Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Onsdag den 5. oktober 2016 - StrasbourgEndelig udgave
 1.Åbning af mødet
 2.De politiske gruppers sammensætning
 3.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 4.Behov for en europæisk genindustrialiseringspolitik i lyset af de nylige tilfælde med Caterpillar og Alstom (indgivne beslutningsforslag)
 5.Forberedelse af Det Europæiske Råds møde (den 20.-21. oktober) (forhandling)
 6.Erklæring fra formanden
 7.Afslutning af en procedure om ophævelse af immunitet
 8.Afstemningstid
  8.1.Perus tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  8.2.Kasakhstans tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  8.3.Koreas tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  8.4.Globale mål for ernæring og fødevaresikkerhed i verden og EU's forpligtelser i forbindelse hermed (afstemning)
  8.5.Europæisk anklagemyndighed og Eurojust (afstemning)
  8.6.Behov for en europæisk genindustrialiseringspolitik i lyset af de nylige tilfælde med Caterpillar og Alstom (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 12.Situationen i Syrien (forhandling)
 13.Meddelelse fra formanden
 14.Situationen i Syrien (fortsat forhandling)
 15.Den colombianske fredsproces (forhandling)
 16.Situationen i Den Demokratiske Republik Congo (forhandling)
 17.Kvinders rettigheder i Polen (forhandling)
 18.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 19.FN's klimakonference 2016 i Marrakesh, Marokko (COP22) (forhandling)
 20.Forslaget om en interinstitutionel aftale om åbenhedsregisteret (forhandling)
 21.Gennemførelse af forordningen om materialer bestemt til kontakt med fødevarer (forhandling)
 22.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 23.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 24.Bevillingsoverførsler
 25.Modtagne dokumenter
 26.Dagsorden for næste møde
 27.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
Protokol
Endelig udgave (200 kb)
  Deltagerliste
Endelig udgave (63 kb)
 
Protokol
Endelig udgave (81 kb)
  Deltagerliste
Endelig udgave (11 kb)
  Afstemningsresultater
Endelig udgave (33 kb)
  Afstemning ved navneopråb
Endelig udgave (178 kb)
 
Protokol
Endelig udgave (283 kb)
  Deltagerliste
Endelig udgave (63 kb)
  Afstemningsresultater
Endelig udgave (415 kb)
  Afstemning ved navneopråb
Endelig udgave (3911 kb)
Juridisk meddelelse