Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 4 октомври 2016 г. - СтрасбургОкончателна версия

(Заседанието, прекъснато в 13.25 ч., беше възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

10. Одобряване на протокола от предишното заседание
CRE

Изказа се Antanas Guoga, за да внесе възражение по искането на групата ALDE за назначаване на Catherine Bearder в комисията IMCO на негово място (вж. точка „Състав на комисиите и делегациите“ (точка 8 от протокола от 3.10.2016 г).Председателят отбеляза този коментар.

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.

Правна информация