Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2898(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000115/2016

Внесени текстове :

O-000115/2016 (B8-0721/2016)

Разисквания :

PV 04/10/2016 - 18
CRE 04/10/2016 - 18

Гласувания :

PV 06/10/2016 - 5.4
CRE 06/10/2016 - 5.4

Приети текстове :


Протокол
Вторник, 4 октомври 2016 г. - СтрасбургОкончателна версия

18. Международни стандарти за финансово отчитане: МСФО 9 (разискване)
CRE

Въпрос с искане за устен отговор (O-000115/2016), зададен от Roberto Gualtieri, от името на комисията ECON, към Комисията: Международни стандарти за финансова отчетност: МСФО 9 (2016/2898(RSP)) (B8-0721/2016)

Pablo Zalba Bidegain (в качеството на заместник на автора) разви въпроса.

Věra Jourová (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Theodor Dumitru Stolojan, от името на групата PPE, Pervenche Berès, от името на групата S&D, и Seán Kelly.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Notis Marias.

Изказа се Věra Jourová.

Предложението за резолюция, което ще бъде внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, ще бъде обявено по-късно.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.4 от протокола от 6.10.2016 г.

Правна информация