Kazalo 
Zapisnik
PDF 324kWORD 100k
Četrtek, 15. september 2016 - StrasbourgKončna izdaja
1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov
 3.Ključni cilji za srečanje CITES CoP17 v Johannesburgu (vloženi predlogi resolucij)
 4.Peticije
 5.Sheme minimalnega dohodka v Evropski uniji (razprava)
 6.Uporaba direktive o enakosti pri zaposlovanju (razprava)
 7.Dejavnosti, učinek in dodana vrednost Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji med letoma 2007 in 2014 (razprava)
 8.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  8.1.Filipini
  8.2.Somalija
  8.3.Zimbabve
 9.Sestava Parlamenta
 10.Sprememba dnevnega reda
 11.Čas glasovanja
  11.1.Imenovanje člana Evropske komisije – Sir Julian King (glasovanje)
  11.2.Filipini (glasovanje)
  11.3.Somalija (glasovanje)
  11.4.Zimbabve (glasovanje)
  11.5.Potna listina za vrnitev nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav ***I (glasovanje)
  11.6.Prospekt, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje ***I (glasovanje)
  11.7.Azil: začasni ukrepi v korist Italije in Grčije * (glasovanje)
  11.8.Smernice za politike zaposlovanja držav članic * (glasovanje)
  11.9.Ključni cilji za srečanje CITES CoP17 v Johannesburgu (glasovanje)
  11.10.Uporaba direktive o poštnih storitvah (glasovanje)
  11.11.Dostop do finančnih sredstev za mala in srednja podjetja in povečanje raznolikosti financiranja teh podjetij v uniji kapitalskih trgov (glasovanje)
  11.12.Kako najbolje izkoristiti potencial ustvarjanja novih delovnih mest v malih in srednjih podjetjih (MSP) (glasovanje)
  11.13.Uporaba direktive o enakosti pri zaposlovanju (glasovanje)
  11.14.Dejavnosti, učinek in dodana vrednost Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji med letoma 2007 in 2014 (glasovanje)
 12.Obrazložitve glasovanja
 13.Popravki in namere glasovanja
 14.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 15.Razlaga Poslovnika
 16.Stališča Sveta v prvi obravnavi
 17.Vnaprejšnje dogovarjanje o izidih tekem (razprava)
 18.Sklepi o določenih dokumentih
 19.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 20.Datum naslednjih sej
 21.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH
 Priloga 1 - Imenovanje člana Evropske komisije - Sir Julian King (Združeno kraljestvo)


PREDSEDSTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 08.00.


2. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o standardih za sprejem prosilcev za mednarodno zaščito (prenovitev) (COM(2016)0465 - C8-0323/2016 – 2016/0222(COD))

Predsednik se bo v skladu z določbami členov 304 in 307 Pogodbe o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

AFET, EMPL, JURI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema Unije za certificiranje opreme za varnostno pregledovanje v letalstvu (COM(2016)0491 - C8-0366/2016 - 2016/0236(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

Predsednik se bo v skladu z določbami člena 307 Pogodbe o tem predlogu posvetoval z Odborom regij.

posredovano

pristojni :

TRAN

mnenje :

LIBE, IMCO

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 99/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem statističnem programu za obdobje 2013–2017 s podaljšanjem programa na obdobje 2018–2020 (COM(2016)0557 - C8-0367/2016 – 2016/0265(COD))

Predsednik se bo v skladu z določbami členov 304 in 307 Pogodbe o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

ECON

mnenje :

AFET, EMPL, BUDG, ITRE, IMCO

2) od poslancev Parlamenta, predlogi resolucij (člen 133 Poslovnika)

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o zdravju državljanov, izpostavljenih nevarnostim onesnaževanja s perfluoriranimi alkilnimi sulfonati (B8-0793/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o izvedbi referendumov o članstvu v Evropski uniji (B8-0794/2016)

posredovano

pristojni :

AFCO

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o označevanju porekla mlečnih in mesnih proizvodov (B8-0795/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

AGRI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o težkem položaju italijanskih SMP (B8-0796/2016)

posredovano

pristojni :

ITRE

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o krizi živinoreje v Italiji (B8-0797/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

mnenje :

ENVI

- Franz Obermayr. Predlog resolucije o preiskavi škandala zaradi pokvarjenih živil (B8-0798/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Franz Obermayr. Predlog resolucije o zaščiti potrošnikov pred mineralnimi olji v živilih (B8-0799/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Franz Obermayr. Predlog resolucije o varstvu evropskih potrošnikov zaradi izogibanja previdnostnemu načelu v okviru trgovinskih sporazumov (B8-0800/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

INTA

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o spoštovanju demokracije v Turčiji in zaustavitvi postopka za izdajo vizumov (B8-0803/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Franz Obermayr. Predlog resolucije o ureditvi zbiranja podatkov v motornih vozilih (B8-0806/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

ITRE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o preprečevanju dela otrok (B8-0810/2016)

posredovano

pristojni :

DEVE

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o novem migrantskem valu iz Libije proti Italiji ter pripravljenosti na teroristična dejanja (B8-0811/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Florian Philippot, Laurenţiu Rebega, Jean-Luc Schaffhauser in Mylène Troszczynski. Predlog resolucije o podpori raziskavam za zdravljenje bakterije Xylella fastidiosa in ohranitvi sredozemskih oljk (B8-0812/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o neuspehu mehanizma za premestitev migrantov (B8-0813/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o nesreči letala družbe Egyptair (B8-0814/2016)

posredovano

pristojni :

AFET

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o opredelitvi gorskih območij in oblikovanju celostne politike za gorske regije (B8-0815/2016)

posredovano

pristojni :

REGI

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o razmerah pri reji prepelic (B8-0816/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o dvigu zakonsko določene upokojitvene starosti, ki ga zahteva Evropska komisija (B8-0817/2016)

posredovano

pristojni :

ECON

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o rabi francoščine v evropskih institucijah (B8-0818/2016)

posredovano

pristojni :

AFCO

mnenje :

CULT

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o zahtevi za ukrepe v podporo državam članicam pri oblikovanju izobraževalnih dejavnosti o evropskih politikah, namenjenih učiteljem izobraževalnih ustanov, z namenom prispevati k ustreznemu izobraževanju učencev o Evropski uniji (B8-0819/2016)

posredovano

pristojni :

CULT

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o razmerah pri reji rac (B8-0820/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o zagotavljanju varnosti hitro zamrznjenih živil (B8-0821/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o razmerah pri reji piščancev (B8-0822/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois in Jean-François Jalkh. Predlog resolucije o poučevanju starih jezikov v Evropski uniji (B8-0823/2016)

posredovano

pristojni :

CULT

- Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh in Sophie Montel. Predlog resolucije o zavrnitvi možnosti, da bi turščina postala eden od uradnih jezikov Evropske unije (B8-0824/2016)

posredovano

pristojni :

AFCO

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o zahtevi po učinkovitih nadzornih mehanizmih, da bi sodelovalno gospodarstvo postalo sredstvo za ustvarjanje novih delovnih mest v Evropski uniji (B8-0825/2016)

posredovano

pristojni :

IMCO

mnenje :

EMPL

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o pozivu k ukrepom za podporo državam članicam pri učinkovitejšem upravljanju sredstev za preprečevanje gozdnih požarov (B8-0826/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o razmerah pri reji puranov (B8-0832/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o razmerah pri reji kokoši (B8-0833/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o razmerah pri reji pegatk (B8-0834/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Marie-Christine Arnautu. Predlog resolucije o sistemu kvot za porazdelitev priseljencev med države članice Evropske unije (B8-0835/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o najboljših načinih ponovne vzpostavitve državnih meja glede na povečano teroristično tveganje (B8-0836/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o novih načinih ponovne uporabe plastičnih vrečk, da bi med drugim zmanjšali onesnaževanje morja z njimi (B8-0837/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Dominique Bilde in Steeve Briois. Predlog resolucije o valorizaciji opuščenih industrijskih območij (B8-0843/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand, Dominique Martin in Matteo Salvini. Predlog resolucije o namerah Komisije glede obvladovanja nezakonitega priseljevanja (B8-0844/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o pogojih prevoza in zakola konjev, namenjenih prehrani v Evropski uniji (B8-0845/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Isabella Adinolfi. Predlog resolucije o nanodelcih (B8-0846/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Isabella Adinolfi. Predlog resolucije o varstvu pravice do tolmačenja (B8-0847/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o delovnem času ter usklajevanju zasebnega in poklicnega življenja (B8-0848/2016)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o nevarnostih množičnega prihoda migrantov, zlasti za ženske in homoseksualce (B8-0849/2016)

posredovano

pristojni :

FEMM

mnenje :

LIBE

- Dominique Bilde, Philippe Loiseau in Mylène Troszczynski. Predlog resolucije o usmrtitvah gosi s plinom na Nizozemskem (B8-0850/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand, Dominique Martin in Matteo Salvini. Predlog resolucije o promigracijski politiki Komisije (B8-0856/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand, Dominique Martin in Matteo Salvini. Predlog resolucije o škodi, ki jo je povzročila direktiva o napotenih delavcih (B8-0859/2016)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Dominique Bilde in Steeve Briois. Predlog resolucije o prekinitvi pristopnih pogajanj z nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo za članstvo v Evropski uniji (B8-0872/2016)

posredovano

pristojni :

AFET

- Clara Eugenia Aguilera García, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández in Jordi Sebastià. Predlog resolucije o učinkovitem nadzoru zdravstvenega stanja agrumov, uvoženih v EU (B8-0873/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet in Sylvie Goddyn. Predlog resolucije o lovu na kite in delfine na Ferskih otokih (B8-0874/2016)

posredovano

pristojni :

PECH

- Isabella Adinolfi. Predlog resolucije o prevozu živali (B8-0875/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o davčni ureditvi za platforme videa na zahtevo (B8-0876/2016)

posredovano

pristojni :

CULT

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o pripravi ukrepov proti naraščanju evroskepticizma med evropskimi državljani ter za spodbujanje njihove večje vključenosti v življenje in postopke odločanja v Uniji (B8-0877/2016)

posredovano

pristojni :

AFCO

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o kolektivnemu odpuščanju delavcev iz ekonomskih razlogov po odločitvi podjetja IMS Health France (B8-0878/2016)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o ekonomsko neupravičenem odpuščanju delavcev po odločitvi švicarskega podjetja Geberit (B8-0879/2016)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Louis Aliot in Dominique Bilde. Predlog resolucije o spodbujanju športa, zlasti ragbija (B8-0880/2016)

posredovano

pristojni :

CULT

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o reformah trga dela (B8-0881/2016)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o boju proti nezakonitemu krčenju gozdov in nezakonitemu uvozu lesa v EU (B8-0882/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn in Jean-François Jalkh. Predlog resolucije o prepovedi strupenih snovi v tamponih in ženskih vložkih (B8-0884/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o vzpostavitvi nadzornih mehanizmov za resnično učinkovita nova podjetja v sektorju inovacij in digitalizacije (B8-0887/2016)

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

IMCO

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o zahtevi po kampanjah okoljske vzgoje v obalnih krajih za večjo udeležbo ljudi pri varstvu morskega in obalnega okolja (B8-0888/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o priznavanju pomena obrti (B8-0889/2016)

posredovano

pristojni :

CULT

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije z zahtevo po ukrepih za širjenje javne ozaveščenosti o tveganju neustrezne prehranjenosti v EU in za spodbujanje programov presejanja za opredelitev ranljivih skupin prebivalstva (B8-0890/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o zahtevi po smernicah za pravilno ravnanje z živili živalskega izvora in njihovo hlajenje (B8-0891/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o podpori za razvoj Madagaskarja po pojavu El Niño (B8-0918/2016)

posredovano

pristojni :

DEVE

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o varovanju in spodbujanju raznolikosti kulturnih izrazov (B8-0919/2016)

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

CULT

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o podaljšanju veljavnosti dovoljenja za trženje glifosata (B8-0920/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot in Mylène Troszczynski. Predlog resolucije o varstvu podatkov v Evropi v sklopu pogajanj o sporazumu TTIP (B8-0921/2016)

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

LIBE

- Isabella Adinolfi. Predlog resolucije o geografskem blokiranju (B8-0922/2016)

posredovano

pristojni :

IMCO

mnenje :

ITRE

- Isabella Adinolfi. Predlog resolucije o homofobiji (B8-0923/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o pomoči muzejem in gledališčem, ki jim grozi zaprtje (B8-0924/2016)

posredovano

pristojni :

CULT

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o spodbujanju evropske filmske produkcije (B8-0925/2016)

posredovano

pristojni :

CULT

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o nevarnosti sektaštva in radikalizacije v amaterskih športnih klubih (B8-0926/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

CULT

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o priznanju mešane narave prostotrgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in Kanado (B8-0927/2016)

posredovano

pristojni :

INTA

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o uporabi minimalne plače v Franciji in Nemčiji za tuje voznike, ki izvajajo kabotažo (B8-0928/2016)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o udeležbi zaposlenih pri dobičku podjetja (B8-0929/2016)

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

ECON

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o urejanju nanomaterialov, prisotnih v živilih, s predpisi (B8-0930/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o podpori sektorju mleka v Italiji (B8-0931/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o odprtju poglavja 33 v pristopnih pogajanjih s Turčijo (B8-0932/2016)

posredovano

pristojni :

AFET

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o poseganju Evropske centralne banke v politične zadeve držav članic (B8-0933/2016)

posredovano

pristojni :

ECON

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o pogojevanju razvojne pomoči (B8-0934/2016)

posredovano

pristojni :

DEVE

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o islamskem terorističnem napadu v Bangladešu (B8-0935/2016)

posredovano

pristojni :

AFET

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o vztrajni nestabilnosti v bančnem sektorju v euroobmočju (B8-0936/2016)

posredovano

pristojni :

ECON

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o sistemu priseljevanja, ki temelji na točkovanju (B8-0937/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o določanju odgovornosti v primeru prometne nesreče, v kateri je udeleženo vozilo brez voznika (B8-0938/2016)

posredovano

pristojni :

TRAN

mnenje :

JURI

- Izaskun Bilbao Barandica, Francesc Gambús, Eider Gardiazabal Rubial, Carlos Iturgaiz, Josu Juaristi Abaunz, Ramón Jáuregui Atondo, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Josep-Maria Terricabras, Ramon Tremosa i Balcells in Pablo Zalba Bidegain. Predlog resolucije o pogrešanih osebah v Evropski uniji (B8-0939/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o zahtevi po ukrepih za poenostavitev birokracije in uvedbo mehanizmov prilagodljivosti v programih čezmejnega sodelovanja (B8-0940/2016)

posredovano

pristojni :

REGI

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o načrtu za oživitev vojaških raziskav na evropski ravni (B8-0941/2016)

posredovano

pristojni :

AFET

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o zastopanosti zaposlenih v upravnih odborih (B8-0942/2016)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o napadih na kristjane v Nigeriji (B8-0943/2016)

posredovano

pristojni :

DEVE

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o tehnološkem dopingu kot novi nevarnosti v športu (B8-0944/2016)

posredovano

pristojni :

CULT

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o tveganjih, povezanih z nanodelci (B8-0945/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o zahtevi po večji finančni pomoči državam članicam pri oblikovanju kakovostnih programov presejalnih testov in preprečevanja različnih vrst raka v skladu s smernicami evropskega kodeksa proti raku (B8-0946/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o zahtevi po ekonomskih spodbudah, namenjenih hotelom z učinkovitejšimi klimatskimi napravami, ki manj onesnažujejo okolje (B8-0947/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

ITRE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o zahtevi po večjem prizadevanju za spodbujanje zmanjševanja neenakosti v izobraževalnih sistemih v mestih in na obrobju ter posledično spodbujanje pravičnega in kakovostnega izobraževanja (B8-0948/2016)

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

CULT

- Nicola Caputo. Predlog resolucije o goveji spongiformni encefalopatiji (B8-0950/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o večjem nadzoru na področju prevoza zračnega tovora (B8-0951/2016)

posredovano

pristojni :

TRAN

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o razvoju uživanja žuželk in tveganjih za zdravje (B8-0952/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o funkcionalni nepismenosti (B8-0953/2016)

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

CULT

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o vzpostavitvi skupnega mehanizma med programoma Copernicus in Urbact, ob finančnem prispevku programa Obzorje 2020, za učinkovito urbanistično načrtovanje (B8-0954/2016)

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

REGI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o pozivu k ukrepom za podporo pri strokovnem usposabljanju osebja v inovativnem in okoljsko trajnostnem turističnem sektorju (B8-0955/2016)

posredovano

pristojni :

TRAN

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o preprečevanju spletne prodaje ponarejenih živil (B8-0956/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

mnenje :

IMCO

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o razširjenosti plastike v morju (B8-0957/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o določanju podpornih mehanizmov za mala in srednja podjetja pri uporabi dronov v kmetijstvu (B8-0958/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o nevarnostih nekritične rabe insekticidov (B8-0959/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o omogočanju slepim državljanom, da uživajo v umetniških delih (B8-0960/2016)

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

CULT

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o zahtevi, da se na gosteje naseljenih območjih držav članic Evropske unije izvede primerjalna študija, ki bi jasno pokazala, kakšen vpliv ima onesnaževanje s hrupom na okolje (B8-0961/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Steeve Briois. Predlog resolucije o zavrnitvi vseh prošenj za sprostitev sredstev iz Solidarnostnega sklada Evropske unije za financiranje infrastrukture za sprejem migrantov brez urejenega statusa (B8-0962/2016)

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

LIBE, REGI

- Dominique Bilde in Edouard Ferrand. Predlog resolucije o spodbujanju vinskega turizma (B8-0963/2016)

posredovano

pristojni :

TRAN

mnenje :

AGRI

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o cigaretnih zavojčkih in uvedbi politike za preprečevanje kajenja (B8-0964/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011, ki opredeljuje zahteve glede lastnosti nekaterih vrst sadja in zelenjave (B8-0965/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o inflaciji pravil in predpisov v Evropski uniji (B8-0966/2016)

posredovano

pristojni :

JURI

- Isabella Adinolfi. Predlog resolucije o inovativnih zdravilih (B8-0967/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Clara Eugenia Aguilera García. Predlog resolucije o sektorju sadja in zelenjave v Uniji (B8-0968/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Bernard Monot. Predlog resolucije o ureditvi prehoda nekdanjih evropskih komisarjev v zasebni sektor (B8-0969/2016)

posredovano

pristojni :

JURI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o zahtevi za izpustitev hudo bolnega državljana Italije iz zapora v Mavretaniji (B8-0970/2016)

posredovano

pristojni :

AFET

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o povečanju groženj islamskega terorizma v EU (B8-0971/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE


3. Ključni cilji za srečanje CITES CoP17 v Johannesburgu (vloženi predlogi resolucij)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000088/2016), ki so ga postavili Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor in Marco Affronte v imenu odbora ENVI Svetu: Ključni cilji za srečanje CITES CoP17 v Johannesburgu (Južna Afrika) (2016/2664(RSP)) (B8-0711/2016)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000089/2016), ki so ga postavili Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor in Marco Affronte v imenu odbora ENVI Komisiji: Ključni cilji za srečanje CITES CoP17 v Johannesburgu (Južna Afrika) (2016/2664(RSP)) (B8-0712/2016)

Razprava je potekala 13. septembra 2016 (točka 17 zapisnika z dne 13.9.2016).

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

—   Giovanni La Via, Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor in Marco Affronte v imenu odbora ENVI o strateških ciljih EU za 17. konferenco pogodbenic Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES), ki bo potekala od 24. septembra do 5. oktobra 2016 v Johannesburgu v Južni Afriki (2016/2664(RSP)) (B8-0987/2016)

Glasovanje: točka 11.9 zapisnika z dne 15.9.2016.


4. Peticije

V skladu s členom 215(6) Poslovnika so bile pristojnemu odboru posredovane naslednje peticije, vpisane v register po spodaj navedenih datumih:

14. septembra 2016

(*) Ime vlagatelja zaupno

(*) (št. 0725/2016); (*) (št. 0726/2016); (*) (št. 0727/2016); Ines Tenenti (št. 0728/2016); (*) (št. 0729/2016); (*) (št. 0730/2016); (*) (št. 0731/2016); (*) (št. 0732/2016); Ermelinda Pia Maulucci (št. 0733/2016); (*) (št. 0734/2016); (*) (št. 0735/2016); (*) (št. 0736/2016); (*) (št. 0737/2016); Susan Begg (št. 0738/2016); Bengt Johansson (št. 0739/2016); (*) (št. 0740/2016); Virginijus Kirsnickas (št. 0741/2016); Jan-Erik Hansen (št. 0742/2016); (*) (št. 0743/2016); (*) (št. 0744/2016); Juan Antonio Martínez Dapena (št. 0745/2016); Maria Carmela Monteleone (št. 0746/2016); (*) (št. 0747/2016); (*) (št. 0748/2016); (*) (št. 0749/2016); Alexandru Gălușcă (N.A.A.C.A.H.R.- Romania) (št. 0750/2016); (*) (št. 0751/2016); (*) (št. 0752/2016); (*) (št. 0753/2016); (*) (št. 0754/2016); Elena Nicolaie (št. 0755/2016); (*) (št. 0756/2016); José Manuel Martín Álvarez (št. 0757/2016); (*) (št. 0758/2016); Félix Blaise (št. 0759/2016); Juan José Sánchez Artés (št. 0760/2016); (*) (št. 0761/2016); (*) (št. 0762/2016); (*) (št. 0763/2016); (*) (št. 0764/2016); Abel Avram (št. 0765/2016); Alexandru Pârvu (št. 0766/2016); Edith Hanin (št. 0767/2016); Patrick Wurmbach (št. 0768/2016); (*) (št. 0769/2016); (*) (št. 0770/2016); (*) (št. 0771/2016); Jan-Erik Hansen (št. 0772/2016); Antonio Maria La Scala (št. 0773/2016); José Manuel Martín Álvarez (št. 0774/2016); (*) (št. 0775/2016); (*) (št. 0776/2016); Rowan Ashe (št. 0777/2016); Flavio Miccono (št. 0778/2016); (*) (št. 0779/2016); Suzanne Taylor Warren (št. 0780/2016); (*) (št. 0781/2016); (*) (št. 0782/2016); (*) (št. 0783/2016); (*) (št. 0784/2016); Stephen Putt (št. 0785/2016); (*) (št. 0786/2016); Frens Dols (št. 0787/2016); (*) (št. 0788/2016); (*) (št. 0789/2016); Edward Williamson (št. 0790/2016); Samuel Radisson (št. 0792/2016); Kevin Diamond (št. 0793/2016); Marius Miknys (št. 0794/2016); (*) (št. 0795/2016); (*) (št. 0796/2016); Maurice Weemhof (št. 0797/2016); Leona Bashow (št. 0798/2016); (*) (št. 0799/2016); (*) (št. 0800/2016); David Neville-Smith (št. 0801/2016); Robert Wasteney (št. 0802/2016); (*) (št. 0803/2016); Michael Levey (št. 0804/2016); John Vannuffel (št. 0805/2016); Justin Washtell (št. 0806/2016); (*) (št. 0807/2016); Denis Hicks (št. 0808/2016); Shavasti Bebeagua (št. 0809/2016); (*) (št. 0810/2016); (*) (št. 0811/2016); (*) (št. 0812/2016); Howard Clapp (št. 0813/2016); Phil McNally (št. 0814/2016); Simon Collcutt (št. 0815/2016); Ashley Kovas (št. 0816/2016); (*) (št. 0817/2016); (*) (št. 0818/2016); (*) (št. 0819/2016); Tristan Coleshaw (št. 0820/2016); (*) (št. 0821/2016); Marion Meslin (št. 0822/2016); (*) (št. 0823/2016); Luis Pombo (št. 0824/2016); Emma Wood (št. 0825/2016); Gail Thomas (št. 0826/2016); Rodney Harward (št. 0827/2016); Thomas Attah (št. 0828/2016); James Leigh (št. 0829/2016); Stefan Hofbauer (št. 0830/2016); Leonard Stephenson (št. 0831/2016); Anthony Melia (št. 0832/2016); (*) (št. 0833/2016); (*) (št. 0834/2016); Nicholas Parkin (št. 0835/2016); Alison Jenner (št. 0836/2016); David Risley (št. 0837/2016); Philip Adams (št. 0838/2016); Robin Fenwick (št. 0839/2016); Paul Locker (št. 0840/2016); Laurel Lindström (št. 0841/2016); Votisky Péter Zsolt (št. 0842/2016); Derek Etherington (št. 0843/2016); Duncan Parker (št. 0844/2016); Louis John Frederick Ashdown-Hill (št. 0845/2016); Conrad Brunstrom (št. 0846/2016); Alan Bretman (št. 0847/2016); Dave Poole (št. 0848/2016); (*) (št. 0849/2016); (*) (št. 0850/2016); (*) (št. 0851/2016); Antonino Panebianco (št. 0852/2016); (*) (št. 0853/2016); (*) (št. 0854/2016); (*) (št. 0855/2016); (*) (št. 0856/2016); Romina Afrasani (št. 0857/2016); Oliver Busack (št. 0858/2016); Oliver Busack (št. 0859/2016); (*) (št. 0860/2016); (*) (št. 0861/2016); (*) (št. 0862/2016); (*) (št. 0863/2016); (*) (št. 0864/2016); (*) (št. 0865/2016); (*) (št. 0866/2016); (*) (št. 0867/2016); (*) (št. 0868/2016); (*) (št. 0869/2016); (*) (št. 0870/2016); (*) (št. 0871/2016); (*) (št. 0872/2016); Cristóbal Richart Jurado (št. 0873/2016); (*) (št. 0874/2016); (*) (št. 0875/2016); (*) (št. 0876/2016); (*) (št. 0877/2016); Michael Nosworthy (št. 0878/2016); Sophie Leighton (št. 0879/2016); (*) (št. 0880/2016); (*) (št. 0881/2016); (*) (št. 0882/2016); Stefanos Giannaris (št. 0883/2016); (*) (št. 0884/2016); (*) (št. 0885/2016); (*) (št. 0886/2016); (*) (št. 0887/2016); Elizabeth Alderson (št. 0888/2016); Claudio Fiorentino (št. 0889/2016); Gyenizse Sándor (št. 0890/2016); Elisabeth De Wachter (št. 0891/2016); (*) (št. 0892/2016); (*) (št. 0893/2016); Ion Avram (št. 0894/2016); Diego Cominelli (št. 0895/2016); (*) (št. 0896/2016); Olga Chernikova (št. 0897/2016); (*) (št. 0898/2016); Anton Dmytriiev (št. 0899/2016); (*) (št. 0900/2016); (*) (št. 0901/2016); (*) (št. 0902/2016); (*) (št. 0903/2016); Matthieu Guillaume Chatelin (št. 0904/2016); Jutta Felgenträger (št. 0905/2016); Andrea Chemello (št. 0906/2016); Ottomar Kreye (št. 0907/2016); Flavio Miccono (št. 0908/2016); Myriam Alonso de Caso (št. 0909/2016); Fabio Pedersoli (št. 0910/2016); Oliver Busack (št. 0911/2016); (*) (št. 0912/2016); (*) (št. 0913/2016); Dietmar Zwerger (št. 0914/2016); Andries Brits (št. 0915/2016); (*) (št. 0916/2016); Oliver Busack (št. 0917/2016); (*) (št. 0918/2016); Massimo Giacomini (št. 0919/2016); (*) (št. 0920/2016); (*) (št. 0921/2016); Paul Spicker (št. 0922/2016); Corinne Byron-Danuser (št. 0923/2016); (*) (št. 0924/2016); (*) (št. 0925/2016); (*) (št. 0926/2016); Christopher Alberti (št. 0927/2016); Matt Lewis-Garner (št. 0928/2016); Claudine Parayre (št. 0929/2016); David Hammerstein Mintz (št. 0930/2016); (*) (št. 0931/2016); Luca Lazzati (št. 0932/2016); (*) (št. 0933/2016); (*) (št. 0934/2016); (*) (št. 0935/2016); (*) (št. 0936/2016); (*) (št. 0937/2016); (*) (št. 0938/2016); Gianmarco Prampolini (LEAL Lega AntiVivisezionista ) (št. 0939/2016); Salvatore Preti (št. 0940/2016); (*) (št. 0941/2016); Oscar Zarzoso Ayestarán (št. 0942/2016); Onur Dülger (št. 0943/2016); (*) (št. 0944/2016); Francesco Orbitello (št. 0945/2016); Flavio Miccono (št. 0946/2016); (*) (št. 0947/2016); Alessandro Gasparin (št. 0948/2016); (*) (št. 0949/2016); Andrew Pawley (št. 0950/2016); Alberto Ruiz González (št. 0951/2016); Viv Brown (št. 0952/2016); Theodora Georgaki (št. 0953/2016); Paul McCann (št. 0954/2016); Kristina Howells (št. 0955/2016); (*) (št. 0956/2016); (*) (št. 0957/2016); (*) (št. 0958/2016); Martín Eduardo Botero (št. 0959/2016); Massimo D'Elia (št. 0960/2016); (*) (št. 0961/2016); (*) (št. 0962/2016); Oliver Busack (št. 0963/2016); Oliver Busack (št. 0964/2016); (*) (št. 0965/2016); (*) (št. 0966/2016); (*) (št. 0967/2016); (*) (št. 0968/2016); (*) (št. 0969/2016); Genoveva - Elena Perju (št. 0970/2016); (*) (št. 0971/2016); (*) (št. 0972/2016); (*) (št. 0973/2016); (*) (št. 0974/2016); Riccardo Bonsi (c/o V.E.O.S.P.S.S.) (št. 0975/2016); (*) (št. 0976/2016); (*) (št. 0977/2016); Eva Dust (št. 0978/2016); (*) (št. 0979/2016); (*) (št. 0980/2016); Luca Lazzati (št. 0981/2016); Rosa Rita La Marca (št. 0982/2016); (*) (št. 0983/2016); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (št. 0984/2016); Matthias Behnke (št. 0985/2016); (*) (št. 0986/2016); (*) (št. 0987/2016); Gabriele Modeo (št. 0988/2016); Oliver Busack (št. 0989/2016); Oliver Busack (št. 0990/2016); Oliver Busack (št. 0991/2016); Oliver Busack (št. 0992/2016); Oliver Busack (št. 0993/2016); Oliver Busack (št. 0994/2016); Oliver Busack (št. 0995/2016); Oliver Busack (št. 0996/2016); (*) (št. 0997/2016); Andrew Hickmott (št. 0998/2016); (*) (št. 0999/2016); (*) (št. 1000/2016); (*) (št. 1001/2016); (*) (št. 1002/2016); Heiki Lill (št. 1003/2016); (*) (št. 1004/2016); Sorayah Van Dorst (št. 1005/2016); (*) (št. 1006/2016); (*) (št. 1007/2016); Oriol Ricart (št. 1008/2016); Naheed Mushtaq (št. 1009/2016); Jeremy Mesdouze (št. 1010/2016); Giovanna Portulano (št. 1011/2016); Oliver Busack (št. 1012/2016); (*) (št. 1013/2016); (*) (št. 1014/2016); Linda Roland-Danil (št. 1015/2016); Giulia Robol (št. 1016/2016).

Peticijo št. 0791/2016 je vlagatelj umaknil, potem ko jo je že bila registrirana.

Predsednik je sporočil, da je v skladu z določbami člena 215(13) Poslovnika 14. septembra 2016 pristojnemu odboru posredoval peticije, ki so jih na Evropski parlament naslovile fizične ali pravne osebe, ki niso niti državljani Evropske unije niti ne prebivajo ali nimajo statutarnega sedeža v eni izmed držav članic.


5. Sheme minimalnega dohodka v Evropski uniji (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000087/2016), ki ga je postavil Thomas Händel v imenu odbora EMPL Komisiji: Sheme minimalnega dohodka v Evropski uniji (2016/2676(RSP)) (B8-0710/2016)

Thomas Händel je predstavil vprašanje.

Marianne Thyssen (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje.

Govorili so Heinz K. Becker v imenu skupine PPE, Sergio Gutiérrez Prieto v imenu skupine S&D, Arne Gericke v imenu skupine ECR, Enrique Calvet Chambon v imenu skupine ALDE, Paloma López Bermejo v imenu skupine GUE/NGL, Tatjana Ždanoka v imenu skupine Verts/ALE, Laura Agea v imenu skupine EFDD, Joëlle Mélin v imenu skupine ENF, Udo Voigt samostojni poslanec, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Sven Schulze, Thomas Mann, Jutta Steinruck, Yana Toom, João Pimenta Lopes, Karima Delli, Raymond Finch, Claude Rolin, Georgi Pirinski, Tania González Peñas, Danuta Jazłowiecka, Marita Ulvskog, Anne Sander, Ádám Kósa, Sven Schulze, Sofia Ribeiro, Romana Tomc in Jérôme Lavrilleux.

Po postopku "catch the eye" so govorili Marijana Petir, Maria Grapini, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Eleonora Forenza in Michaela Šojdrová.

Govorila je Marianne Thyssen.

Razprava se je zaključila.


6. Uporaba direktive o enakosti pri zaposlovanju (razprava)

Poročilo o uporabi Direktive Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu (direktiva o enakosti pri zaposlovanju) [2015/2116(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Renate Weber (A8-0225/2016)

Renate Weber je predstavila poročilo.

Govorila je Marianne Thyssen (članica Komisije)

Govorili so Helga Stevens (pripravljavka mnenja odbora LIBE), Michaela Šojdrová (pripravljavka mnenja odbora FEMM), David Casa v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Vilija Blinkevičiūtė v imenu skupine S&D, Ulrike Trebesius v imenu skupine ECR, Marian Harkin v imenu skupine ALDE, Rina Ronja Kari v imenu skupine GUE/NGL, Tatjana Ždanoka v imenu skupine Verts/ALE, Laura Agea v imenu skupine EFDD, Dominique Bilde v imenu skupine ENF, Lampros Fountoulis samostojni poslanec, Brando Benifei, Czesław Hoc, Yana Toom in Jana Žitňanská.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jérôme Lavrilleux, Maria Grapini, Notis Marias, Romana Tomc, Csaba Sógor in Rosa Estaràs Ferragut.

Govorili sta Marianne Thyssen in Renate Weber.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.13 zapisnika z dne 15.9.2016.


7. Dejavnosti, učinek in dodana vrednost Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji med letoma 2007 in 2014 (razprava)

Poročilo o dejavnostih, učinku in dodani vrednosti Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji med letoma 2007 in 2014 [2015/2284(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Marian Harkin (A8-0227/2016)

Marian Harkin je predstavila poročilo.

Govoril je Jean-Paul Denanot (pripravljavec mnenja odbora BUDG).

Govorila je Marianne Thyssen (članica Komisije).

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
podpredsednik

Govorili so Agnes Jongerius (pripravljavka mnenja odbora INTA), Marco Valli (pripravljavec mnenja odbora CONT), Tamás Deutsch (pripravljavec mnenja odbora REGI), Vilija Blinkevičiūtė (pripravljavka mnenja odbora FEMM), Csaba Sógor v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Maria Arena v imenu skupine S&D, Enrique Calvet Chambon v imenu skupine ALDE, Lynn Boylan v imenu skupine GUE/NGL, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Steven Woolfe, Monika Vana v imenu skupine Verts/ALE, Tim Aker v imenu skupine EFDD, Auke Zijlstra v imenu skupine ENF, Arne Gericke v imenu skupine ECR, Sotirios Zarianopoulos samostojni poslanec, David Casa, Marita Ulvskog in Anneli Jäätteenmäki.

Po postopku "catch the eye" so govorili Krzysztof Hetman, Victor Negrescu, Notis Marias in Romana Tomc.

Govorili sta Marianne Thyssen in Marian Harkin.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.14 zapisnika z dne 15.9.2016.


8. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej točka 6 zapisnika z dne 14.9.2016)


8.1. Filipini

predlogi resolucij B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-1002/2016, B8-1004/2016 in B8-1008/2016 (2016/2880(RSP))

Ignazio Corrao, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Hilde Vautmans, Barbara Lochbihler (ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Neena Gill), Pier Antonio Panzeri in Miguel Urbán Crespo so predstavili predloge resolucije.

Govorili so Csaba Sógor v imenu skupine PPE, Josef Weidenholzer v imenu skupine S&D, Edouard Ferrand v imenu skupine ENF, in Marc Tarabella.

Po postopku "catch the eye" so govorili Neena Gill, Notis Marias, Elmar Brok, Ilhan Kyuchyuk in Luke Ming Flanagan.

Govoril je Christos Stylianides (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.2 zapisnika z dne 15.9.2016.


8.2. Somalija

predlogi resolucij B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-1001/2016, B8-1003/2016 in B8-1007/2016 (2016/2881(RSP))

Ignazio Corrao, Charles Tannock, Tunne Kelam, Dita Charanzová, Jordi Sebastià (ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică), Pier Antonio Panzeri in Lola Sánchez Caldentey so predstavili predloge resolucije.

Govorili so Pavel Svoboda v imenu skupine PPE, Neena Gill v imenu skupine S&D, in Francisco Assis.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Jiří Pospíšil in Notis Marias.

Govoril je Christos Stylianides (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.3 zapisnika z dne 15.9.2016.


8.3. Zimbabve

predlogi resolucij B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-1005/2016, B8-1006/2016, B8-1009/2016 in B8-1010/2016 (2016/2882(RSP))

Ignazio Corrao, Anna Elżbieta Fotyga, David McAllister, Charles Goerens, Judith Sargentini, Pier Antonio Panzeri in Marie-Christine Vergiat so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, Cécile Kashetu Kyenge v imenu skupine S&D, Bas Belder v imenu skupine ECR, Franz Obermayr v imenu skupine ENF, in Monica Macovei.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Jiří Pospíšil in Nicola Caputo.

Govoril je Christos Stylianides (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.4 zapisnika z dne 15.9.2016.

(Seja, ki je bila prekinjena ob 11.55 v pričakovanju začetka časa glasovanja, se je nadaljevala ob 12.00.)

PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik


9. Sestava Parlamenta

Timothy Kirkhope je pisno sporočil svoj odstop s funkcije poslanca Evropskega parlamenta z veljavo od 6. oktobra 2016.

V skladu s členom 4(1) in (3) Poslovnika Parlament ugotovi sprostitev sedeža, ki začne veljati na ta dan, in s tem seznani pristojni nacionalni organ.


10. Sprememba dnevnega reda

Predsednik je sporočil, da je v skladu s Prilogo XVI Poslovnika konferenca predsednikov izjavila, da je zaključena predstavitev kandidata za komisarja Juliana Kinga, ter je sklenila, da njegovo kandidaturo da na glasovanje na plenarnem zasedanju.

V skladu s členom 152(2) Poslovnika je predsednik predlagal, naj se glasovanje o predlogu za imenovanje Juliana Kinga uvrsti na današnji čas za glasovanje.

Parlament je podprl ta predlog.

Dnevni red je bil zato spremenjen.


11. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


11.1. Imenovanje člana Evropske komisije – Sir Julian King (glasovanje)

Predlog sklepa Evropskega parlamenta z dne 15. septembra 2016 o odobritvi imenovanja Sira Juliana Kinga za člana Komisije (C8-0339/2016 – 2016/0812(NLE))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)
(tajno glasovanje)
Seznam poslancev, ki so glasovali, je priložen temu zapisniku (priloga 1 zapisnika z dne 15.9.2016)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2016)0348)

Predsednik je Julianu Kingu čestital za imenovanje.

Govoril je Dominique Martin.


11.2. Filipini (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-1002/2016, B8-1004/2016 in B8-1008/2016 (2016/2880(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0990/2016

(ki nadomešča B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-1002/2016, B8-1004/2016 in B8-1008/2016):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Marijana Petir, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, David McAllister, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Andrey Kovatchev, László Tőkés, Deirdre Clune in Inese Vaidere v imenu skupine PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli in Carlos Zorrinho v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Notis Marias in Ruža Tomašić v imenu skupine ECR;

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas in Filiz Hyusmenova v imenu skupine ALDE;

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli in Josu Juaristi Abaunz v imenu skupine GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Indrek Tarand, v imenu skupine Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Marco Zanni, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo in Beatrix von Storch v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2016)0349)


11.3. Somalija (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-1001/2016, B8-1003/2016 in B8-1007/2016 (2016/2881(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0989/2016

(ki nadomešča B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-1001/2016 in B8-1003/2016):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Marijana Petir, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, Maurice Ponga, David McAllister, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Andrey Kovatchev, László Tőkés, Deirdre Clune, Elmar Brok in Inese Vaidere v imenu skupine PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli in Carlos Zorrinho v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić in Notis Marias v imenu skupine ECR;

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic in Filiz Hyusmenova v imenu skupine ALDE;

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė in Josep-Maria Terricabras v imenu skupine Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura Agea in Beatrix von Storch v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2016)0350)

(Predlog resolucije B8-1007/2016 je brezpredmeten.)


11.4. Zimbabve (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-1005/2016, B8-1006/2016, B8-1009/2016 in B8-1010/2016 (2016/2882(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0995/2016

(ki nadomešča B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-1005/2016, B8-1006/2016 in B8-1010/2016):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, David McAllister, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, Maurice Ponga, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Andrey Kovatchev, László Tőkés, Deirdre Clune, Elmar Brok in Inese Vaidere v imenu skupine PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli in Carlos Zorrinho v imenu skupine S&D;

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki in Ruža Tomašić v imenu skupine ECR;

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas in Filiz Hyusmenova v imenu skupine ALDE;

—   Judith Sargentini, Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec in Bronis Ropė v imenu skupine Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara in Beatrix von Storch v imenu skupine EFDD;

—   Louis Aliot, Laurenţiu Rebega, Mireille D’Ornano, Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser, Marcus Pretzell, Harald Vilimsky in Barbara Kappel v imenu skupine ENF.

Sprejeto (P8_TA(2016)0351)

(Predlog resolucije B8-1009/2016 je brezpredmeten.)

PREDSEDSTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsednica


11.5. Potna listina za vrnitev nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski potni listini za vrnitev nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav [COM(2015)0668 - C8-0405/2015 - 2015/0306(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Jussi Halla-aho (A8-0201/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA(2016)0352)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0352)


11.6. Prospekt, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prospektu, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje [COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Petr Ježek (A8-0238/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka )

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA(2016)0353)

Petr Ježek (poročevalec) je predlagal preložitev glasovanja o tem osnutku zakonodajne resolucije v skladu s členom 61(2) Poslovnika.

Parlament predlog odobri. Zadeva se vrne pristojnemu odboru za takojšnji začetek medinstitucionalnih pogajanj na podlagi sprejetega pooblastila.

Govoril je

Ernest Urtasun, ki je podal ustni predlog spremembe k členu 36(2), po točki (c), ki ni bil upoštevan, saj je temu nasprotovalo več kot 40 poslancev.


11.7. Azil: začasni ukrepi v korist Italije in Grčije * (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Sveta o spremembi Sklepa Sveta (EU) 2015/1601 z dne 22. septembra 2015 o uvedbi začasnih ukrepov na področju mednarodne zaščite v korist Italije in Grčije [COM(2016)0171 - C8-0133/2016 - 2016/0089(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Ska Keller (A8-0236/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA(2016)0354)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0354)


11.8. Smernice za politike zaposlovanja držav članic * (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Sveta o smernicah za politike zaposlovanja držav članic [COM(2016)0071 - C8-0098/2016- 2016/0043(NLE)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Laura Agea (A8-0247/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA(2016)0355)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0355)


11.9. Ključni cilji za srečanje CITES CoP17 v Johannesburgu (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0987/2016 (2016/2664(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0356)


11.10. Uporaba direktive o poštnih storitvah (glasovanje)

Poročilo o uporabi direktive o poštnih storitvah [2016/2010(INI)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Markus Ferber (A8-0254/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0357)


11.11. Dostop do finančnih sredstev za mala in srednja podjetja in povečanje raznolikosti financiranja teh podjetij v uniji kapitalskih trgov (glasovanje)

Poročilo o dostopu do finančnih sredstev za mala in srednja podjetja in povečanju raznolikosti financiranja teh podjetij v uniji kapitalskih trgov [2016/2032(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Othmar Karas (A8-0222/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0358)


11.12. Kako najbolje izkoristiti potencial ustvarjanja novih delovnih mest v malih in srednjih podjetjih (MSP) (glasovanje)

Poročilo o tem, kako najbolje izkoristiti potencial ustvarjanja novih delovnih mest v malih in srednjih podjetjih (MSP) [2015/2320(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Zdzisław Krasnodębski (A8-0248/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0359)

Govori

Zdzisław Krasnodębski (poročevalec) je podal ustni predlog spremembe k odstavku 18, ki je bil upoštevan.


11.13. Uporaba direktive o enakosti pri zaposlovanju (glasovanje)

Poročilo o uporabi Direktive Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu (direktiva o enakosti pri zaposlovanju) [2015/2116(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Renate Weber (A8-0225/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0360)


11.14. Dejavnosti, učinek in dodana vrednost Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji med letoma 2007 in 2014 (glasovanje)

Poročilo o dejavnostih, učinku in dodani vrednosti Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji med letoma 2007 in 2014 [2015/2284(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Marian Harkin (A8-0227/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0361)


12. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Jussi Halla-aho - A8-0201/2016
Daniel Hannan, Jiří Pospíšil, Peter Jahr in Seán Kelly

Poročilo: Ska Keller - A8-0236/2016
Jiří Pospíšil, Peter Jahr in Stanislav Polčák

Poročilo: Laura Agea - A8-0247/2016
Seán Kelly

Ključni cilji za srečanje CITES CoP17 v Johannesburgu - (2016/2664(RSP)) - B8-0987/2016
Emma McClarkin in Jiří Pospíšil

Poročilo: Markus Ferber - A8-0254/2016
Jiří Pospíšil in Seán Kelly

Poročilo: Othmar Karas - A8-0222/2016
Jiří Pospíšil in Seán Kelly

Poročilo: Zdzisław Krasnodębski - A8-0248/2016
Thomas Mann, Csaba Sógor in Danuta Jazłowiecka

Poročilo: Renate Weber - A8-0225/2016
Danuta Jazłowiecka

Poročilo: Marian Harkin - A8-0227/2016
Danuta Jazłowiecka in Seán Kelly.


13. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 13.05, se je nadaljevala ob 15.05.)

PREDSEDSTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsednica

14. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


15. Razlaga Poslovnika

Razlaga člena 61(2) Poslovnika, ki jo je pripravil Odbor za ustavne zadeve, je bila na plenarnem zasedanju razglašena včeraj (točka 8 zapisnika z dne 14.9.2016).

Ker ji ni nasprotovala nobena politična skupina oziroma najmanj 40 poslancev (člen 226(3) Poslovnika), se ta razlaga šteje za sprejeto (P8_TA(2016)0362).


16. Stališča Sveta v prvi obravnavi

Predsedujoča je v skladu s členom 64(1) Poslovnika razglasila, da je od Sveta prejela naslednje stališče z razlogi, zaradi katerih je Svet stališče sprejel, in stališče Komisije o:

- Stališče Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1365/2006 o statistiki prevoza blaga po celinskih plovnih poteh glede prenosa delegiranih in izvedbenih pooblastil na Komisijo za sprejetje nekaterih ukrepov (09878/1/2016 - C8-0358/2016 – 2013/0226(COD) - 10791/2016 - COM(2016)0507)

posredovano pristojni: TRAN

- Stališče Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja direktive Evropskega parlamenta in Sveta o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja (09389/1/2016 - C8-0360/2016 – 2012/0340(COD) - 10790/2016 – COM(2016)0484)

posredovano pristojni: IMCO

- Stališče Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES (08795/2/2016 - C8-0364/2016 – 2013/0141(COD) - 10789/2016 - COM(2016)0544)

posredovano pristojni: AGRI

- Stališče Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 91/2003 o statistiki železniškega prevoza glede zbiranja podatkov o blagu, potnikih in nesrečah (10000/1/2016 - C8-0365/2016 – 2013/0297(COD) - 10792/2016 - COM(2016)0506)

posredovano pristojni: TRAN

Trimesečni rok, ki ga ima Parlament na razpolago za sprejetje stališča, začne teči z jutrišnjim dnem, 16. septembra 2016.

°
° ° °

Govorila je Dominique Bilde iz osebnih razlogov, po govoru, ki ga je imel Jérôme Lavrilleux med dopoldansko razpravo na temo Uporaba direktive o enakosti pri zaposlovanju (glej: točka 6 zapisnika z dne 15.9.2016)


17. Vnaprejšnje dogovarjanje o izidih tekem (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000102/2016), ki ga je postavila Silvia Costa Komisiji: Prirejanje izidov športnih tekmovanj (2016/2873(RSP)) (B8-0714/2016)

Silvia Costa je predstavila vprašanje.

Govorili so Bogdan Brunon Wenta v imenu skupine PPE, Nicola Caputo v imenu skupine S&D, Emma McClarkin v imenu skupine ECR, Yana Toom v imenu skupine ALDE, Ernest Maragall v imenu skupine Verts/ALE, Isabella Adinolfi v imenu skupine EFDD, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins in Angel Dzhambazki.

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

Govorili so Ivan Jakovčić, Seán Kelly, James Nicholson in Ruža Tomašić.

Po postopku "catch the eye" je govoril Karol Karski.

Tibor Navracsics (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Razprava se je zaključila.


18. Sklepi o določenih dokumentih

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila(člen 52 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 7. julija 2016)

odbor DEVE

- Vodilna pobuda EU v sektorju oblačil (2016/2140(INI))
(mnenje: EMPL, INTA)

- Povečanje učinkovitosti razvojnega sodelovanja (2016/2139(INI))
(mnenje: CONT)

odbor ITRE

- Ocena izvajanja programa Obzorje 2020 ob upoštevanju njegove vmesne ocene in predloga devetega okvirnega programa. (2016/2147(INI))
(mnenje: FEMM, BUDG, REGI)

- Evropska pobuda za računalništvo v oblaku (COM(2016)0178 - 2016/2145(INI))
(mnenje: CULT, EMPL, JURI, ECON, LIBE, IMCO, REGI)

odbor REGI

- Vlaganje v delovna mesta in rast – za kar največji prispevek evropskih strukturnih in investicijskih skladov: ocena poročila v skladu s členom 16(3) uredbe o skupnih določbah (COM(2015)0639 - 2016/2148(INI))
(mnenje: CULT, AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, CONT, TRAN, EMPL)

odbor AGRI

- Stanje koncentracije kmetijskih zemljišč v EU:kako olajšati dostop kmetov do zemljišč? (2016/2141(INI))

commissions AGRI, FEMM

- Ženske in njihova vloga na podeželju (2016/2204(INI))

odbor CULT

- Celovit pristop k športni politiki: dobro upravljanje, dostopnost in celovitost (2016/2143(INI))

- Nadaljnje akademsko izobraževanje in izobraževanje na daljavo kot del evropske strategije za vseživljenjsko učenje (2016/2142(INI))
(mnenje: EMPL)

odbor AFCO

- Izvajanje določb Pogodbe, ki zadevajo nacionalne parlamente (2016/2149(INI))
(mnenje: EMPL, JURI)

odbor FEMM

- Sredstva EU za enakost spolov (2016/2144(INI))
(mnenje: EMPL, BUDG, CONT)

odbor PETI

- Letno poročilo o dejavnostih Odbora za peticije za leto 2015 (2016/2146(INI))
(mnenje: EMPL)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 8. septembra 2016)

odbor AFET

- Apatridnost v južni in jugovzhodni Aziji (2016/2220(INI))

- Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu ter politiki Evropske unije na tem področju za leto 2015 (2016/2219(INI))
(mnenje: FEMM, DEVE)

commissions AFET, ENVI

- Celostna politika Evropske unije za Arktiko (JOIN(2016)0021 - 2016/2228(INI))
(mnenje: PECH, AGRI, ITRE, INTA, REGI)

odbor EMPL

- Delovni pogoji in prekarna zaposlitev (2016/2221(INI))
(mnenje: FEMM, AGRI)

odbor ENVI

- Pobuda za učinkovito rabo virov: zmanjšanje živilskih odpadkov, izboljšanje varnosti hrane (2016/2223(INI))
(mnenje: AGRI)

- Palmovo olje in krčenje deževnih gozdov (2016/2222(INI))
(mnenje: AGRI, INTA)

odbor JURI

- Legitimni ukrepi za zaščito žvižgačev, ki z razkritjem zaupnih informacij podjetij in javnih organov ravnajo v javnem interesu (2016/2224(INI))
(mnenje: AFCO, CULT, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, ECON)

odbor LIBE

- Posledice masovnih podatkov na temeljne pravice: zasebnost, varstvo podatkov, nediskriminacija, varnost in kazenski pregon (2016/2225(INI))
(mnenje: ITRE)

odbor PETI

- Poročilo o letnem poročilu o dejavnostih Evropskega varuha človekovih pravic v letu 2015 (2016/2150(INI))

Sprememba mnenja (člen 53 Poslovnika)

- Razlaga in izvajanje medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje (2016/2018(INI))
posredovano pristojni: : JURI, AFCO
mnenje: PETI, ENVI, EMPL, ECON, INTA

- Letno poročilo o politiki EU na področju konkurence (2016/2100(INI))
posredovano pristojni: : ECON
mnenje: AGRI, INTA, IMCO, TRAN

- Usklajevanje nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev v zvezi s spreminjanjem razmer na trgu (COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD))
posredovano pristojnemu odboru: CULT
mnenje: FEMM, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO

- Možnosti, ki jih ima EU za izboljšanje dostopa do zdravil (2016/2057(INI))
posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: PETI, DEVE, EMPL, JURI, INTA

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o živem srebru in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1102/2008 (COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD))
posredovano pristojni: : ENVI
mnenje: ITRE, JURI, INTA, JURI ( člen 39 Poslovnika)

- Določbe civilnega prava o robotiki (2015/2103(INL))
posredovano pristojni: : JURI
mnenje: ENVI, EMPL, ITRE, IMCO, LIBE, TRAN

- Evropski steber socialnih pravic (COM(2016)0127 - 2016/2095(INI))
posredovano pristojni: : EMPL
mnenje: FEMM, ECON

Pridruženi odbori (člen 54 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 7. julija 2016)

odbor DEVE

- Vodilna pobuda EU v sektorju oblačil (2016/2140(INI))
(mnenje: EMPL, INTA)

odbor REGI

- Vlaganje v delovna mesta in rast – za kar največji prispevek evropskih strukturnih in investicijskih skladov: ocena poročila v skladu s členom 16(3) uredbe o skupnih določbah (COM(2015)0639 - - 2016/2148(INI))
(mnenje: CULT, AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, CONT, TRAN, EMPL)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 8. septembra 2016)

odbor TRAN

- Priznavanje poklicnih kvalifikacij na področju plovbe po celinskih plovnih poteh (COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD))
(mnenje: JURI, IMCO, EMPL)

odbor JURI

- Legitimni ukrepi za zaščito žvižgačev, ki z razkritjem zaupnih informacij podjetij in javnih organov ravnajo v javnem interesu (2016/2224(INI))
(mnenje: AFCO, CULT, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, ECON)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 7 julija in 8 septembra 2016)

odbor JURI

- Določbe civilnega prava o robotiki (2015/2103(INL))
(mnenje: ENVI, EMPL, ITRE, IMCO, LIBE, TRAN)

Sklep o uporabi postopka s skupnimi sejami odborov (člen 55 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 7. julija 2016)

- Ženske in njihova vloga na podeželju (2016/2204(INI))
odbori: AGRI, FEMM

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 8. septembra 2016)

- Celostna politika Evropske unije za Arktiko (JOIN(2016)0021 - 2016/2228(INI))
odbori: AFET, ENVI
(mnenje: PECH, AGRI, ITRE, INTA, REGI)

Sprememba naslova

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 7. julija 2016)

odbor TRAN

- Novi naslov samoiniciativnega poročila (2015/2350(INI)) : "Sprostitev potenciala prevoza potnikov po vodnih poteh"

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 8. septembra 2016)

odbora AFET, DEVE

- Novi naslov samoiniciativnega poročila (2015/2342(INI)) : "Obravnavanje tokov beguncev in migrantov: vloga zunanjega delovanja EU"

Spremembe "Poslovnika"

odbor AFCO

- Splošna revizija Poslovnika Parlamenta (2016/2114(REG))

(mnenje: BUDG, JURI, CONT)


19. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 192(2) Poslovnika bo zapisnik te seje predložen v sprejetje Parlamentu na začetku naslednje seje.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


20. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 3. do 6. oktobra 2016.


21. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Seja se je zaključila ob 16.05.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martusciello, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Collins, Crowley, Kofod, Lope Fontagné, Maeijer, Matera, Mihaylova, Morvai, Quisthoudt-Rowohl, Rochefort, Sommer


Priloga 1 - Imenovanje člana Evropske komisije - Sir Julian King (Združeno kraljestvo)

SEZNAM POSLANCEV, KI SO GLASOVALI

ALDE:
Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Punset, Ries, Riquet, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Belder, Campbell Bannerman, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Moi, O'Flynn, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Pretzell, Salvini, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Zarianopoulos

PPE:
Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Juvin, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Niebler, Niedermayer, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plenković, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hoffmann, Honeyball, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Pirinski, Pittella, Poc, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schulz, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Szanyi, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Heubuch, Jadot, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Staes, Tarand, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Pravno obvestilo