Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 6. oktober 2016 - StrasbourgEndelig udgave

3.3. Thailand, særlig sagen om Andy Hall
CRE

Forslag til beslutning B8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016, B8-1077/2016, B8-1079/2016, B8-1081/2016, B8-1082/2016 (2016/2912(RSP))

Ignazio Corrao, Jeroen Lenaers, Pier Antonio Panzeri, Lola Sánchez Caldentey, Dita Charanzová, Heidi Hautala og Charles Tannock forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Eduard Kukan for PPE-Gruppen, David Martin for S&D-Gruppen, Merja Kyllönen for GUE/NGL-Gruppen, Seán Kelly, Richard Howitt, Csaba Sógor og Marc Tarabella.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias, Nicola Caputo, Stanislav Polčák og Liisa Jaakonsaari.

Indlæg af Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.3 i protokollen af 6.10.2016.

(Mødet udsat kl. 11.35 i afventning af afstemningstiden og genoptaget kl. 12.00)

Juridisk meddelelse