (B8-0813/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om Egyptair-flystyrtet (B8-0814/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om definitionen af "bjergområde" og etableringen af en integreret politik for bjergregioner (B8-0815/2016)

henvist til:

kor.udv. :

REGI

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om betingelserne for opdræt af vagtler (B8-0816/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om Kommissionens krav om forhøjelse af den lovbestemte pensionsalder (B8-0817/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om brugen af fransk i EU-institutionerne (B8-0818/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AFCO

rådg.udv. :

CULT

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om anmodningen om foranstaltninger med henblik på at støtte medlemsstaterne i organiseringen af uddannelsesaktiviteter om EU-politikker rettet mod undervisere i uddannelsesinstitutioner for at bidrage til at bibringe eleverne en passende viden om Den Europæiske Union (B8-0819/2016)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om betingelserne for andeopdræt (B8-0820/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om beskyttelse af fødevareintegritet i forbindelse med dybfrosne fødevarer (B8-0821/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om betingelserne for kyllingeopdræt (B8-0822/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois og Jean-François Jalkh. Forslag til beslutning om undervisning i de klassiske sprog i Den Europæiske Union (B8-0823/2016)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

- Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh og Sophie Montel. Forslag til beslutning om afslag på at gøre tyrkisk til officielt sprog i EU (B8-0824/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AFCO

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om anmodning om effektive kontrolmekanismer til at gøre den kollaborative økonomi til et nyttigt instrument til skabelse af nye arbejdspladser i Den Europæiske Union (B8-0825/2016)

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

EMPL

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om anmodning om foranstaltninger for at støtte medlemsstaterne med at udnytte midlerne til forebyggelse af skovbrande mere effektivt (B8-0826/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om betingelserne for opdræt af kalkuner (B8-0832/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om betingelserne for hønseopdræt (B8-0833/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om betingelserne for opdræt af perlehøns (B8-0834/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Marie-Christine Arnautu. Forslag til beslutning om kvotesystemet til fordeling af immigranter mellem medlemsstaterne i Den Europæiske Union (B8-0835/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om de bedste midler til at genetablere de nationale grænser i en situation med stor risiko for terrorangreb (B8-0836/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om nye måder at genanvende plasticposer på, også med henblik på at mindske mængden af poser, som ender i havet (B8-0837/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Dominique Bilde og Steeve Briois. Forslag til beslutning om værdsættelse af forladte industriområder (B8-0843/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand, Dominique Martin og Matteo Salvini. Forslag til beslutning om Kommissionens halvhjertede forsøg på at håndtere den ulovlige indvandring (B8-0844/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Dominique Bilde. Forslag til beslutning om forholdene i forbindelse med transport og slagtning af heste til konsum i Den Europæiske Union (B8-0845/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Isabella Adinolfi. Forslag til beslutning om nanopartikler (B8-0846/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Isabella Adinolfi. Forslag til beslutning om beskyttelse af retten til tolkning (B8-0847/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om arbejdstid og balance mellem privatliv og arbejdsliv (B8-0848/2016)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om farerne ved tilstrømningen af migranter, navnlig for kvinder og homoseksuelle (B8-0849/2016)

henvist til:

kor.udv. :

FEMM

rådg.udv. :

LIBE

- Dominique Bilde, Philippe Loiseau og Mylène Troszczynski. Forslag til beslutning om gasning af gæs i Nederlandene (B8-0850/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand, Dominique Martin og Matteo Salvini. Forslag til beslutning om Kommissionens immigrationsvenlige politik (B8-0856/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand, Dominique Martin og Matteo Salvini. Forslag til beslutning om skaderne forårsaget af direktivet om udstationerede arbejdstagere (B8-0859/2016)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Dominique Bilde og Steeve Briois. Forslag til beslutning om afbrydelse af forhandlingerne om tiltrædelse af EU med den tidligere jugoslaviske republik Makedonien (B8-0872/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Clara Eugenia Aguilera García, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández og Jordi Sebastià. Forslag til beslutning om effektiv kontrol af sundheden af importerede citrusfrugter til EU (B8-0873/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet og Sylvie Goddyn. Forslag til beslutning om hval- og delfinjagt på Færøerne (B8-0874/2016)

henvist til:

kor.udv. :

PECH

- Isabella Adinolfi. Forslag til beslutning om dyretransport (B8-0875/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Dominique Bilde. Forslag til beslutning om beskatning af video on demand (VOD)-platforme (B8-0876/2016)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om foranstaltninger til at imødegå den stigende euroskepsis blandt de europæiske borgere og fremme større inddragelse af dem i Unionens aktiviteter og beslutningsproces (B8-0877/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AFCO

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om økonomisk begrundede afskedigelser i virksomheden IMS Health France (B8-0878/2016)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om økonomisk begrundede afskedigelser i den schweiziske virksomhed Geberit (B8-0879/2016)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Louis Aliot og Dominique Bilde. Forslag til beslutning om fremme af sport og navnlig rugby (B8-0880/2016)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om arbejdsmarkedsreformer (B8-0881/2016)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Dominique Bilde. Forslag til beslutning om bekæmpelse af ulovlig skovrydning og ulovlig tømmerimport til EU (B8-0882/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn og Jean-François Jalkh. Forslag til beslutning om forbud mod anvendelsen af giftige stoffer i tamponer og kvindelige prævention (B8-0884/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om indførelse af overvågningsmekanismer med henblik på at gøre nye virksomheder reelt effektive inden for innovation og digitalisering (B8-0887/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

IMCO

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om anmodning om miljøoplysningskampagner i badebyer for at fremme offentlighedens engagement i beskyttelsen af hav- og kystmiljøet (B8-0888/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Dominique Bilde. Forslag til beslutning om værdsættelse af kunsthåndværk (B8-0889/2016)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om en anmodning om foranstaltninger, der skal udvide offentlighedens kendskab til fejlernæringsrisici i EU og fremme screeningsprogrammer for at identificere sårbare kategorier (B8-0890/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om anmodning om retningslinjer for korrekt håndtering og nedkøling af fødevarer af animalsk oprindelse (B8-0891/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Dominique Bilde. Forslag til beslutning om udviklingsstøtte til Madagaskar efter El Niño-fænomenet (B8-0918/2016)

henvist til:

kor.udv. :

DEVE

- Dominique Bilde. Forslag til beslutning om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed (B8-0919/2016)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

CULT

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om forlængelse af tilladelsen til markedsføring af glyphosat (B8-0920/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot og Mylène Troszczynski. Forslag til beslutning om databeskyttelse i Europa inden for rammerne af forhandlingerne om TTIP (B8-0921/2016)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

LIBE

- Isabella Adinolfi. Forslag til beslutning om geografisk blokering (B8-0922/2016)

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

ITRE

- Isabella Adinolfi. Forslag til beslutning om homofobi (B8-0923/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om hjælp til museer og teatre, der er i fare for lukning (B8-0924/2016)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

- Dominique Bilde. Forslag til beslutning om fremme af europæisk film (B8-0925/2016)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

- Dominique Bilde. Forslag til beslutning om faren for parallelsamfundsmentalitet og radikalisering i amatøridrætsforeninger (B8-0926/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

CULT

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om anerkendelse af den blandende karakter af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Canada (B8-0927/2016)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om anvendelsen af mindstelønnen i Frankrig og Tyskland på cabotagevirksomhed udført af udenlandske chauffører (B8-0928/2016)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om arbejdstagernes andel i virksomhedens overskud (B8-0929/2016)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

ECON

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om lovgivningen om nanomaterialer i fødevarer (B8-0930/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om støtte til den italienske mejerisektor (B8-0931/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om åbningen af kapitel 33 i tiltrædelsesforhandlingerne med Tyrkiet (B8-0932/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om Den Europæiske Centralbanks indblanding i medlemsstaternes politiske anliggender (B8-0933/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om konditionalitet i forbindelse med udviklingsbistand (B8-0934/2016)

henvist til:

kor.udv. :

DEVE

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om det islamistiske terrorattentat i Bangladesh (B8-0935/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om den vedvarende skrøbelighed i euroområdets banksektor (B8-0936/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om den pointbaserede immigrationsordning (B8-0937/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om afgørelse af ansvaret, når der sker en trafikulykke, hvor et førerløst køretøj er indblandet (B8-0938/2016)

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

rådg.udv. :

JURI

- Izaskun Bilbao Barandica, Francesc Gambús, Eider Gardiazabal Rubial, Carlos Iturgaiz, Josu Juaristi Abaunz, Ramón Jáuregui Atondo, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Josep-Maria Terricabras, Ramon Tremosa i Balcells og Pablo Zalba Bidegain. Forslag til beslutning om forsvundne personer i Den Europæiske Union (B8-0939/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om foranstaltninger til at forenkle bureaukratisk praksis og indførelse af fleksibilitetsmekanismer i grænseoverskridende samarbejdsprogrammer (B8-0940/2016)

henvist til:

kor.udv. :

REGI

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om projektet med at relancere militærforskningen på EU-plan (B8-0941/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om arbejdstagernes repræsentation i bestyrelser (B8-0942/2016)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Dominique Bilde. Forslag til beslutning om angrebene på kristne i Nigeria (B8-0943/2016)

henvist til:

kor.udv. :

DEVE

- Dominique Bilde. Forslag til beslutning om den nye sportslige fare teknologisk doping (B8-0944/2016)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

- Dominique Bilde. Forslag til beslutning om de risici, der er forbundet med nanopartikler (B8-0945/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om anmodningen om mere finansiel støtte til medlemsstaterne til fastlæggelse af screenings- og forebyggelsesprogrammer af høj kvalitet til bekæmpelse af forskellige former for kræft i overensstemmelse med de direktiver om bekæmpelse af kræft, der indgår i EU-lovgivningen (B8-0946/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om anmodningen om økonomiske incitamenter til de hoteller, der er udstyret med de mest effektive og mindst forurenende klimaanlæg (B8-0947/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

ITRE

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om anmodningen om en øget indsats for at overvinde ulighederne mellem uddannelsessystemerne i byer og randområder og således fremme retfærdig uddannelse af høj kvalitet (B8-0948/2016)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

CULT

- Nicola Caputo. Forslag til beslutning om bovin spongiform encephalopati (B8-0950/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Dominique Bilde. Forslag til beslutning om forbedret kontrol inden for luftfragttransport (B8-0951/2016)

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

- Dominique Bilde. Forslag til beslutning om udbredelsen af insektspisning og de dermed forbundne sundhedsfarer (B8-0952/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Dominique Bilde. Forslag til beslutning om funktionel analfabetisme (B8-0953/2016)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

CULT

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om en fælles mekanisme for programmerne Copernicus og Urbact med finansiel deltagelse fra Horisont 2020 med henblik på en effektiv byplanlægning (B8-0954/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

REGI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om anmodning om foranstaltninger til støtte af uddannelse af kvalificeret personale inden for innovativ og bæredygtig turisme (B8-0955/2016)

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om bekæmpelse af onlinesalg af forfalskede fødevarer (B8-0956/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

IMCO

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om spredningen af plastik i havene (B8-0957/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om støttemekanismer for små og mellemstore virksomheder til anvendelse af droner i landbruget (B8-0958/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om farer ved en vilkårlig brug af insektbekæmpelsesmidler (B8-0959/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om blindes adgang til kunstværker (B8-0960/2016)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

CULT

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om anmodning om en sammenlignende undersøgelse i de tættest befolkede områder i Den Europæiske Unions medlemsstater for at få et overblik over miljøindvirkningerne fra støjforurening (B8-0961/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Steeve Briois. Forslag til beslutning om afvisning af enhver anmodning om mobilisering af EU's solidaritetsfond til finansiering af infrastrukturer til modtagelse af ulovlige indvandrere (B8-0962/2016)

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

LIBE, REGI

- Dominique Bilde og Edouard Ferrand. Forslag til beslutning om fremme af vinturisme (B8-0963/2016)

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

rådg.udv. :

AGRI

- Dominique Bilde. Forslag til beslutning om reglerne om cigaretemballage og forebyggelse af tobaksforbrug (B8-0964/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Dominique Bilde. Forslag til beslutning om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011, som fastsætter visse frugters kendetegn og størrelse (B8-0965/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Dominique Bilde. Forslag til beslutning om den voldsomme vækst af standarder og reguleringer i Den Europæiske Union (B8-0966/2016)

henvist til:

kor.udv. :

JURI

- Isabella Adinolfi. Forslag til beslutning om innovative lægemidler (B8-0967/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Clara Eugenia Aguilera García. Forslag til beslutning om EU's sektor for frugt og grøntsager (B8-0968/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Bernard Monot. Forslag til beslutning om regulering af forhenværende kommissionsmedlemmers overgang til den private sektor (B8-0969/2016)

henvist til:

kor.udv. :

JURI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om anmodning om frigivelse af en alvorligt syg italiensk statsborger, der er fængslet i Mauretanien (B8-0970/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om den stigende trussel om islamistisk terror i Den Europæiske Union (B8-0971/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE


3. Centrale mål for det 17. møde mellem parterne i CITES i Johannesburg (indgivne beslutningsforslag)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000088/2016) af Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor og Marco Affronte, for ENVI, til Rådet: Centrale mål for det 17. møde mellem parterne i CITES i Johannesburg (Sydafrika) (2016/2664(RSP)) (B8-0711/2016)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000089/2016) af Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor og Marco Affronte, for ENVI, til Kommissionen: Centrale mål for det 17. møde mellem parterne i CITES i Johannesburg (Sydafrika) (2016/2664(RSP)) (B8-0712/2016)

Forhandlingen havde fundet sted den 13. september 2016 (punkt 17 i protokollen af 13.9.2016).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—   Giovanni La Via, Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor og Marco Affronte, for ENVI, om EU's strategiske mål for det 17. møde i konferencen mellem parterne i konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES) i Johannesburg (Sydafrika) fra 24. september til 5. oktober 2016 (2016/2664(RSP)) (B8-0987/2016)

Afstemning: punkt 11.9 i protokollen af 15.9.2016.


4. Andragender

Nedenstående andragender, der i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 215, stk. 6, var optaget i registret på de nedenfor angivne datoer, var henvist til det kompetente udvalg:

Den 14. september 2016

(*) Navn fortroligt

(*) (nr. 0725/2016); (*) (nr. 0726/2016); (*) (nr. 0727/2016); Ines Tenenti (nr. 0728/2016); (*) (nr. 0729/2016); (*) (nr. 0730/2016); (*) (nr. 0731/2016); (*) (nr. 0732/2016); Ermelinda Pia Maulucci (nr. 0733/2016); (*) (nr. 0734/2016); (*) (nr. 0735/2016); (*) (nr. 0736/2016); (*) (nr. 0737/2016); Susan Begg (nr. 0738/2016); Bengt Johansson (nr. 0739/2016); (*) (nr. 0740/2016); Virginijus Kirsnickas (nr. 0741/2016); Jan-Erik Hansen (nr. 0742/2016); (*) (nr. 0743/2016); (*) (nr. 0744/2016); Juan Antonio Martínez Dapena (nr. 0745/2016); Maria Carmela Monteleone (nr. 0746/2016); (*) (nr. 0747/2016); (*) (nr. 0748/2016); (*) (nr. 0749/2016); Alexandru Gălușcă (N.A.A.C.A.H.R.- Romania) (nr. 0750/2016); (*) (nr. 0751/2016); (*) (nr. 0752/2016); (*) (nr. 0753/2016); (*) (nr. 0754/2016); Elena Nicolaie (nr. 0755/2016); (*) (nr. 0756/2016); José Manuel Martín Álvarez (nr. 0757/2016); (*) (nr. 0758/2016); Félix Blaise (nr. 0759/2016); Juan José Sánchez Artés (nr. 0760/2016); (*) (nr. 0761/2016); (*) (nr. 0762/2016); (*) (nr. 0763/2016); (*) (nr. 0764/2016); Abel Avram (nr. 0765/2016); Alexandru Pârvu (nr. 0766/2016); Edith Hanin (nr. 0767/2016); Patrick Wurmbach (nr. 0768/2016); (*) (nr. 0769/2016); (*) (nr. 0770/2016); (*) (nr. 0771/2016); Jan-Erik Hansen (nr. 0772/2016); Antonio Maria La Scala (nr. 0773/2016); José Manuel Martín Álvarez (nr. 0774/2016); (*) (nr. 0775/2016); (*) (nr. 0776/2016); Rowan Ashe (nr. 0777/2016); Flavio Miccono (nr. 0778/2016); (*) (nr. 0779/2016); Suzanne Taylor Warren (nr. 0780/2016); (*) (nr. 0781/2016); (*) (nr. 0782/2016); (*) (nr. 0783/2016); (*) (nr. 0784/2016); Stephen Putt (nr. 0785/2016); (*) (nr. 0786/2016); Frens Dols (nr. 0787/2016); (*) (nr. 0788/2016); (*) (nr. 0789/2016); Edward Williamson (nr. 0790/2016); Samuel Radisson (nr. 0792/2016); Kevin Diamond (nr. 0793/2016); Marius Miknys (nr. 0794/2016); (*) (nr. 0795/2016); (*) (nr. 0796/2016); Maurice Weemhof (nr. 0797/2016); Leona Bashow (nr. 0798/2016); (*) (nr. 0799/2016); (*) (nr. 0800/2016); David Neville-Smith (nr. 0801/2016); Robert Wasteney (nr. 0802/2016); (*) (nr. 0803/2016); Michael Levey (nr. 0804/2016); John Vannuffel (nr. 0805/2016); Justin Washtell (nr. 0806/2016); (*) (nr. 0807/2016); Denis Hicks (nr. 0808/2016); Shavasti Bebeagua (nr. 0809/2016); (*) (nr. 0810/2016); (*) (nr. 0811/2016); (*) (nr. 0812/2016); Howard Clapp (nr. 0813/2016); Phil McNally (nr. 0814/2016); Simon Collcutt (nr. 0815/2016); Ashley Kovas (nr. 0816/2016); (*) (nr. 0817/2016); (*) (nr. 0818/2016); (*) (nr. 0819/2016); Tristan Coleshaw (nr. 0820/2016); (*) (nr. 0821/2016); Marion Meslin (nr. 0822/2016); (*) (nr. 0823/2016); Luis Pombo (nr. 0824/2016); Emma Wood (nr. 0825/2016); Gail Thomas (nr. 0826/2016); Rodney Harward (nr. 0827/2016); Thomas Attah (nr. 0828/2016); James Leigh (nr. 0829/2016); Stefan Hofbauer (nr. 0830/2016); Leonard Stephenson (nr. 0831/2016); Anthony Melia (nr. 0832/2016); (*) (nr. 0833/2016); (*) (nr. 0834/2016); Nicholas Parkin (nr. 0835/2016); Alison Jenner (nr. 0836/2016); David Risley (nr. 0837/2016); Philip Adams (nr. 0838/2016); Robin Fenwick (nr. 0839/2016); Paul Locker (nr. 0840/2016); Laurel Lindström (nr. 0841/2016); Votisky Péter Zsolt (nr. 0842/2016); Derek Etherington (nr. 0843/2016); Duncan Parker (nr. 0844/2016); Louis John Frederick Ashdown-Hill (nr. 0845/2016); Conrad Brunstrom (nr. 0846/2016); Alan Bretman (nr. 0847/2016); Dave Poole (nr. 0848/2016); (*) (nr. 0849/2016); (*) (nr. 0850/2016); (*) (nr. 0851/2016); Antonino Panebianco (nr. 0852/2016); (*) (nr. 0853/2016); (*) (nr. 0854/2016); (*) (nr. 0855/2016); (*) (nr. 0856/2016); Romina Afrasani (nr. 0857/2016); Oliver Busack (nr. 0858/2016); Oliver Busack (nr. 0859/2016); (*) (nr. 0860/2016); (*) (nr. 0861/2016); (*) (nr. 0862/2016); (*) (nr. 0863/2016); (*) (nr. 0864/2016); (*) (nr. 0865/2016); (*) (nr. 0866/2016); (*) (nr. 0867/2016); (*) (nr. 0868/2016); (*) (nr. 0869/2016); (*) (nr. 0870/2016); (*) (nr. 0871/2016); (*) (nr. 0872/2016); Cristóbal Richart Jurado (nr. 0873/2016); (*) (nr. 0874/2016); (*) (nr. 0875/2016); (*) (nr. 0876/2016); (*) (nr. 0877/2016); Michael Nosworthy (nr. 0878/2016); Sophie Leighton (nr. 0879/2016); (*) (nr. 0880/2016); (*) (nr. 0881/2016); (*) (nr. 0882/2016); Stefanos Giannaris (nr. 0883/2016); (*) (nr. 0884/2016); (*) (nr. 0885/2016); (*) (nr. 0886/2016); (*) (nr. 0887/2016); Elizabeth Alderson (nr. 0888/2016); Claudio Fiorentino (nr. 0889/2016); Gyenizse Sándor (nr. 0890/2016); Elisabeth De Wachter (nr. 0891/2016); (*) (nr. 0892/2016); (*) (nr. 0893/2016); Ion Avram (nr. 0894/2016); Diego Cominelli (nr. 0895/2016); (*) (nr. 0896/2016); Olga Chernikova (nr. 0897/2016); (*) (nr. 0898/2016); Anton Dmytriiev (nr. 0899/2016); (*) (nr. 0900/2016); (*) (nr. 0901/2016); (*) (nr. 0902/2016); (*) (nr. 0903/2016); Matthieu Guillaume Chatelin (nr. 0904/2016); Jutta Felgenträger (nr. 0905/2016); Andrea Chemello (nr. 0906/2016); Ottomar Kreye (nr. 0907/2016); Flavio Miccono (nr. 0908/2016); Myriam Alonso de Caso (nr. 0909/2016); Fabio Pedersoli (nr. 0910/2016); Oliver Busack (nr. 0911/2016); (*) (nr. 0912/2016); (*) (nr. 0913/2016); Dietmar Zwerger (nr. 0914/2016); Andries Brits (nr. 0915/2016); (*) (nr. 0916/2016); Oliver Busack (nr. 0917/2016); (*) (nr. 0918/2016); Massimo Giacomini (nr. 0919/2016); (*) (nr. 0920/2016); (*) (nr. 0921/2016); Paul Spicker (nr. 0922/2016); Corinne Byron-Danuser (nr. 0923/2016); (*) (nr. 0924/2016); (*) (nr. 0925/2016); (*) (nr. 0926/2016); Christopher Alberti (nr. 0927/2016); Matt Lewis-Garner (nr. 0928/2016); Claudine Parayre (nr. 0929/2016); David Hammerstein Mintz (nr. 0930/2016); (*) (nr. 0931/2016); Luca Lazzati (nr. 0932/2016); (*) (nr. 0933/2016); (*) (nr. 0934/2016); (*) (nr. 0935/2016); (*) (nr. 0936/2016); (*) (nr. 0937/2016); (*) (nr. 0938/2016); Gianmarco Prampolini (LEAL Lega AntiVivisezionista ) (nr. 0939/2016); Salvatore Preti (nr. 0940/2016); (*) (nr. 0941/2016); Oscar Zarzoso Ayestarán (nr. 0942/2016); Onur Dülger (nr. 0943/2016); (*) (nr. 0944/2016); Francesco Orbitello (nr. 0945/2016); Flavio Miccono (nr. 0946/2016); (*) (nr. 0947/2016); Alessandro Gasparin (nr. 0948/2016); (*) (nr. 0949/2016); Andrew Pawley (nr. 0950/2016); Alberto Ruiz González (nr. 0951/2016); Viv Brown (nr. 0952/2016); Theodora Georgaki (nr. 0953/2016); Paul McCann (nr. 0954/2016); Kristina Howells (nr. 0955/2016); (*) (nr. 0956/2016); (*) (nr. 0957/2016); (*) (nr. 0958/2016); Martín Eduardo Botero (nr. 0959/2016); Massimo D'Elia (nr. 0960/2016); (*) (nr. 0961/2016); (*) (nr. 0962/2016); Oliver Busack (nr. 0963/2016); Oliver Busack (nr. 0964/2016); (*) (nr. 0965/2016); (*) (nr. 0966/2016); (*) (nr. 0967/2016); (*) (nr. 0968/2016); (*) (nr. 0969/2016); Genoveva - Elena Perju (nr. 0970/2016); (*) (nr. 0971/2016); (*) (nr. 0972/2016); (*) (nr. 0973/2016); (*) (nr. 0974/2016); Riccardo Bonsi (c/o V.E.O.S.P.S.S.) (nr. 0975/2016); (*) (nr. 0976/2016); (*) (nr. 0977/2016); Eva Dust (nr. 0978/2016); (*) (nr. 0979/2016); (*) (nr. 0980/2016); Luca Lazzati (nr. 0981/2016); Rosa Rita La Marca (nr. 0982/2016); (*) (nr. 0983/2016); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (nr. 0984/2016); Matthias Behnke (nr. 0985/2016); (*) (nr. 0986/2016); (*) (nr. 0987/2016); Gabriele Modeo (nr. 0988/2016); Oliver Busack (nr. 0989/2016); Oliver Busack (nr. 0990/2016); Oliver Busack (nr. 0991/2016); Oliver Busack (nr. 0992/2016); Oliver Busack (nr. 0993/2016); Oliver Busack (nr. 0994/2016); Oliver Busack (nr. 0995/2016); Oliver Busack (nr. 0996/2016); (*) (nr. 0997/2016); Andrew Hickmott (nr. 0998/2016); (*) (nr. 0999/2016); (*) (nr. 1000/2016); (*) (nr. 1001/2016); (*) (nr. 1002/2016); Heiki Lill (nr. 1003/2016); (*) (nr. 1004/2016); Sorayah Van Dorst (nr. 1005/2016); (*) (nr. 1006/2016); (*) (nr. 1007/2016); Oriol Ricart (nr. 1008/2016); Naheed Mushtaq (nr. 1009/2016); Jeremy Mesdouze (nr. 1010/2016); Giovanna Portulano (nr. 1011/2016); Oliver Busack (nr. 1012/2016); (*) (nr. 1013/2016); (*) (nr. 1014/2016); Linda Roland-Danil (nr. 1015/2016); Giulia Robol (nr. 1016/2016).

Andrangende nr. 0791/2016 var blevet trukket tilbage fra registret på andragerens anmodning efter dets registrering.

Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med bestemmelserne i forretningsordenens artikel 215, stk. 13, den 14. september 2016 til det kompetente udvalg havde fremsendt andragender, som Europa-Parlamentet havde modtaget fra fysiske eller juridiske personer, som hverken er borgere i Den Europæiske Union eller har bopæl eller hjemsted i en medlemsstat.


5. Minimumsindkomstordninger i EU (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000087/2016) af Thomas Händel, for EMPL, til Kommissionen: Minimumsindkomstordninger i EU (2016/2676(RSP)) (B8-0710/2016)

Thomas Händel begrundede spørgsmålet.

Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Heinz K. Becker for PPE-Gruppen, Sergio Gutiérrez Prieto for S&D-Gruppen, Arne Gericke for ECR-Gruppen, Enrique Calvet Chambon for ALDE-Gruppen, Paloma López Bermejo for GUE/NGL-Gruppen, Tatjana Ždanoka for Verts/ALE-Gruppen, Laura Agea for EFDD-Gruppen, Joëlle Mélin for ENF-Gruppen, Udo Voigt, løsgænger, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Sven Schulze, Thomas Mann, Jutta Steinruck, Yana Toom, João Pimenta Lopes, Karima Delli, Raymond Finch, Claude Rolin, Georgi Pirinski, Tania González Peñas, Danuta Jazłowiecka, Marita Ulvskog, Anne Sander, Ádám Kósa, Sven Schulze, Sofia Ribeiro, Romana Tomc og Jérôme Lavrilleux.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Marijana Petir, Maria Grapini, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Eleonora Forenza og Michaela Šojdrová.

Indlæg af Marianne Thyssen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


6. Anvendelse af direktivet om ligebehandling på beskæftigelsesområdet (forhandling)

Betænkning om anvendelse af Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (direktiv om ligebehandling på beskæftigelsesområdet) [2015/2116(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Renate Weber (A8-0225/2016)

Renate Weber forelagde betænkningen.

Indlæg af Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen)

Talere: Helga Stevens (ordfører for udtalelse fra LIBE), Michaela Šojdrová (ordfører for udtalelse fra FEMM), David Casa for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Vilija Blinkevičiūtė for S&D-Gruppen, Ulrike Trebesius for ECR-Gruppen, Marian Harkin for ALDE-Gruppen, Rina Ronja Kari for GUE/NGL-Gruppen, Tatjana Ždanoka for Verts/ALE-Gruppen, Laura Agea for EFDD-Gruppen, Dominique Bilde for ENF-Gruppen, Lampros Fountoulis, løsgænger, Brando Benifei, Czesław Hoc, Yana Toom og Jana Žitňanská.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jérôme Lavrilleux, Maria Grapini, Notis Marias, Romana Tomc, Csaba Sógor og Rosa Estaràs Ferragut.

Talere: Marianne Thyssen og Renate Weber.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.13 i protokollen af 15.9.2016.


7. Aktiviteterne i samt indvirkningen af og merværdien ved Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen mellem 2007 og 2014 (forhandling)

Betænkning om aktiviteterne i samt indvirkningen af og merværdien ved Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen mellem 2007 og 2014 [2015/2284(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Marian Harkin (A8-0227/2016)

Marian Harkin forelagde betænkningen.

Indlæg af Jean-Paul Denanot (ordfører for udtalelse fra BUDG).

Indlæg af Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen).

FORSÆDE: Antonio TAJANI
næstformand

Talere: Agnes Jongerius (ordfører for udtalelse fra INTA), Marco Valli (ordfører for udtalelse fra CONT), Tamás Deutsch (ordfører for udtalelse fra REGI), Vilija Blinkevičiūtė (ordfører for udtalelse fra FEMM), Csaba Sógor for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Maria Arena for S&D-Gruppen, Enrique Calvet Chambon for ALDE-Gruppen, Lynn Boylan for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Steven Woolfe, Monika Vana for Verts/ALE-Gruppen, Tim Aker for EFDD-Gruppen, Auke Zijlstra for ENF-Gruppen, Arne Gericke for ECR-Gruppen, Sotirios Zarianopoulos, løsgænger, David Casa, Marita Ulvskog og Anneli Jäätteenmäki.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Krzysztof Hetman, Victor Negrescu, Notis Marias og Romana Tomc.

Talere: Marianne Thyssen og Marian Harkin.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.14 i protokollen af 15.9.2016.


8. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 6 i protokollen af 14.9.2016).


8.1. Filippinerne

Forslag til beslutning B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-1002/2016, B8-1004/2016 og B8-1008/2016 (2016/2880(RSP))

Ignazio Corrao, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Hilde Vautmans, Barbara Lochbihler (som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Neena Gill), Pier Antonio Panzeri og Miguel Urbán Crespo forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Csaba Sógor for PPE-Gruppen, Josef Weidenholzer for S&D-Gruppen, Edouard Ferrand for ENF-Gruppen, og Marc Tarabella.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Neena Gill, Notis Marias, Elmar Brok, Ilhan Kyuchyuk og Luke Ming Flanagan.

Indlæg af Christos Stylianides (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.2 i protokollen af 15.9.2016.


8.2. Somalia

Forslag til beslutning B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-1001/2016, B8-1003/2016 og B8-1007/2016 (2016/2881(RSP))

Ignazio Corrao, Charles Tannock, Tunne Kelam, Dita Charanzová, Jordi Sebastià (som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică), Pier Antonio Panzeri og Lola Sánchez Caldentey forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Pavel Svoboda for PPE-Gruppen, Neena Gill for S&D-Gruppen og Francisco Assis.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil og Notis Marias.

Indlæg af Christos Stylianides (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.3 i protokollen af 15.9.2016.


8.3. Zimbabwe

Forslag til beslutning B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-1005/2016, B8-1006/2016, B8-1009/2016 og B8-1010/2016 (2016/2882(RSP))

Ignazio Corrao, Anna Elżbieta Fotyga, David McAllister, Charles Goerens, Judith Sargentini, Pier Antonio Panzeri og Marie-Christine Vergiat forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Cécile Kashetu Kyenge for S&D-Gruppen, Bas Belder for ECR-Gruppen, Franz Obermayr for ENF-Gruppen, og Monica Macovei.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil og Nicola Caputo.

Indlæg af Christos Stylianides (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.4 i protokollen af 15.9.2016.

(Mødet udsat kl. 11.55 i afventning af afstemningstiden og genoptaget kl. 12.00)

FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand


9. Parlamentets sammensætning

Timothy Kirkhope havde skriftligt nedlagt sit mandat som medlem af Europa-Parlamentet med virkning fra den 6. oktober 2016.

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 4, stk. 1 og 3, konstaterede Parlamentet, at mandatet var ledigt fra denne dato og gav de pågældende nationale myndigheder meddelelse herom.


10. Ændring af dagsordenen

Formanden meddelte, at Formandskonferencen i overensstemmelse med forretningsordenens bilag XVI havde erklæret høringen af det udpegede kommissionsmedlem, Sir Julian King, for afsluttet, og havde besluttet at sætte hans kandidatur under afstemning på plenarmødet.

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 152, stk. 2, foreslog formanden at opføre afstemningen om forslaget om udnævnelse af Sir Julian King på dagens dagsorden.

Parlamentet godkendte dette forslag.

Dagsordenen ændredes i overensstemmelse hermed.


11. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


11.1. Udnævnelse af et medlem af Europa-Kommissionen – Sir Julian King (afstemning)

Forslag til Europa-Parlamentets afgørelse af 15. september 2016 om godkendelse af udnævnelsen af Sir Julian King som medlem af Kommissionen (C8-0339/2016 – 2016/0812(NLE))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)
(Hemmelig afstemning)
Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 1 i protokollen af 15.9.2016)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2016)0348)

Formanden lykønskede Sir Julian King med udnævnelsen.

Indlæg af Dominique Martin.


11.2. Filippinerne (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-1002/2016, B8-1004/2016 og B8-1008/2016 (2016/2880(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0990/2016

(erstatter B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-1002/2016, B8-1004/2016 og B8-1008/2016):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Marijana Petir, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, David McAllister, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Andrey Kovatchev, László Tőkés, Deirdre Clune og Inese Vaidere, for PPE-Gruppen;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli og Carlos Zorrinho, for S&D-Gruppen;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Notis Marias og Ruža Tomašić, for ECR-Gruppen;

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas og Filiz Hyusmenova, for ALDE-Gruppen;

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli og Josu Juaristi Abaunz, for GUE/NGL-Gruppen;

—   Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Indrek Tarand, for Verts/ALE-Gruppen;

—   Ignazio Corrao, Marco Zanni, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo og Beatrix von Storch, for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2016)0349)


11.3. Somalia (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-1001/2016, B8-1003/2016 og B8-1007/2016 (2016/2881(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0989/2016

(erstatter B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-1001/2016 og B8-1003/2016):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Marijana Petir, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, Maurice Ponga, David McAllister, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Andrey Kovatchev, László Tőkés, Deirdre Clune, Elmar Brok og Inese Vaidere, for PPE-Gruppen;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli og Carlos Zorrinho, for S&D-Gruppen;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić og Notis Marias, for ECR-Gruppen;

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic og Filiz Hyusmenova, for ALDE-Gruppen;

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė og Josep-Maria Terricabras, for Verts/ALE-Gruppen;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura Agea og Beatrix von Storch, for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2016)0350)

(Forslag til beslutning B8-1007/2016 bortfaldt).


11.4. Zimbabwe (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-1005/2016, B8-1006/2016, B8-1009/2016 og B8-1010/2016 (2016/2882(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0995/2016

(erstatter B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-1005/2016, B8-1006/2016 og B8-1010/2016):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, David McAllister, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, Maurice Ponga, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Andrey Kovatchev, László Tőkés, Deirdre Clune, Elmar Brok og Inese Vaidere, for PPE-Gruppen;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli og Carlos Zorrinho, for S&D-Gruppen;

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki og Ruža Tomašić, for ECR-Gruppen;

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas og Filiz Hyusmenova, for ALDE-Gruppen;

—   Judith Sargentini, Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec og Bronis Ropė, for Verts/ALE-Gruppen;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara og Beatrix von Storch, for EFDD-Gruppen;

—   Louis Aliot, Laurenţiu Rebega, Mireille D’Ornano, Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser, Marcus Pretzell, Harald Vilimsky og Barbara Kappel, for ENF.

Vedtaget (P8_TA(2016)0351)

(Forslag til beslutning B8-1009/2016 bortfaldt).

FORSÆDE: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
næstformand


11.5. Rejsedokument til brug ved tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et europæisk rejsedokument til brug ved tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold [COM(2015)0668 - C8-0405/2015 - 2015/0306(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Jussi Halla-aho (A8-0201/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P8_TA(2016)0352)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0352)


11.6. Prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel [COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Petr Ježek (A8-0238/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P8_TA(2016)0353)

Petr Ježek (ordfører) foreslog at udsætte afstemningen om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning, jf. forretningsordenens artikel 61, stk. 2.

Parlamentet godkendte forslaget. Sagen betragtedes derfor som henvist til det kompetente udvalg med henblik på at overgå direkte til interstitutionelle forhandlinger på grundlag af det vedtagne mandat.

Indlæg

Ernest Urtasun havde stillet et mundtligt ændringsforslag til artikel 36, stk. 2, efter litra c), som ikke var blevet godtaget, da mere end 40 medemmer havde gjort indsigelse imod, at det blev taget under behandling.


11.7. Asyl: midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland * (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om ændring af Rådets afgørelse (EU) 2015/1601 af 22. september 2015 om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på området international beskyttelse [COM(2016)0171 - C8-0133/2016 - 2016/0089(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Ska Keller (A8-0236/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P8_TA(2016)0354)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0354)


11.8. Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker * (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker [COM(2016)0071 - C8-0098/2016- 2016/0043(NLE)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Laura Agea (A8-0247/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P8_TA(2016)0355)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0355)


11.9. Centrale mål for det 17. møde mellem parterne i CITES i Johannesburg (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0987/2016 (2016/2664(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0356)


11.10. Anvendelse af direktivet om posttjenester (afstemning)

Betænkning om anvendelse af direktivet om posttjenester [2016/2010(INI)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Markus Ferber (A8-0254/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0357)


11.11. Adgang til finansiering for SMV'er og større diversitet i SMV-finansiering i en kapitalmarkedsunion (afstemning)

Betænkning om adgang til finansiering for SMV'er og større diversitet i SMV-finansiering i en kapitalmarkedsunion [2016/2032(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Othmar Karas (A8-0222/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0358)


11.12. Hvordan udnytter man bedst jobskabelsespotentialet i SMV'er? (afstemning)

Betænkning om hvordan man bedst udnytter jobskabelsespotentialet i små og mellemstore virksomheder (SMV'er) [2015/2320(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Zdzisław Krasnodębski (A8-0248/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0359)

Indlæg

Zdzisław Krasnodębski (ordfører), __[A110325]__, havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt 18, som var blevet godtaget.


11.13. Anvendelse af direktivet om ligebehandling på beskæftigelsesområdet (afstemning)

Betænkning om anvendelse af Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (direktiv om ligebehandling på beskæftigelsesområdet) [2015/2116(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Renate Weber (A8-0225/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0360)


11.14. Aktiviteterne i samt indvirkningen af og merværdien ved Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen mellem 2007 og 2014 (afstemning)

Betænkning om aktiviteterne i samt indvirkningen af og merværdien ved Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen mellem 2007 og 2014 [2015/2284(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Marian Harkin (A8-0227/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0361)


12. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Jussi Halla-aho - A8-0201/2016
Daniel Hannan, Jiří Pospíšil, Peter Jahr og Seán Kelly

Betænkning: Ska Keller - A8-0236/2016
Jiří Pospíšil, Peter Jahr og Stanislav Polčák

Betænkning: Laura Agea - A8-0247/2016
Seán Kelly

Centrale mål for det 17. møde mellem parterne i CITES i Johannesburg - (2016/2664(RSP)) - B8-0987/2016
Emma McClarkin og Jiří Pospíšil

Betænkning: Markus Ferber - A8-0254/2016
Jiří Pospíšil og Seán Kelly

Betænkning: Othmar Karas - A8-0222/2016
Jiří Pospíšil og Seán Kelly

Betænkning: Zdzisław Krasnodębski - A8-0248/2016
Thomas Mann, Csaba Sógor og Danuta Jazłowiecka

Betænkning: Renate Weber - A8-0225/2016
Danuta Jazłowiecka

Betænkning: Marian Harkin - A8-0227/2016
Danuta Jazłowiecka og Seán Kelly.


13. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 13.05 og genoptaget kl. 15.05)

FORSÆDE: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
næstformand

14. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


15. Fortolkning af forretningsordenen

Fortolkningen af forretningsordenens artikel 61, stk. 2, givet af Udvalget om Konstitutionelle Anliggender var blevet meddelt på plenarmødet den foregående dag (punkt 8 i protokollen af 14.9.2016).

Eftersom der ikke var blevet gjort indsigelse af en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer, jf. forretningsordenens artikel 226, stk. 3, betragtedes denne fortolkning som vedtaget (P8_TA(2016)0362).


16. Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning

Formanden gav i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 64, stk. 1, meddelelse om fra Rådet at have modtaget følgende holdning, grundene til Rådets holdning samt Kommissionens holdning til:

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1365/2006 om statistik over godstransport ad indre vandveje for så vidt angår delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen, vedrørende vedtagelsen af visse foranstaltninger (09878/1/2016 - C8-0358/2016 – 2013/0226(COD) - 10791/2016 - COM(2016)0507)

henvist til kor. udv. : TRAN

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tilgængeligheden af offentlige organers websteder og mobilapplikationer (09389/1/2016 - C8-0360/2016 - 2012/0340(COD) - 10790/2016 - COM(2016)0484)

henvist til kor. udv. : IMCO

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere og om ændring af forordning (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014 og om ophævelse af Rådets direktiv 69/464/EØF, 74/647/EØF, 93/85/EØF, 98/57/EF, 2000/29/EF, 2006/91/EF og 2007/33/EF (08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD) - 10789/2016 - COM(2016)0544)

henvist til kor. udv. : AGRI

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 91/2003 om statistik over jernbanetransport for så vidt angår indsamling af data om gods, passagerer og ulykker (10000/1/2016 - C8-0365/2016 - 2013/0297(COD) - 10792/2016 - COM(2016)0506)

henvist til kor. udv. : TRAN

Fristen på tre måneder, som Parlamentet råder over til at udtale sig, var således at regne fra den 16. september 2016..

°
° ° °

Indlæg af Dominique Bilde for en personlig bemærkning som følge af indlægget af Jérôme Lavrilleux under forhandlingen samme morgen om anvendelse af direktivet om ligebehandling på beskæftigelsesområdet (jf.punkt 6 i protokollen af 15.9.2016)


17. Matchfixing (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000102/2016) af Silvia Costa til Kommissionen: Matchfixing (2016/2873(RSP)) (B8-0714/2016)

Silvia Costa begrundede spørgsmålet.

Talere: Bogdan Brunon Wenta for PPE-Gruppen, Nicola Caputo for S&D-Gruppen, Emma McClarkin for ECR-Gruppen, Yana Toom for ALDE-Gruppen, Ernest Maragall for Verts/ALE-Gruppen, Isabella Adinolfi for EFDD-Gruppen, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins og Angel Dzhambazki.

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Talere: Ivan Jakovčić, Seán Kelly, James Nicholson og Ruža Tomašić.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Karol Karski.

Tibor Navracsics (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


18. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 52)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 7. juli 2016)

DEVE

- EU's flagskibsinitiativ for beklædningssektoren (2016/2140(INI))
(rådg.udv.: EMPL, INTA)

- Forbedring af udviklingssamarbejdets effektivitet (2016/2139(INI))
(rådg.udv.: CONT)

ITRE

- Vurdering af gennemførelsen af Horisont 2020 med henblik på midtvejsevalueringen og forslaget til det 9. rammeprogram (2016/2147(INI))
(rådg.udv.: FEMM, BUDG, REGI)

- Det europæiske cloud-initiativ (COM(2016)0178 - 2016/2145(INI))
(rådg.udv.: CULT, EMPL, JURI, ECON, LIBE, IMCO, REGI)

REGI

- Investering i beskæftigelse og vækst - maksimering af bidraget fra de europæiske struktur- og investeringsfonde: en evaluering af den i artikel 16, stk. 3, i forordningen om fælles bestemmelser nævnte rapport (COM(2015)0639 - 2016/2148(INI))
(rådg.udv.: CULT, AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, CONT, TRAN, EMPL)

AGRI

- Situationen omkring koncentrationen af ejendomsretten til landbrugsjord i EU: Hvordan kan landmændene nemmere få adgang til jord? (2016/2141(INI))

AGRI, FEMM

- Kvinder og deres rolle i landdistrikterne (2016/2204(INI))

CULT

- En integreret tilgang til sportspolitikken: god forvaltning, tilgængelighed og integritet (2016/2143(INI))

- Akademisk videreuddannelse og fjernstudium som led i den europæiske strategi for livslang læring (2016/2142(INI))
(rådg.udv.: EMPL)

AFCO

- Gennemførelse af traktatens bestemmelser om nationale parlamenter (2016/2149(INI))
(rådg.udv.: EMPL, JURI)

FEMM

- EU-midler til ligestilling (2016/2144(INI))
(rådg.udv.: EMPL, BUDG, CONT)

PETI

- Årlige betænkning om aktiviteterne i Udvalget for Andragende 2015 (2016/2146(INI))
(rådg.udv.: EMPL)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 8. september 2016)

AFET

- Statsløshed i Syd- og Sydøstasien (2016/2220(INI))

- Årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2015 og Den Europæiske Unions politik på området (2016/2219(INI))
(rådg.udv.: FEMM, DEVE)

AFET, ENVI

- En integreret EU-politik om Arktis (JOIN(2016)0021 - 2016/2228(INI))
(rådg.udv.: PECH, AGRI, ITRE, INTA, REGI)

EMPL

- Arbejdsvilkår og usikker ansættelse (2016/2221(INI))
(rådg.udv.: FEMM, AGRI)

ENVI

- Initiativ vedrørende ressourceeffektivitet: mindre madspild, større fødevaresikkerhed (2016/2223(INI))
(rådg.udv.: AGRI)

- Palmeolie og rydning af regnskove (2016/2222(INI))
(rådg.udv.: AGRI, INTA)

JURI

- Legitime foranstaltninger til beskyttelse af whisteblowere, der handler i almenhedens interesse, når de afslører fortrolige oplysninger fra virksomheder og offentlige organer (2016/2224(INI))
(rådg.udv.: AFCO, CULT, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, ECON)

LIBE

- Big datas indvirkning på de grundlæggende rettigheder: privatlivets fred, databeskyttelse, ikke-forskelsbehandling, sikkerhed og retshåndhævelse (2016/2225(INI))
(rådg.udv.: ITRE)

PETI

- Betænkning om Den Europæiske Ombudsmands årsberetning 2015 (2016/2150(INI))

Ændringer i udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 53)

- Fortolkning og gennemførelse af den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning (2016/2018(INI))
henvist til kor. udv. : JURI, AFCO
rådg.udv.: PETI, ENVI, EMPL, ECON, INTA

- Årlig beretning om EU's konkurrencepolitik (2016/2100(INI))
henvist til kor. udv. : ECON
rådg.udv.: AGRI, INTA, IMCO, TRAN

- Samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester i lyset af skiftende markedsforhold (COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD))
henvist til kor. udv. CULT
rådg.udv.: FEMM, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO

- EU's muligheder for forbedring af adgangen til lægemidler (2016/2057(INI))
henvist til kor. udv. ENVI
rådg.udv.: PETI, DEVE, EMPL, JURI, INTA

- Forordning om kviksølv og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1102/2008 (COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD))
henvist til kor. udv. : ENVI
rådg.udv.: ITRE, JURI, INTA, JURI (forretningsordenens artikel 39)

- Civilretlige bestemmelser om robotteknik (2015/2103(INL))
henvist til kor. udv. : JURI
rådg.udv.: ENVI, EMPL, ITRE, IMCO, LIBE, TRAN

- En europæisk søjle for sociale rettigheder (COM(2016)0127 - - 2016/2095(INI))
henvist til kor. udv. EMPL
rådg.udv.: FEMM, ECON

Associerede udvalg (forretningsordenens artikel 54)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 7. juli 2016)

DEVE

- EU's flagskibsinitiativ for beklædningssektoren (2016/2140(INI))
(rådg.udv.: EMPL, INTA)

REGI

- Investering i beskæftigelse og vækst - maksimering af bidraget fra de europæiske struktur- og investeringsfonde: en evaluering af den i artikel 16, stk. 3, i forordningen om fælles bestemmelser nævnte rapport (COM(2015)0639 - - 2016/2148(INI))
(rådg.udv.: CULT, AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, CONT, TRAN, EMPL)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 8. september 2016)

TRAN

- Anerkendelse af erhvervskvalifikationer for sejlads på indre vandveje (COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD))
(rådg.udv.: JURI, IMCO, EMPL)

JURI

- Legitime foranstaltninger til beskyttelse af whisteblowere, der handler i almenhedens interesse, når de afslører fortrolige oplysninger fra virksomheder og offentlige organer (2016/2224(INI))
(rådg.udv.: AFCO, CULT, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, ECON)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 7 juli og 8 september 2016)

JURI

- Civilretlige bestemmelser om robotteknologi (2015/2103(INL))
(rådg.udv.: ENVI, EMPL, ITRE, IMCO, LIBE, TRAN)

Afgørelse om anvendelse af en procedure med fælles udvalgsmøder (forretningsordenens artikel 55)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 7. juli 2016)

- Kvinder og deres rolle i landdistrikterne (2016/2204(INI))
udvalg: AGRI, FEMM

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 8. september 2016)

- En integreret EU-politik om Arktis (JOIN(2016)0021 - - 2016/2228(INI))
udvalg: AFET, ENVI
(rådg.udv.: PECH, AGRI, ITRE, INTA, REGI)


Ændring af titler

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 7. juli 2016)

TRAN

- Ny titel på initiativbetænkning (2015/2350(INI)) : "Optimering af mulighederne for skibspassagertransport"

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 8. september 2016)

AFET, DEVE

- Ny titel på initiativbetænkning (2015/2342(INI)) : "Håndtering af flygtninge- og migrantstrømme: EU-Udenrigstjenestens rolle"

Ændringer af "Europa-Parlamentets forretningsorden"

AFCO

- Generel revision af Europa-Parlamentets forretningsorden (2016/2114(REG))

(rådg.udv.: BUDG, JURI, CONT)


19. Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 192, stk. 2, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


20. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 3 - 6. oktober 2016.


21. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Formanden hævede mødet kl. 16.05.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martusciello, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Collins, Crowley, Kofod, Lope Fontagné, Maeijer, Matera, Mihaylova, Morvai, Quisthoudt-Rowohl, Rochefort, Sommer


Bilag 1 - Udnævnelse af et medlem af Europa-Kommissionen - Sir Julian King (UK)

STEMMELISTE

ALDE:
Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Punset, Ries, Riquet, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Belder, Campbell Bannerman, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Moi, O'Flynn, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Pretzell, Salvini, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Zarianopoulos

PPE:
Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Juvin, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Niebler, Niedermayer, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plenković, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hoffmann, Honeyball, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Pirinski, Pittella, Poc, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schulz, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Szanyi, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Heubuch, Jadot, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Staes, Tarand, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Juridisk meddelelse