Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Tisdagen den 4 oktober 2016 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Ändring av föredragningslistan
 3.Inkomna dokument
 4.Rättshjälp för misstänkta eller tilltalade i brottmålsförfaranden och för personer som eftersöks inom ramen för förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder ***I (debatt)
 5.Handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning ***I (debatt)
 6.Högtidligt möte - Anförande av Ban Ki-moon, FN:s generalsekreterare, om ingåendet av Parisavtalet
 7.Omröstning
  7.1.Ingående på EU:s vägnar av Parisavtalet, som antogs inom ramen för FN:s ramkonvention om klimatförändring ***
  7.2.Begäran om upphävande av Giorgos Grammatikakis immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.3.Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Grekland efter den jordbävning som drabbade Joniska öarna i november 2015 (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.4.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter - EGF/2016/001 FI/Microsoft (omröstning)
  7.5.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2016/002 SE/Ericsson (omröstning)
  7.6.Rättshjälp för misstänkta eller tilltalade i brottmålsförfaranden och för personer som eftersöks inom ramen för förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder ***I (omröstning)
  7.7.Handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning ***I (slutomröstning)
  7.8.Avtal Europol-Kina om strategiskt samarbete * (omröstning)
  7.9.Framtiden för förbindelserna mellan AVS och EU efter 2020 (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 11.Den makroekonomiska situationen i Grekland, strukturreformer och deras inverkan samt utsikterna för framtida förhandlingar inom programmet (debatt)
 12.Undvika intressekonflikter bland tidigare och nuvarande kommissionsledamoter - Bahamasläckan (debatt)
 13.Rättelser (artikel 231 i arbetsordningen)
 14.Situationen i Calais (debatt)
 15.Europeiskt interrailkort på 18-årsdagen (debatt)
 16.Framtiden för telekommunikationer, rättvis användning och samtal inom EU (debatt)
 17.Europeiska åklagarmyndigheten och Eurojust (debatt)
 18.IFRS-standarder (International Financial Reporting Standards): IFRS 9 (debatt)
 19.Föredragningslista för nästa sammanträde
 20.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
Protokoll (263 kb)  Närvarolista (63 kb)
 
Protokoll (81 kb)  Närvarolista (11 kb)  Omröstningsresultat (15 kb)  Omröstningar med namnupprop (25 kb)
 
Protokoll (260 kb)  Närvarolista (63 kb)  Omröstningsresultat (285 kb)  Omröstningar med namnupprop (604 kb)
Rättsligt meddelande