Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0409(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0165/2015

Ingivna texter :

A8-0165/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 04/10/2016 - 7.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0368

Protokoll
Tisdagen den 4 oktober 2016 - StrasbourgSlutlig utgåva

7.6. Rättshjälp för misstänkta eller tilltalade i brottmålsförfaranden och för personer som eftersöks inom ramen för förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om provisorisk rättshjälp för frihetsberövade misstänkta eller tilltalade och om rättshjälp inom ramen för förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder [COM(2013)0824 - C7-0429/2013 - 2013/0409(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Dennis de Jong (A8-0165/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2016)0368)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2016)0368)

Rättsligt meddelande