Indiċi 
Minuti
PDF 342kWORD 100k
Il-Ħamis, 15 ta' Settembru 2016 - StrasburguVerżjoni finali
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dokumenti mressqa
 3.L-objettivi ewlenin għas-17-il Konferenza tal-Partijiet għas-CITES (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 4.Petizzjonijiet
 5.Skemi ta' introjtu minimu fl-UE (dibattitu)
 6.L-applikazzjoni tad-Direttiva dwar l-Ugwaljanza fl-Impjiegi (dibattitu)
 7.L-attivitajiet, l-impatt u l-valur miżjud tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni bejn l-2007 u l-2014 (dibattitu)
 8.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)
  8.1.Filippini
  8.2.Somalja
  8.3.Żimbabwe
 9.Kompożizzjoni tal-Parlament
 10.Modifika tal-aġenda
 11.Ħin tal-votazzjonijiet
  11.1.Ħatra proposta ta' Membru tal-Kummissjoni Ewropea - Sir Julian King (votazzjoni)
  11.2.Filippini (votazzjoni)
  11.3.Somalja (votazzjoni)
  11.4.Żimbabwe (votazzjoni)
  11.5.Dokument tal-ivvjaġġar għar-ritorn ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi b'residenza illegali ***I (votazzjoni)
  11.6.Il-prospett li għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi għall-kummerċ ***I (votazzjoni)
  11.7.Ażil: miżuri proviżorji għall-benefiċċju tal-Italja u l-Greċja * (votazzjoni)
  11.8.Linji gwida għal-linji politiċi dwar l-impjiegi tal-Istati Membri * (votazzjoni)
  11.9.L-objettivi ewlenin għas-17-il Konferenza tal-Partijiet għas-CITES (votazzjoni)
  11.10.Applikazzjoni tad-Direttiva dwar is-Servizzi Postali (votazzjoni)
  11.11.Aċċess għall-Finanzjament għall-SMEs u żieda fid-diversità tal-finanzjament lill-SMEs f'Unjoni tas-Swieq Kapitali (votazzjoni)
  11.12.Kif nisfruttaw bl-aħjar mod il-potenzjal ta' ħolqien ta' impjiegi tal-SMEs? (votazzjoni)
  11.13.L-applikazzjoni tad-Direttiva dwar l-Ugwaljanza fl-Impjiegi (votazzjoni)
  11.14.L-attivitajiet, l-impatt u l-valur miżjud tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni bejn l-2007 u l-2014 (votazzjoni)
 12.Spjegazzjonijiet tal-vot
 13.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 14.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 15.Interpretazzjoni tar-Regoli ta' Proċedura
 16.Pożizzjonijiet tal-Kunsill fl-ewwel qari
 17.It-tbagħbis tal-logħob (dibattitu)
 18.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 19.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 20.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 21.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
 Anness 1 - Ħatra ta' Membru tal-Kummissjoni Ewropea - Sir Julian King (UK)


PRESIDENZA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 08.00.


2. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi l-istandards dwar l-akkoljenza ta’ applikanti għall-protezzjoni internazzjonali (riformulazzjoni) (COM(2016)0465 - C8-0323/2016 – 2016/0222(COD))
F'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 304 u 307 tat-Trattat, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

AFET, EMPL, JURI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta' sistema ta’ ċertifikazzjoni tal-Unjoni għal apparat ta' kontroll tas-sigurtà tal-avjazzjoni (COM(2016)0491 - C8-0366/2016 – 2016/0236(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

F'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 307 tat-Trattat, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

TRAN

opinjoni :

LIBE, IMCO

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 99/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-programm statistiku Ewropew 2013-17, billi jestendih għal 2018-2020 (COM(2016)0557 - C8-0367/2016 – 2016/0265(COD))
F'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 304 u 307 tat-Trattat, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

AFET, EMPL, BUDG, ITRE, IMCO

2) mill-Membri, mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-saħħa taċ-ċittadini f'riskju ta' tniġġis minn PFAS (B8-0793/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-organizzazzjoni ta' referenda dwar is-sħubija fl-Unjoni Ewropea (B8-0794/2016)

irriferut

responsabbli :

AFCO

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tikkettar tal-oriġini tal-prodotti bbażati fuq il-ħalib u l-laħam (B8-0795/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

AGRI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-sitwazzjoni diffiċli tal-SMEs Taljani (B8-0796/2016)

irriferut

responsabbli :

ITRE

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kriżi tal-irziezet fl-Italja (B8-0797/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

opinjoni :

ENVI

- Franz Obermayr. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar investigazzjoni tal-iskandlu tal-oġġetti tal-ikel imniġġsa (B8-0798/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Franz Obermayr. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-protezzjoni tal-konsumaturi miż-żjut minerali fl-oġġetti tal-ikel (B8-0799/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Franz Obermayr. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-protezzjoni tal-konsumaturi Ewropej minn evitar tal-Prinċipju ta' Prekawzjoni fil-kuntest ta' ftehimiet dwar il-kummerċ (B8-0800/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

INTA

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-rispett tad-demokrazija fit-Turkija u l-imblukkar tal-proċess dwar l-għoti ta' viżi (B8-0803/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Franz Obermayr. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-regolazzjoni tal-ġbir ta' data f'vetturi bil-mutur (B8-0806/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

ITRE

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ġlieda kontra t-tħaddim tat-tfal (B8-0810/2016)

irriferut

responsabbli :

DEVE

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-mewġa migratorja ġdida mil-Libja lejn l-Italja u t-twissija dwar it-terroriżmu (B8-0811/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Florian Philippot, Laurenţiu Rebega, Jean-Luc Schaffhauser u Mylène Troszczynski. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-appoġġ għar-riċerka tat-trattamenti kontra l-batterju tal-Xylella fastidiosa u l-konservazzjoni tas-siġar taż-żebbuġ Mediterranji (B8-0812/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-falliment tal-mekkaniżmu ta' rilokazzjoni tal-migranti (B8-0813/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar id-diżastru fl-ajru tal-Egyptair (B8-0814/2016)

irriferut

responsabbli :

AFET

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar id-definizzjoni ta' "żona muntanjuża" u l-istabbiliment ta' politika integrata għaż-żoni muntanjużi (B8-0815/2016)

irriferut

responsabbli :

REGI

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kundizzjonijiet tat-trobbija tas-summien (B8-0816/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-talba għall-estensjoni tal-età statutorja tal-irtirar min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea (B8-0817/2016)

irriferut

responsabbli :

ECON

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-użu tal-Franċiż fi ħdan l-istituzzjonijiet Ewropej (B8-0818/2016)

irriferut

responsabbli :

AFCO

opinjoni :

CULT

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-talba għal azzjonijiet li għandhom l-għan li jappoġġjaw lill-Istati Membri fl-organizzazzjoni ta' attivitajiet ta' taħriġ dwar politiki Ewropej previsti għal għalliema fl-iskejjel sabiex jikkontribwixxu għal taħriġ adegwat ta' studenti dwar l-Unjoni Ewropea (B8-0819/2016)

irriferut

responsabbli :

CULT

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kundizzjonijiet tat-trobbija tal-papri (B8-0820/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħarsien tal-integrità alimentari tal-prodotti ffriżati (B8-0821/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kundizzjonijiet tat-trobbija tat-tiġieġ (B8-0822/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois u Jean-François Jalkh. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tagħlim tal-lingwi antiki fl-Unjoni Ewropea (B8-0823/2016)

irriferut

responsabbli :

CULT

- Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh u Sophie Montel. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-rifjut tal-introduzzjoni tal-lingwa Torka bħala lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (B8-0824/2016)

irriferut

responsabbli :

AFCO

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-talba għal mekkaniżmi ta' infurzar effettivi biex l-ekonomija kollaborattiva ssir strument utli għall-ħolqien ta' impjiegi ġodda fl-Unjoni Ewropea (B8-0825/2016)

irriferut

responsabbli :

IMCO

opinjoni :

EMPL

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-talba għal azzjonijiet li jappoġġaw lill-Istati Membri għal ġestjoni aktar effikaċi tal-fondi dwar il-prevenzjoni tan-nirien fil-foresti (B8-0826/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kundizzjonijiet tat-trobbija tad-dundjani (B8-0832/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kundizzjonijiet tat-trobbija tat-tiġieġ (B8-0833/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni il-kundizzjonijiet tat-trobbija tal-farawni (B8-0834/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Marie-Christine Arnautu. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-sistema ta’ kwoti għad-distribuzzjoni tal-immigranti bejn l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (B8-0835/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-aħjar modi biex jiġu stabbiliti mill-ġdid il-fruntieri nazzjonali f'kuntest ta' riskju għoli ta' terroriżmu (B8-0836/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar forom ġodda ta' użu mill-ġdid ta' basktijiet tal-plastik sabiex jonqos l-ammont li jispiċċa fil-baħar (B8-0837/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Dominique Bilde u Steeve Briois. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-iżvilupp tas-siti industrijali abbandunati (B8-0843/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand, Dominique Martin u Matteo Salvini. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tentattivi tal-Kummissjoni biex tikkontrolla l-immigrazzjoni illegali (B8-0844/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kundizzjonijiet tat-trasport u tal-qtil taż-żwiemel maħsuba għall-konsum fl-Unjoni Ewropea (B8-0845/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Isabella Adinolfi. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar in-nanopartikoli (B8-0846/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Isabella Adinolfi. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħarsien tad-dritt għall-interpretazzjoni (B8-0847/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħin tax-xogħol u l-bilanċ bejn il-ħajja privata u dik professjonali (B8-0848/2016)

irriferut

responsabbli :

EMPL

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-perikli tal-influss ta’ migranti, b'mod partikolari għan-nisa u għall-omosesswali (B8-0849/2016)

irriferut

responsabbli :

FEMM

opinjoni :

LIBE

- Dominique Bilde, Philippe Loiseau u Mylène Troszczynski. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-iggassjar tal-wiżż fin-Netherlands (B8-0850/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand, Dominique Martin u Matteo Salvini. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-politika favur l-immigrazzjoni tal-Kummissjoni (B8-0856/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand, Dominique Martin u Matteo Salvini. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħsara kkawżata mid-Direttiva dwar il-ħaddiema kollokati (B8-0859/2016)

irriferut

responsabbli :

EMPL

- Dominique Bilde u Steeve Briois. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-twaqqif tan-negozjati ta' adeżjoni mal-Unjoni Ewropea tal-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja (B8-0872/2016)

irriferut

responsabbli :

AFET

- Clara Eugenia Aguilera García, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández u Jordi Sebastià. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kontroll effettiv tas-sanità tal-frott taċ-ċitru importat fl-UE (B8-0873/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet u Sylvie Goddyn. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kaċċa għall-baleni u għad-dniefel fil-Gżejjer Faeroe (B8-0874/2016)

irriferut

responsabbli :

PECH

- Isabella Adinolfi. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-trasport ta' annimali (B8-0875/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tassazzjoni tal-pjattaformi ta' vidjo fuq talba (VOD) (B8-0876/2016)

irriferut

responsabbli :

CULT

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tħejjija ta' miżuri kontra l-ewroxettiċiżmu li dejjem qed jikber fost iċ-ċittadini Ewropej u l-promozzjoni ta' żieda fl-involviment tagħhom fil-ħajja u fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-Unjoni (B8-0877/2016)

irriferut

responsabbli :

AFCO

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-sensji kollettivi għal raġunijiet ta' borża deċiżi mill-impriża IMS Health France (B8-0878/2016)

irriferut

responsabbli :

EMPL

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar sensji fis-suq tal-istokkijiet deċiżi mill-impriża Żvizzera Geberit (B8-0879/2016)

irriferut

responsabbli :

EMPL

- Louis Aliot u Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-promozzjoni tal-isport u b'mod partikolari l-logħob tar-rugby (B8-0880/2016)

irriferut

responsabbli :

CULT

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-riformi tas-suq tax-xogħol (B8-0881/2016)

irriferut

responsabbli :

EMPL

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ġlieda kontra d-deforestazzjoni illegali u l-importazzjonijiet illegali tal-injam fl-UE (B8-0882/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn u Jean-François Jalkh. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-projbizzjoni ta’ sustanzi tossiċi fit-tampuni u l-prodotti ta' protezzjoni femminili (B8-0884/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-istabbiliment ta' mekkaniżmi ta' monitoraġġ sabiex impriżi ġodda fis-settur tal-innovazzjoni u tad-diġitalizzazzjoni jkunu effikaċi b'mod reali (B8-0887/2016)

irriferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

IMCO

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-talba għal kampanji ta' edukazzjoni ambjentali f'lokalitajiet kostali sabiex ikun hemm involviment akbar taċ-ċittadini fil-ħarsien tal-ambjent tal-baħar u kostali (B8-0888/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-valorizzazzjoni tal-artiġjanat (B8-0889/2016)

irriferut

responsabbli :

CULT

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar talba għal azzjonijiet immirati lejn it-tixrid ta' sensibilizzazzjoni pubblika dwar ir-riskji ta' malnutrizzjoni fl-UE u l-promozzjoni ta' programmi ta' skrining li jidentifikaw il-kategoriji vulnerabbli (B8-0890/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-talba għal linji gwida dwar it-trattament korrett u r-refriġerazzjoni ta' prodotti tal-ikel li joriġinaw mill-annimali (B8-0891/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-appoġġ għall-iżvilupp ta' Madagascar wara l-fenomenu El Niño (B8-0918/2016)

irriferut

responsabbli :

DEVE

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-protezzjoni u l-promozzjoni tad-diversità tal-espressjonijiet kulturali (B8-0919/2016)

irriferut

responsabbli :

INTA

opinjoni :

CULT

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-estensjoni tal-awtorizzazzjoni għall-kummerċjalizzazzjoni tal-glifosat (B8-0920/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot u Mylène Troszczynski. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-protezzjoni tad-data fl-Ewropa fil-kuntest tan-negozjati dwar it-TTIP (B8-0921/2016)

irriferut

responsabbli :

INTA

opinjoni :

LIBE

- Isabella Adinolfi. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-imblukkar ġeografiku (B8-0922/2016)

irriferut

responsabbli :

IMCO

opinjoni :

ITRE

- Isabella Adinolfi. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-omofobija (B8-0923/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-għajnuna lill-mużewijiet u lill-istabbilimenti teatrali li qegħdin fir-riskju li jagħlqu (B8-0924/2016)

irriferut

responsabbli :

CULT

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-promozzjoni tal-ħolqien ċinematografiku Ewropew (B8-0925/2016)

irriferut

responsabbli :

CULT

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-perikli tal-fazzjonaliżmu u r-radikalizzazzjoni fi klabbs sportivi mhux professjonali (B8-0926/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

CULT

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-rikonoxximent tan-natura mħallta tal-ftehim ta' kummerċ ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kanada (B8-0927/2016)

irriferut

responsabbli :

INTA

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-applikazzjoni tal-paga minima fi Franza u fil-Ġermanja għall-operazzjonijiet ta' kabotaġġ li jsiru minn sewwieqa barranin (B8-0928/2016)

irriferut

responsabbli :

EMPL

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-parteċipazzjoni tal-impjegati fil-qligħ tal-intrapriża (B8-0929/2016)

irriferut

responsabbli :

EMPL

opinjoni :

ECON

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-regolamentazzjoni ta' nanomaterjali fl-ikel (B8-0930/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-sostenn għall-industrija tal-ħalib Taljana (B8-0931/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ftuħ tal-Kapitolu 33 tan-negozjati ta' adeżjoni mat-Turkija (B8-0932/2016)

irriferut

responsabbli :

AFET

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-indħil tal-Bank Ċentrali Ewropew fl-affarijiet politiċi tal-Istati Membri (B8-0933/2016)

irriferut

responsabbli :

ECON

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kundizzjonalità tal-għajnuna għall-iżvilupp (B8-0934/2016)

irriferut

responsabbli :

DEVE

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-attakk terroristiku Iżlamista fil-Bangladesh (B8-0935/2016)

irriferut

responsabbli :

AFET

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-fraġilità persistenti tas-settur bankarju fiż-żona tal-euro (B8-0936/2016)

irriferut

responsabbli :

ECON

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-sistema ta' immigrazzjoni bbażata fuq il-punti (B8-0937/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar id-determinazzjoni tar-responsabilità f'inċident tat-traffiku li jinvolvi vettura mingħajr sewwieq (B8-0938/2016)

irriferut

responsabbli :

TRAN

opinjoni :

JURI

- Izaskun Bilbao Barandica, Francesc Gambús, Eider Gardiazabal Rubial, Carlos Iturgaiz, Josu Juaristi Abaunz, Ramón Jáuregui Atondo, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Josep-Maria Terricabras, Ramon Tremosa i Balcells u Pablo Zalba Bidegain. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-persuni rrappurtati nieqsa fl-Unjoni Ewropea (B8-0939/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-talba għal azzjonijiet maħsuba biex jissemplifikaw il-prassi burokratika u jintroduċu mekkaniżmi ta' flessibilità fil-programmi ta' kooperazzjoni transfruntiera (B8-0940/2016)

irriferut

responsabbli :

REGI

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-proġett għar-rilanċ tar-riċerka militari fil-livell Ewropew (B8-0941/2016)

irriferut

responsabbli :

AFET

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-rappreżentanza tal-impjegati fuq il-bordijiet tal-kumpaniji (B8-0942/2016)

irriferut

responsabbli :

EMPL

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-attakki kontra l-Insara fin-Niġerja (B8-0943/2016)

irriferut

responsabbli :

DEVE

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-periklu sportiv il-ġdid tad-doping teknoloġiku (B8-0944/2016)

irriferut

responsabbli :

CULT

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-riskji marbuta man-nanopartiċelli (B8-0945/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-talba għal aktar assistenza finanzjarja għall-Istati Membri għat-tfassil ta' programmi ta' screening u prevenzjoni ta' kwalità kontra d-diversi tipi ta' kanċer, f'konformità mad-Direttivi tal-Kodiċi Ewropew Kontra l-Kanċer (B8-0946/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-talba għal inċentivi ekonomiċi favur lukandi mgħammra b'kondizzjonaturi tal-arja li huma iktar effiċjenti u jniġġsu inqas (B8-0947/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

ITRE

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-talba għal iżjed sforzi għall-promozzjoni tat-tneħħija tal-inugwaljanzi fis-sistemi edukattivi bejn il-bliet u l-periferiji u biex jingħata inċentiv għall-edukazzjoni ekwa u ta' kwalità (B8-0948/2016)

irriferut

responsabbli :

EMPL

opinjoni :

CULT

- Nicola Caputo. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-enċefalopatija sponġiformi bovina (B8-0950/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar kontroll aħjar fit-trasport ta' merkanzija bl-ajru (B8-0951/2016)

irriferut

responsabbli :

TRAN

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-iżvilupp tal-konsum ta' insetti u r-riskji għas-saħħa (B8-0952/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-illitteriżmu (B8-0953/2016)

irriferut

responsabbli :

EMPL

opinjoni :

CULT

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħolqien ta' mekkaniżmu konġunt bejn il-programmi Copernicus u URBACT, bil-parteċipazzjoni finanzjarja tal-programm Orizzont 2020, għal skopijiet ta' ppjanar urban effikaċi (B8-0954/2016)

irriferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

REGI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-talba għal azzjonijiet maħsuba biex jappoġġaw it-taħriġ ta' persunal kwalifikat fis-settur tat-turiżmu innovattiv u ambjentalment sostenibbli (B8-0955/2016)

irriferut

responsabbli :

TRAN

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ġlieda kontra l-bejgħ fuq l-internet ta' oġġetti foloz tal-ikel (B8-0956/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

opinjoni :

IMCO

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tixrid tal-plastik fl-ibħra (B8-0957/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-identifikazzjoni ta' mekkaniżmi ta' appoġġ għall-impriżi żgħar u ta' daqs medju fl-użu tad-droni fil-qasam tal-biedja (B8-0958/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-periklu tal-użu indiskriminat tal-insettiċidi (B8-0959/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-apprezzament ta' xogħlijiet tal-arti minn ċittadini neqsin mid-dawl (B8-0960/2016)

irriferut

responsabbli :

EMPL

opinjoni :

CULT

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-talba għal studju komparattiv fiż-żoni l-aktar popolati tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea sabiex jitfassal qafas speċifiku dwar l-impatt tat-tniġġis akustiku fuq l-ambjent (B8-0961/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Steeve Briois. Mozzjoni għal riżoluzzjoni li tiċħad kull talba ta’ attivazzjoni tal-Fond ta’ Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea bl-għan li jiġu ffinanzjati infrastrutturi ta’ akkoljenza għall-migranti irregolari (B8-0962/2016)

irriferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

LIBE, REGI

- Dominique Bilde u Edouard Ferrand. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-promozzjoni tat-turiżmu vitikulturali (B8-0963/2016)

irriferut

responsabbli :

TRAN

opinjoni :

AGRI

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-regoli rigward l-imballaġġ tal-pakketti tas-sigaretti u l-istabbiliment ta' politika ta' prevenzjoni tat-tipjip (B8-0964/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tħassir tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 li jistabbilixxi l-karatteristiċi u d-dimensjonijiet ta' ċertu frott u ħaxix (B8-0965/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-inflazzjoni ta’ standards u regolamenti fl-Unjoni Ewropea (B8-0966/2016)

irriferut

responsabbli :

JURI

- Isabella Adinolfi. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-prodotti farmaċewtiċi innovattivi (B8-0967/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Clara Eugenia Aguilera García. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-settur tal-frott u l-ħaxix tal-Unjoni (B8-0968/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Bernard Monot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-regolamentazzjoni tal-proċess li bih l-eks-Kummissarji Ewropej jgħaddu fis-settur privat (B8-0969/2016)

irriferut

responsabbli :

JURI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-talba għall-ħelsien ta' ċittadin Taljan b'kundizzjonijiet ta' saħħa serji f'ħabs fil-Mawritanja (B8-0970/2016)

irriferut

responsabbli :

AFET

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar iż-żieda fit-theddidiet tat-terroriżmu Iżlamiku fl-UE (B8-0971/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE


3. L-objettivi ewlenin għas-17-il Konferenza tal-Partijiet għas-CITES (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000088/2016) imressqa minn Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor u Marco Affronte, f'isem il-Kumitat ENVI, lill-Kunsill: Objettivi ewlenin għal-laqgħa tal-CoP17 għall-Konvenzjoni CITES f'Johannesburg (Afrika t'Isfel) (2016/2664(RSP)) (B8-0711/2016)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000089/2016) imressqa minn Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor u Marco Affronte, f'isem il-Kumitat ENVI, lill-Kummissjoni: Objettivi ewlenin għal-laqgħa tal-CoP17 għall-Konvenzjoni CITES f'Johannesburg (Afrika t'Isfel) (2016/2664(RSP)) (B8-0712/2016)

Id-dibattitu sar fid-data 13 ta' Settembru 2016 (punt 17 tal-Minuti ta' 13.9.2016).

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Giovanni La Via, Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor u Marco Affronte f'isem il-Kumitat ENVI, dwar l-objettivi strateġiċi tal-UE għas-17-il laqgħa tal-Konferenza tal-Partijiet għall-Konvenzjoni dwar il-Kummerċ Internazzjonali fl-Ispeċijiet ta' Fawna u Flora Selvaġġi fil-Periklu (CITES), li se ssir f'Johannesburg (l-Afrika t'Isfel) mill-24 ta' Settembru sal-5 ta' Ottubru 2016 (2016/2664(RSP)) (B8-0987/2016)

Votazzjoni: punt 11.9 tal-Minuti ta' 15.9.2016.


4. Petizzjonijiet

Il-petizzjonijiet li ġejjin, li kienu tniżżlu fir-reġistru fid-dati li jidhru hawn taħt, ġew mgħoddija lill-kumitat responsabbli skont l-Artikolu 215(6) tar-Regoli ta' Proċedura:

Data: 14 ta' Settembru 2016

(*) Isem kunfidenzjali

(*) (Nru 0725/2016); (*) (Nru 0726/2016); (*) (Nru 0727/2016); Ines Tenenti (Nru 0728/2016); (*) (Nru 0729/2016); (*) (Nru 0730/2016); (*) (Nru 0731/2016); (*) (Nru 0732/2016); Ermelinda Pia Maulucci (Nru 0733/2016); (*) (Nru 0734/2016); (*) (Nru 0735/2016); (*) (Nru 0736/2016); (*) (Nru 0737/2016); Susan Begg (Nru 0738/2016); Bengt Johansson (Nru 0739/2016); (*) (Nru 0740/2016); Virginijus Kirsnickas (Nru 0741/2016); Jan-Erik Hansen (Nru 0742/2016); (*) (Nru 0743/2016); (*) (Nru 0744/2016); Juan Antonio Martínez Dapena (Nru 0745/2016); Maria Carmela Monteleone (Nru 0746/2016); (*) (Nru 0747/2016); (*) (Nru 0748/2016); (*) (Nru 0749/2016); Alexandru Gălușcă (N.A.A.C.A.H.R.- Romania) (Nru 0750/2016); (*) (Nru 0751/2016); (*) (Nru 0752/2016); (*) (Nru 0753/2016); (*) (Nru 0754/2016); Elena Nicolaie (Nru 0755/2016); (*) (Nru 0756/2016); José Manuel Martín Álvarez (Nru 0757/2016); (*) (Nru 0758/2016); Félix Blaise (Nru 0759/2016); Juan José Sánchez Artés (Nru 0760/2016); (*) (Nru 0761/2016); (*) (Nru 0762/2016); (*) (Nru 0763/2016); (*) (Nru 0764/2016); Abel Avram (Nru 0765/2016); Alexandru Pârvu (Nru 0766/2016); Edith Hanin (Nru 0767/2016); Patrick Wurmbach (Nru 0768/2016); (*) (Nru 0769/2016); (*) (Nru 0770/2016); (*) (Nru 0771/2016); Jan-Erik Hansen (Nru 0772/2016); Antonio Maria La Scala (Nru 0773/2016); José Manuel Martín Álvarez (Nru 0774/2016); (*) (Nru 0775/2016); (*) (Nru 0776/2016); Rowan Ashe (Nru 0777/2016); Flavio Miccono (Nru 0778/2016); (*) (Nru 0779/2016); Suzanne Taylor Warren (Nru 0780/2016); (*) (Nru 0781/2016); (*) (Nru 0782/2016); (*) (Nru 0783/2016); (*) (Nru 0784/2016); Stephen Putt (Nru 0785/2016); (*) (Nru 0786/2016); Frens Dols (Nru 0787/2016); (*) (Nru 0788/2016); (*) (Nru 0789/2016); Edward Williamson (Nru 0790/2016); Samuel Radisson (Nru 0792/2016); Kevin Diamond (Nru 0793/2016); Marius Miknys (Nru 0794/2016); (*) (Nru 0795/2016); (*) (Nru 0796/2016); Maurice Weemhof (Nru 0797/2016); Leona Bashow (Nru 0798/2016); (*) (Nru 0799/2016); (*) (Nru 0800/2016); David Neville-Smith (Nru 0801/2016); Robert Wasteney (Nru 0802/2016); (*) (Nru 0803/2016); Michael Levey (Nru 0804/2016); John Vannuffel (Nru 0805/2016); Justin Washtell (Nru 0806/2016); (*) (Nru 0807/2016); Denis Hicks (Nru 0808/2016); Shavasti Bebeagua (Nru 0809/2016); (*) (Nru 0810/2016); (*) (Nru 0811/2016); (*) (Nru 0812/2016); Howard Clapp (Nru 0813/2016); Phil McNally (Nru 0814/2016); Simon Collcutt (Nru 0815/2016); Ashley Kovas (Nru 0816/2016); (*) (Nru 0817/2016); (*) (Nru 0818/2016); (*) (Nru 0819/2016); Tristan Coleshaw (Nru 0820/2016); (*) (Nru 0821/2016); Marion Meslin (Nru 0822/2016); (*) (Nru 0823/2016); Luis Pombo (Nru 0824/2016); Emma Wood (Nru 0825/2016); Gail Thomas (Nru 0826/2016); Rodney Harward (Nru 0827/2016); Thomas Attah (Nru 0828/2016); James Leigh (Nru 0829/2016); Stefan Hofbauer (Nru 0830/2016); Leonard Stephenson (Nru 0831/2016); Anthony Melia (Nru 0832/2016); (*) (Nru 0833/2016); (*) (Nru 0834/2016); Nicholas Parkin (Nru 0835/2016); Alison Jenner (Nru 0836/2016); David Risley (Nru 0837/2016); Philip Adams (Nru 0838/2016); Robin Fenwick (Nru 0839/2016); Paul Locker (Nru 0840/2016); Laurel Lindström (Nru 0841/2016); Votisky Péter Zsolt (Nru 0842/2016); Derek Etherington (Nru 0843/2016); Duncan Parker (Nru 0844/2016); Louis John Frederick Ashdown-Hill (Nru 0845/2016); Conrad Brunstrom (Nru 0846/2016); Alan Bretman (Nru 0847/2016); Dave Poole (Nru 0848/2016); (*) (Nru 0849/2016); (*) (Nru 0850/2016); (*) (Nru 0851/2016); Antonino Panebianco (Nru 0852/2016); (*) (Nru 0853/2016); (*) (Nru 0854/2016); (*) (Nru 0855/2016); (*) (Nru 0856/2016); Romina Afrasani (Nru 0857/2016); Oliver Busack (Nru 0858/2016); Oliver Busack (Nru 0859/2016); (*) (Nru 0860/2016); (*) (Nru 0861/2016); (*) (Nru 0862/2016); (*) (Nru 0863/2016); (*) (Nru 0864/2016); (*) (Nru 0865/2016); (*) (Nru 0866/2016); (*) (Nru 0867/2016); (*) (Nru 0868/2016); (*) (Nru 0869/2016); (*) (Nru 0870/2016); (*) (Nru 0871/2016); (*) (Nru 0872/2016); Cristóbal Richart Jurado (Nru 0873/2016); (*) (Nru 0874/2016); (*) (Nru 0875/2016); (*) (Nru 0876/2016); (*) (Nru 0877/2016); Michael Nosworthy (Nru 0878/2016); Sophie Leighton (Nru 0879/2016); (*) (Nru 0880/2016); (*) (Nru 0881/2016); (*) (Nru 0882/2016); Stefanos Giannaris (Nru 0883/2016); (*) (Nru 0884/2016); (*) (Nru 0885/2016); (*) (Nru 0886/2016); (*) (Nru 0887/2016); Elizabeth Alderson (Nru 0888/2016); Claudio Fiorentino (Nru 0889/2016); Gyenizse Sándor (Nru 0890/2016); Elisabeth De Wachter (Nru 0891/2016); (*) (Nru 0892/2016); (*) (Nru 0893/2016); Ion Avram (Nru 0894/2016); Diego Cominelli (Nru 0895/2016); (*) (Nru 0896/2016); Olga Chernikova (Nru 0897/2016); (*) (Nru 0898/2016); Anton Dmytriiev (Nru 0899/2016); (*) (Nru 0900/2016); (*) (Nru 0901/2016); (*) (Nru 0902/2016); (*) (Nru 0903/2016); Matthieu Guillaume Chatelin (Nru 0904/2016); Jutta Felgenträger (Nru 0905/2016); Andrea Chemello (Nru 0906/2016); Ottomar Kreye (Nru 0907/2016); Flavio Miccono (Nru 0908/2016); Myriam Alonso de Caso (Nru 0909/2016); Fabio Pedersoli (Nru 0910/2016); Oliver Busack (Nru 0911/2016); (*) (Nru 0912/2016); (*) (Nru 0913/2016); Dietmar Zwerger (Nru 0914/2016); Andries Brits (Nru 0915/2016); (*) (Nru 0916/2016); Oliver Busack (Nru 0917/2016); (*) (Nru 0918/2016); Massimo Giacomini (Nru 0919/2016); (*) (Nru 0920/2016); (*) (Nru 0921/2016); Paul Spicker (Nru 0922/2016); Corinne Byron-Danuser (Nru 0923/2016); (*) (Nru 0924/2016); (*) (Nru 0925/2016); (*) (Nru 0926/2016); Christopher Alberti (Nru 0927/2016); Matt Lewis-Garner (Nru 0928/2016); Claudine Parayre (Nru 0929/2016); David Hammerstein Mintz (Nru 0930/2016); (*) (Nru 0931/2016); Luca Lazzati (Nru 0932/2016); (*) (Nru 0933/2016); (*) (Nru 0934/2016); (*) (Nru 0935/2016); (*) (Nru 0936/2016); (*) (Nru 0937/2016); (*) (Nru 0938/2016); Gianmarco Prampolini (LEAL Lega AntiVivisezionista ) (Nru 0939/2016); Salvatore Preti (Nru 0940/2016); (*) (Nru 0941/2016); Oscar Zarzoso Ayestarán (Nru 0942/2016); Onur Dülger (Nru 0943/2016); (*) (Nru 0944/2016); Francesco Orbitello (Nru 0945/2016); Flavio Miccono (Nru 0946/2016); (*) (Nru 0947/2016); Alessandro Gasparin (Nru 0948/2016); (*) (Nru 0949/2016); Andrew Pawley (Nru 0950/2016); Alberto Ruiz González (Nru 0951/2016); Viv Brown (Nru 0952/2016); Theodora Georgaki (Nru 0953/2016); Paul McCann (Nru 0954/2016); Kristina Howells (Nru 0955/2016); (*) (Nru 0956/2016); (*) (Nru 0957/2016); (*) (Nru 0958/2016); Martín Eduardo Botero (Nru 0959/2016); Massimo D'Elia (Nru 0960/2016); (*) (Nru 0961/2016); (*) (Nru 0962/2016); Oliver Busack (Nru 0963/2016); Oliver Busack (Nru 0964/2016); (*) (Nru 0965/2016); (*) (Nru 0966/2016); (*) (Nru 0967/2016); (*) (Nru 0968/2016); (*) (Nru 0969/2016); Genoveva - Elena Perju (Nru 0970/2016); (*) (Nru 0971/2016); (*) (Nru 0972/2016); (*) (Nru 0973/2016); (*) (Nru 0974/2016); Riccardo Bonsi (c/o V.E.O.S.P.S.S.) (Nru 0975/2016); (*) (Nru 0976/2016); (*) (Nru 0977/2016); Eva Dust (Nru 0978/2016); (*) (Nru 0979/2016); (*) (Nru 0980/2016); Luca Lazzati (Nru 0981/2016); Rosa Rita La Marca (Nru 0982/2016); (*) (Nru 0983/2016); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (Nru 0984/2016); Matthias Behnke (Nru 0985/2016); (*) (Nru 0986/2016); (*) (Nru 0987/2016); Gabriele Modeo (Nru 0988/2016); Oliver Busack (Nru 0989/2016); Oliver Busack (Nru 0990/2016); Oliver Busack (Nru 0991/2016); Oliver Busack (Nru 0992/2016); Oliver Busack (Nru 0993/2016); Oliver Busack (Nru 0994/2016); Oliver Busack (Nru 0995/2016); Oliver Busack (Nru 0996/2016); (*) (Nru 0997/2016); Andrew Hickmott (Nru 0998/2016); (*) (Nru 0999/2016); (*) (Nru 1000/2016); (*) (Nru 1001/2016); (*) (Nru 1002/2016); Heiki Lill (Nru 1003/2016); (*) (Nru 1004/2016); Sorayah Van Dorst (Nru 1005/2016); (*) (Nru 1006/2016); (*) (Nru 1007/2016); Oriol Ricart (Nru 1008/2016); Naheed Mushtaq (Nru 1009/2016); Jeremy Mesdouze (Nru 1010/2016); Giovanna Portulano (Nru 1011/2016); Oliver Busack (Nru 1012/2016); (*) (Nru 1013/2016); (*) (Nru 1014/2016); Linda Roland-Danil (Nru 1015/2016); Giulia Robol (Nru 1016/2016).

Il-petizzjoni Nru 0791/2016 tneħħiet mir-reġistru b'segwitu għall-irtirar tagħha mill-petizzjonant wara li ġiet irreġistrata

Il-President ħabbar li fid-data 14 ta' Settembru 2016, skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 215(13) tar-Regoli ta' Proċedura, irrefera lill-kumitat responsabbli l-petizzjonijiet mibgħuta minn persuni fiżiċi jew ġuridiċi li la jkunu ċittadini tal-Unjoni Ewropea u lanqas ikunu residenti fi Stat Membru, u lanqas ma jkollhom l-uffiċċju reġistrat fi Stat Membru.


5. Skemi ta' introjtu minimu fl-UE (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000087/2016) imressqa minn Thomas Händel, f'isem il-Kumitat EMPL, lill-Kummissjoni: Skemi ta' dħul minimu fl-Unjoni Ewropea (2016/2676(RSP)) (B8-0710/2016)

Thomas Händel daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Marianne Thyssen (Membru tal-Kummissjoni) wieġbet il-mistoqsija.

Interventi ta': Heinz K. Becker f'isem il-Grupp PPE, Sergio Gutiérrez Prieto f'isem il-Grupp S&D, Arne Gericke f'isem il-Grupp ECR, Enrique Calvet Chambon f'isem il-Grupp ALDE, Paloma López Bermejo f'isem il-Grupp GUE/NGL, Tatjana Ždanoka f'isem il-Grupp Verts/ALE, Laura Agea f'isem il-Grupp EFDD, Joëlle Mélin f'isem il-Grupp ENF, Udo Voigt Membru mhux affiljat, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Sven Schulze, Thomas Mann, Jutta Steinruck, Yana Toom, João Pimenta Lopes, Karima Delli, Raymond Finch, Claude Rolin, Georgi Pirinski, Tania González Peñas, Danuta Jazłowiecka, Marita Ulvskog, Anne Sander, Ádám Kósa, Sven Schulze, Sofia Ribeiro, Romana Tomc u Jérôme Lavrilleux.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Marijana Petir, Maria Grapini, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Eleonora Forenza u Michaela Šojdrová.

Intervent ta': Marianne Thyssen.

Id-dibattitu ngħalaq.


6. L-applikazzjoni tad-Direttiva dwar l-Ugwaljanza fl-Impjiegi (dibattitu)

Rapport dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 2000/78/KE tas-27 ta' Novembru 2000 li tistabbilixxi qafas ġenerali għall-ugwaljanza fit-trattament fl-impjieg u fix-xogħol ("Id-Direttiva dwar l-Ugwaljanza fl-Impjiegi") [2015/2116(INI)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Renate Weber (A8-0225/2016)

Renate Weber ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Marianne Thyssen (Membru tal-Kummissjoni)

Interventi ta': Helga Stevens (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat LIBE), Michaela Šojdrová (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat FEMM), David Casa f'isem il-Grupp PPE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Vilija Blinkevičiūtė f'isem il-Grupp S&D, Ulrike Trebesius f'isem il-Grupp ECR, Marian Harkin f'isem il-Grupp ALDE, Rina Ronja Kari f'isem il-Grupp GUE/NGL, Tatjana Ždanoka f'isem il-Grupp Verts/ALE, Laura Agea f'isem il-Grupp EFDD, Dominique Bilde f'isem il-Grupp ENF, Lampros Fountoulis Membru mhux affiljat, Brando Benifei, Czesław Hoc, Yana Toom u Jana Žitňanská.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jérôme Lavrilleux, Maria Grapini, Notis Marias, Romana Tomc, Csaba Sógor u Rosa Estaràs Ferragut.

Interventi ta': Marianne Thyssen u Renate Weber.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.13 tal-Minuti ta' 15.9.2016.


7. L-attivitajiet, l-impatt u l-valur miżjud tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni bejn l-2007 u l-2014 (dibattitu)

Rapport dwar l-attivitajiet, l-impatt u l-valur miżjud tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni bejn l-2007 u l-2014 [2015/2284(INI)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Marian Harkin (A8-0227/2016)

Marian Harkin ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Jean-Paul Denanot (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG).

Intervent ta': Marianne Thyssen (Membru tal-Kummissjoni).

PRESIDENZA: Antonio TAJANI
Viċi President

Interventi ta': Agnes Jongerius (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat INTA), Marco Valli (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CONT), Tamás Deutsch (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat REGI), Vilija Blinkevičiūtė (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat FEMM), Csaba Sógor f'isem il-Grupp PPE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Maria Arena f'isem il-Grupp S&D, Enrique Calvet Chambon f'isem il-Grupp ALDE, Lynn Boylan f'isem il-Grupp GUE/NGL, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Steven Woolfe, Monika Vana f'isem il-Grupp Verts/ALE, Tim Aker f'isem il-Grupp EFDD, Auke Zijlstra f'isem il-Grupp ENF, Arne Gericke f'isem il-Grupp ECR, Sotirios Zarianopoulos Membru mhux affiljat, David Casa, Marita Ulvskog u Anneli Jäätteenmäki.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Krzysztof Hetman, Victor Negrescu, Notis Marias u Romana Tomc.

Interventi ta': Marianne Thyssen u Marian Harkin.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.14 tal-Minuti ta' 15.9.2016.


8. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)

(Għat-titoli u l-awturi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, ara punt 6 tal-Minuti ta' 14.9.2016.)


8.1. Filippini

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-1002/2016, B8-1004/2016 u B8-1008/2016 (2016/2880(RSP))

Ignazio Corrao, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Hilde Vautmans, Barbara Lochbihler (li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Neena Gill), Pier Antonio Panzeri u Miguel Urbán Crespo ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Csaba Sógor f'isem il-Grupp PPE, Josef Weidenholzer f'isem il-Grupp S&D, Edouard Ferrand f'isem il-Grupp ENF, u Marc Tarabella.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Neena Gill, Notis Marias, Elmar Brok, Ilhan Kyuchyuk u Luke Ming Flanagan.

Intervent ta': Christos Stylianides (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.2 tal-Minuti ta' 15.9.2016.


8.2. Somalja

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-1001/2016, B8-1003/2016 u B8-1007/2016 (2016/2881(RSP))

Ignazio Corrao, Charles Tannock, Tunne Kelam, Dita Charanzová, Jordi Sebastià (li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Doru-Claudian Frunzulică), Pier Antonio Panzeri u Lola Sánchez Caldentey ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Pavel Svoboda f'isem il-Grupp PPE, Neena Gill f'isem il-Grupp S&D, u Francisco Assis.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jiří Pospíšil u Notis Marias.

Intervent ta': Christos Stylianides (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.3 tal-Minuti ta' 15.9.2016.


8.3. Żimbabwe

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-1005/2016, B8-1006/2016, B8-1009/2016 u B8-1010/2016 (2016/2882(RSP))

Ignazio Corrao, Anna Elżbieta Fotyga, David McAllister, Charles Goerens, Judith Sargentini, Pier Antonio Panzeri u Marie-Christine Vergiat ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Cristian Dan Preda f'isem il-Grupp PPE, Cécile Kashetu Kyenge f'isem il-Grupp S&D, Bas Belder f'isem il-Grupp ECR, Franz Obermayr f'isem il-Grupp ENF, u Monica Macovei.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jiří Pospíšil u Nicola Caputo.

Intervent ta': Christos Stylianides (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.4 tal-Minuti ta' 15.9.2016.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet: 11.55. Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.00.)

PRESIDENZA: Martin SCHULZ
President


9. Kompożizzjoni tal-Parlament

Timothy Kirkhope avża bil-miktub bir-riżenja tiegħu minn Membru tal-Parlament, li tiddekorri mid-data 6 ta' Ottubru 2016.

Bi qbil mal-Artikolu 4(1) u (3) tar-Regoli ta' Proċedura, il-Parlament ikkonstata li l-post huwa vakanti minn din id-data u informa lill-awtorità nazzjonali kkonċernata dwar dan.


10. Modifika tal-aġenda

Il-President ikkomunika li, skont l-Anness XVI tar-Regoli ta' Proċedura, il-Konferenza tal-Presidenti ddikjarat is-smigħ tal-Kummissarju nnominat Sir Julian King magħluqa u ddeċieda li jressaq il-kandidatura tiegħu għal votazzjoni fil-plenarja.

Skont l-Artikolu 152, paragrafu 2, tar-Regoli ta' Proċedura il-President ippropona li jdaħħal fil-ħin tal-votazzjonijiet tal-lum il-votazzjoni dwar il-proposta tan-nomina ta' Sir Julian King.

Il-Parlament qabel ma' din il-proposta.

L-Aġenda ġiet għalhekk emendata.


11. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


11.1. Ħatra proposta ta' Membru tal-Kummissjoni Ewropea - Sir Julian King (votazzjoni)

Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tal-15 ta' Settembru 2016 dwar l-approvazzjoni tal-ħatra proposta ta' Sir Julian King bħala membru tal-Kummissjoni (C8-0339/2016 – 2016/0812(NLE))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)
(Votazzjoni permezz ta' vot sigriet)
Il-lista tal-Membri li vvutaw hija annessa mal-Minuti (Anness 1 tal-Minuti ta' 15.9.2016)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0348)

Il-President jifraħ lil Sir Julian King għall-ħatra tiegħu.

Intervent ta': Dominique Martin.


11.2. Filippini (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-1002/2016, B8-1004/2016 u B8-1008/2016 (2016/2880(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0990/2016

(flok B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-1002/2016, B8-1004/2016 u B8-1008/2016):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Marijana Petir, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, David McAllister, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Andrey Kovatchev, László Tőkés, Deirdre Clune u Inese Vaidere, f'isem il-Grupp PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli u Carlos Zorrinho, f'isem il-Grupp S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Notis Marias u Ruža Tomašić, f'isem il-Grupp ECR;

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas u Filiz Hyusmenova, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli uu Josu Juaristi Abaunz, f'isem il-Grupp GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Indrek Tarand, f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Marco Zanni, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo u Beatrix von Storch, f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2016)0349)


11.3. Somalja (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-1001/2016, B8-1003/2016 u B8-1007/2016 (2016/2881(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0989/2016

(flok B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-1001/2016 u B8-1003/2016):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Marijana Petir, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, Maurice Ponga, David McAllister, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Andrey Kovatchev, László Tőkés, Deirdre Clune, Elmar Brok u Inese Vaidere, f'isem il-Grupp PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli u Carlos Zorrinho, f'isem il-Grupp S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić u Notis Marias, f'isem il-Grupp ECR;

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic u Filiz Hyusmenova, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė u Josep-Maria Terricabras, f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura Agea u Beatrix von Storch, f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2016)0350)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-1007/2016 iddekadiet.)


11.4. Żimbabwe (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-1005/2016, B8-1006/2016, B8-1009/2016 u B8-1010/2016 (2016/2882(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0995/2016

(flok B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-1005/2016, B8-1006/2016 u B8-1010/2016):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Cristian Dan Preda, David McAllister, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, Maurice Ponga, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Andrey Kovatchev, László Tőkés, Deirdre Clune, Elmar Brok u Inese Vaidere, f'isem il-Grupp PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli u Carlos Zorrinho, f'isem il-Grupp S&D;

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki u Ruža Tomašić, f'isem il-Grupp ECR;

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas u Filiz Hyusmenova, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Judith Sargentini, Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec u Bronis Ropė, f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara u Beatrix von Storch, f'isem il-Grupp EFDD;

—   Louis Aliot, Laurenţiu Rebega, Mireille D’Ornano, Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser, Marcus Pretzell, Harald Vilimsky u Barbara Kappel, f'isem il-Grupp ENF.

Adozzjoni (P8_TA(2016)0351)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-1009/2016 iddekadiet.)

PRESIDENZA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Viċi President


11.5. Dokument tal-ivvjaġġar għar-ritorn ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi b'residenza illegali ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fuq dokument tal-ivvjaġġar Ewropew għar-ritorn ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jkunu qegħdin fil-pajjiż illegalment [COM(2015)0668 - C8-0405/2015 - 2015/0306(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Jussi Halla-aho (A8-0201/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P8_TA(2016)0352)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P8_TA(2016)0352)


11.6. Il-prospett li għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi għall-kummerċ ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prospett li għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi għall-kummerċ [COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Petr Ježek (A8-0238/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P8_TA(2016)0353)

Petr Ježek (rapporteur) ippropona l-posponiment tal-votazzjoni dwar l-abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva skont l-Artikolu 61(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Il-Parlament approva l-proposta. Il-kwistjoni ġiet għalhekk irriferuta lill-kumitat responsabbli sabiex il-proċess jgħaddi direttament għan-negozjati interistituzzjonali abbażi tal-mandat adottat.

Interventi

Ernest Urtasun ressaq emenda orali għall-Artikolu 36(2), wara l-punt c), li ma nżammitx, aktar minn 40 Membru kienu kontra l-idea li titqies.


11.7. Ażil: miżuri proviżorji għall-benefiċċju tal-Italja u l-Greċja * (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2015/1601 tat-22 ta' Settembru 2015 li tistabbilixxi miżuri proviżorji fil-qasam tal-protezzjoni internazzjonali għall-benefiċċju tal-Italja u l-Greċja [COM(2016)0171 - C8-0133/2016 - 2016/0089(NLE)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Ska Keller (A8-0236/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P8_TA(2016)0354)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P8_TA(2016)0354)


11.8. Linji gwida għal-linji politiċi dwar l-impjiegi tal-Istati Membri * (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar linji gwida għal-linji politiċi dwar l-impjiegi tal-Istati Membri [COM(2016)0071 - C8-0098/2016- 2016/0043(NLE)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Laura Agea (A8-0247/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P8_TA(2016)0355)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P8_TA(2016)0355)


11.9. L-objettivi ewlenin għas-17-il Konferenza tal-Partijiet għas-CITES (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0987/2016 (2016/2664(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0356)


11.10. Applikazzjoni tad-Direttiva dwar is-Servizzi Postali (votazzjoni)

Rapport dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva dwar is-Servizzi Postali [2016/2010(INI)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Markus Ferber (A8-0254/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0357)


11.11. Aċċess għall-Finanzjament għall-SMEs u żieda fid-diversità tal-finanzjament lill-SMEs f'Unjoni tas-Swieq Kapitali (votazzjoni)

Rapport dwar l-aċċess għall-finanzi għall-SMEs u ż-żieda tad-diversità tal-finanzjament tal-SMEs f’Unjoni tas-Swieq Kapitali [2016/2032(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Othmar Karas (A8-0222/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0358)


11.12. Kif nisfruttaw bl-aħjar mod il-potenzjal ta' ħolqien ta' impjiegi tal-SMEs? (votazzjoni)

Rapport dwar kif għandu jiġi sfruttat bl-aħjar mod il-potenzjal ta’ ħolqien ta’ impjiegi tal-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs) [2015/2320(INI)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Zdzisław Krasnodębski (A8-0248/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0359)

Interventi

Zdzisław Krasnodębski (rapporteur) ressaq emenda orali għall-paragrafu 18. L-emenda orali ġiet aċċettata.


11.13. L-applikazzjoni tad-Direttiva dwar l-Ugwaljanza fl-Impjiegi (votazzjoni)

Rapport dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 2000/78/KE tas-27 ta' Novembru 2000 li tistabbilixxi qafas ġenerali għall-ugwaljanza fit-trattament fl-impjieg u fix-xogħol ("Id-Direttiva dwar l-Ugwaljanza fl-Impjiegi") [2015/2116(INI)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Renate Weber (A8-0225/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0360)


11.14. L-attivitajiet, l-impatt u l-valur miżjud tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni bejn l-2007 u l-2014 (votazzjoni)

Rapport dwar l-attivitajiet, l-impatt u l-valur miżjud tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni bejn l-2007 u l-2014 [2015/2284(INI)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Marian Harkin (A8-0227/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 14)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0361)


12. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Jussi Halla-aho - A8-0201/2016
Daniel Hannan, Jiří Pospíšil, Peter Jahr u Seán Kelly

Rapport Ska Keller - A8-0236/2016
Jiří Pospíšil, Peter Jahr u Stanislav Polčák

Rapport Laura Agea - A8-0247/2016
Seán Kelly

L-objettivi ewlenin għas-17-il Konferenza tal-Partijiet għas-CITES - (2016/2664(RSP)) - B8-0987/2016
Emma McClarkin u Jiří Pospíšil

Rapport Markus Ferber - A8-0254/2016
Jiří Pospíšil u Seán Kelly

Rapport Othmar Karas - A8-0222/2016
Jiří Pospíšil u Seán Kelly

Rapport Zdzisław Krasnodębski - A8-0248/2016
Thomas Mann, Csaba Sógor u Danuta Jazłowiecka

Rapport Renate Weber - A8-0225/2016
Danuta Jazłowiecka

Rapport Marian Harkin - A8-0227/2016
Danuta Jazłowiecka u Seán Kelly.


13. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq il-Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.05. Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.05)

PRESIDENZA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Viċi President

14. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


15. Interpretazzjoni tar-Regoli ta' Proċedura

L-interpretazzjoni tal-Artikolu 61(2) tar-Regoli ta' Proċedura, mogħtija mill-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali, ġiet imħabbra waqt il-plenarja tal-bieraħ (punt 8 tal-Minuti ta' 14.9.2016).

Billi l-interpretazzjoni ma ġietx ikkontestata minn grupp politiku jew grupp ta' mill-inqas erbgħin Membru, bi qbil mal-Artikolu 226(3) tar-Regoli ta' Proċedura, din l-interpretazzjoni tqieset bħala adottata (P8_TA(2016)0362).


16. Pożizzjonijiet tal-Kunsill fl-ewwel qari

Il-President ħabbar, skont l-Artikolu 64(1) tar-Regoli ta' Proċedura, li rċieva mingħand il-Kunsill il-pożizzjoni li ġejja, flimkien mar-raġunijiet li wasslu lill-Kunsill biex jadottaha, kif ukoll il-pożizzjoni tal-Kummissjoni dwar:

- Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb li jiġi adottat regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1365/2006 dwar statistika ta’ trasport ta’ merkanzija minn passaġġi fuq l-ilma interni fir-rigward l-għoti ta’ setgħat iddelegati u ta' implimentazzjoni lill-Kummissjoni għall-adozzjoni ta’ ċerti miżuri (09878/1/2016 - C8-0358/2016 - 2013/0226(COD)) - 10791/2016 - COM(2016)0507)

irriferut lill-kumitat responsabbli : TRAN

- Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb li tiġi adottata direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-aċċessibbiltà tas-siti elettroniċi u tal-applikazzjonijiet mobbli tal-korpi tas-settur pubbliku (09389/1/2016 - C8-0360/2016 - 2012/0340(COD)) - 10790/2016 - COM(2016)0484)

irriferut lill-kumitat responsabbli : IMCO

- Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb li jiġi adottat regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-miżuri protettivi kontra pesti tal-pjanti, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 228/2013, (UE) Nru 652/2014 u (UE) Nru 1143/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 69/464/KEE, 74/647/KEE, 93/85/KEE, 98/57/KE, 2000/29/KE, 2006/91/KE u 2007/33/KE (08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD)) - 10789/2016 - COM(2016)0544)

irriferut lill-kumitat responsabbli : AGRI

- Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 91/2003 dwar l-istatistika tat-trasport bil-ferrovija, fir-rigward tal-ġbir tal-informazzjoni dwar merkanzija, passiġġieri u inċidenti (10000/1/2016 - C8-0365/2016 - 2013/0297(COD)) - 10792/2016 - COM(2016)0506)

irriferut lill-kumitat responsabbli: TRAN

Il-perjodu ta' tliet xhur għad-dispożizzjoni tal-Parlament sabiex jadotta l-pożizzjoni tiegħu jiddekorri għalhekk minn għada, 16 ta' Settembru 2016.

°
° ° °

Intervent ta': Dominique Bilde għal raġuni personali, wara l-intervent ta' Jérôme Lavrilleux waqt id-dibattitu ta' dalgħodu dwar L-applikazzjoni tad-Direttiva dwar l-Ugwaljanza fl-Impjiegi (ara punt 6 tal-Minuti ta' 15.9.2016)


17. It-tbagħbis tal-logħob (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000102/2016) imressqa minn Silvia Costa lill-Kummissjoni: Xiri ta' logħbiet (2016/2873(RSP)) (B8-0714/2016)

Silvia Costa daħlet aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Interventi ta': Bogdan Brunon Wenta f'isem il-Grupp PPE, Nicola Caputo f'isem il-Grupp S&D, Emma McClarkin f'isem il-Grupp ECR, Yana Toom f'isem il-Grupp ALDE, Ernest Maragall f'isem il-Grupp Verts/ALE, Isabella Adinolfi f'isem il-Grupp EFDD, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins u Angel Dzhambazki.

PRESIDENZA: Ryszard CZARNECKI
Viċi President

Interventi ta': Ivan Jakovčić, Seán Kelly, James Nicholson u Ruža Tomašić.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Karol Karski.

Tibor Navracsics (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija.

Id-dibattitu ngħalaq.


18. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 7 ta' Lulju 2016)

Kumitat DEVE

- Inizjattiva ewlenija tal-UE għas-settur tal-ħwejjeġ (2016/2140(INI))
(opinjoni: EMPL, INTA)

- Intejbu l-effikaċja tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp (2016/2139(INI))
(opinjoni: CONT)

Kumitat ITRE

- Valutazzjoni tal-implimentazzjoni ta' Orizzont 2020 fid-dawl tal-evalwazzjoni interim tiegħu u tal-proposta għad-9 Programm Qafas (2016/2147(INI))
(opinjoni: FEMM, BUDG, REGI)

- Inizjattiva Ewropea dwar il-Cloud Computing (COM(2016)0178 - 2016/2145(INI))
(opinjoni: CULT, EMPL, JURI, ECON, LIBE, IMCO, REGI)

Kumitat REGI

- Ninvestu fl-impjiegi u fit-tkabbir - il-massimizzazzjoni tal-kontribuzzjoni tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej: evalwazzjoni tar-rapport skont l-Artikolu 16(3) tas-CPR (COM(2015)0639 - 2016/2148(INI))
(opinjoni: CULT, AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, CONT, TRAN, EMPL)

Kumitat AGRI

- Is-sitwazzjoni attwali tal-konċentrazzjoni tal-art agrikola fl-UE: kif niffaċilitaw l-aċċess għall-art għall-bdiewa (2016/2141(INI))

Kumitati AGRI, FEMM

- In-nisa u r-rwol tagħhom fiż-żoni rurali (2016/2204(INI))

Kumitat CULT

- Approċċ integrat għall-Politika tal-Isport: governanza tajba, aċċessibbiltà u integrità (2016/2143(INI))

- Edukazzjoni akkademika avvanzata u mill-bogħod bħala parti mill-istrateġija Ewropea għat-tagħlim tul il-ħajja (2016/2142(INI))
(opinjoni: EMPL)

Kumitat AFCO

- L-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat li jikkonċernaw il-parlamenti nazzjonali (2016/2149(INI))
(opinjoni: EMPL, JURI)

Kumitat FEMM

- Fondi tal-UE għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri (2016/2144(INI))
(opinjoni: EMPL, BUDG, CONT)

Kumitat PETI

- Rapport Annwali tal-attivitajiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet 2015 (2016/2146(INI))
(opinjoni: EMPL)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 8 ta' Settembru 2016)

Kumitat AFET

- L-apolidija fin-Nofsinhar u fix-Xlokk tal-Asja (2016/2220(INI))

- Rapport annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni (2015) (2016/2219(INI))
(opinjoni: FEMM, DEVE)

Kumitati AFET, ENVI

- Politika integrata tal-Unjoni Ewropea għall-Artiku (JOIN(2016)0021 - 2016/2228(INI))
(opinjoni: PECH, AGRI, ITRE, INTA, REGI)

Kumitat EMPL

- Kundizzjonijiet tax-xogħol u impjieg prekarju (2016/2221(INI))
(opinjoni: FEMM, AGRI)

Kumitat ENVI

- Inizjattiva dwar l-effiċjenza fir-riżorsi: tnaqqis tal-ħela tal-ikel, titjib tas-sikurezza alimentari (2016/2223(INI))
(opinjoni: AGRI)

- Iż-żejt tal-palm u d-deforestazzjoni tal-foresti pluvjali (2016/2222(INI))
(opinjoni: AGRI, INTA)

Kumitat JURI

- Miżuri leġittimi għall-ħarsien ta' informaturi li jkunu qed jaġixxu fl-interess pubbliku meta jiżvelaw informazzjoni kunfidenzjali dwar kumpaniji u korpi pubbliċi (2016/2224(INI))
(opinjoni: AFCO, CULT, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, ECON)

Kumitat LIBE

- L-implikazzjonijiet tal-Big Data fuq id-drittijiet fundamentali: il-privatezza, il-protezzjoni tad-data, in-nondiskriminazzjoni, is-sigurtà u l-infurzar tal-liġi (2016/2225(INI))
(opinjoni: ITRE)

Kumitat PETI

- Rapport dwar ir-rapport annwali rigward l-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew fl-2015 (2016/2150(INI))

Modifiki tar-riferimenti lill-Kumitati (Artikolu 53 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Interpretazzjoni u implimentazzjoni tal-ftehim interistituzzjonali dwar Tfassil Aħjar tal-Liġijiet (2016/2018(INI))
irriferut lill-kumitat responsabbli JURI, AFCO
opinjoni: ENVI, EMPL, INTA

- Rapport Annwali dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni tal-UE (2016/2100(INI))
irriferut lill-kumitat responsabbli ECON
opinjoni: INTA, IMCO, TRAN

- Il-koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri dwar il-forniment ta' servizzi tal-media awdjoviżiva fid-dawl tar-realtajiet tas-suq li qed jinbidlu (COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli CULT
opinjoni: FEMM, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO

- Għażliet tal-UE biex ittejjeb l-aċċess għall-mediċini (2016/2057(INI))
irriferut lill-kumitat responsabbli ENVI
opinjoni: PETI, DEVE, EMPL, JURI, INTA

- Regolament dwar il-merkurju u li jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 1102/2008 (COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli ENVI
opinjoni: ITRE, JURI, INTA, JURI (art39)

- Regoli tad-Dritt Ċivili dwar ir-Robotika (2015/2103(INL))
irriferut lill-kumitat responsabbli JURI
opinjoni: EMPL, ITRE, IMCO

- Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali (COM(2016)0127 - - 2016/2095(INI))
irriferut lill-kumitat responsabbli EMPL
opinjoni: FEMM, ECON

Kumitati assoċjati (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 7 ta' Lulju 2016)

Kumitat DEVE

- Inizjattiva ewlenija tal-UE għas-settur tal-ħwejjeġ (2016/2140(INI))
(opinjoni: EMPL, INTA)

Kumitat REGI

- Ninvestu fl-impjiegi u fit-tkabbir - il-massimizzazzjoni tal-kontribuzzjoni tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej: evalwazzjoni tar-rapport skont l-Artikolu 16(3) tas-CPR (COM(2015)0639 - - 2016/2148(INI))
(opinjoni: CULT, AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, CONT, TRAN, EMPL)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 8 ta' Settembru 2016)

Kumitat TRAN

- Ir-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali fin-navigazzjoni interna (COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD))
(opinjoni: JURI, IMCO, EMPL)

Kumitat JURI

- Miżuri leġittimi għall-ħarsien ta' informaturi li jkunu qed jaġixxu fl-interess pubbliku meta jiżvelaw informazzjoni kunfidenzjali dwar kumpaniji u korpi pubbliċi (2016/2224(INI))
(opinjoni: AFCO, CULT, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, ECON)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 7 ta' Lulju u 8 ta' Settembru 2016)

Kumitat JURI

- Regoli tad-Dritt Ċivili dwar ir-Robotika (2015/2103(INL))
(opinjoni: ENVI, EMPL, ITRE, IMCO, LIBE, TRAN)

Deċiżjoni li għandha tkun applikata l-proċedura b'laqgħat konġunti ta' kumitati (Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 7 ta' Lulju 2016)

- In-nisa u r-rwol tagħhom fiż-żoni rurali (2016/2204(INI))
Kumitati: AGRI, FEMM

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 8 ta' Settembru 2016)

- Politika integrata tal-Unjoni Ewropea għall-Artiku (JOIN(2016)0021 - - 2016/2228(INI))
Kumitati: AFET, ENVI
(opinjoni: PECH, AGRI, ITRE, INTA, REGI)


Bidliet fit-titoli

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 7 ta' Lulju 2016)

Kumitat TRAN

- Titolu ġdid tar-rapport ta' inizjattiva (2015/2350(INI)) : "Nisfruttaw il-Potenzjal tat-Trasport tal-Passiġġieri fuq l-Ilma"

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 8 ta' Settembru 2016)

Kumitati AFET, DEVE

- Titolu ġdid tar-rapport ta' inizjattiva (2015/2342(INI)) : "Nindirizzaw il-Movimenti tar-Refuġjati u tal-Migranti: Ir-Rwol tal-Azzjoni Esterna tal-UE"

Modifiki fir-Regoli ta' Proċedura

Kumitat AFCO

- Reviżjoni Ġenerali tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament (2016/2114(REG))

(opinjoni: BUDG, JURI, CONT)


19. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja

Il-Minuti ta' din is-seduta se jiġu ppreżentati lill-Parlament għall-approvazzjoni tiegħu fil-bidu tas-seduta li jmiss, bi qbil mal-Artikolu 192(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li jiġu adottati se jintbagħtu minnufih lid-destinatarji msemmija fihom.


20. Kalendarju tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru mid-data 3 sad-data 6 ta' Ottubru 2016.


21. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 16.05.

Klaus Welle

Martin Schulz

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martusciello, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Collins, Crowley, Kofod, Lope Fontagné, Maeijer, Matera, Mihaylova, Morvai, Quisthoudt-Rowohl, Rochefort, Sommer


Anness 1 - Ħatra ta' Membru tal-Kummissjoni Ewropea - Sir Julian King (UK)

LISTA TAL-MEMBRI LI ĦADU SEHEM FIL-VOTAZZJONI

ALDE:
Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Punset, Ries, Riquet, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Belder, Campbell Bannerman, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Moi, O'Flynn, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Pretzell, Salvini, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Zarianopoulos

PPE:
Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Juvin, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Niebler, Niedermayer, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plenković, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hoffmann, Honeyball, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Pirinski, Pittella, Poc, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schulz, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Szanyi, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Heubuch, Jadot, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Staes, Tarand, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Avviż legali