Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0808(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0265/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0265/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 04/10/2016 - 7.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0370

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2016 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

7.8. Συμφωνία Ευρωπόλ - Κίνας περί στρατηγικής συνεργασίας * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση της σύναψης από την Ευρωπόλ της συμφωνίας για τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) [08364/2016 - C8-0217/2016 - 2016/0808(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Claude Moraes (A8-0265/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0370)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0370)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου