Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 6 października 2016 r. - StrasburgWersja ostateczna

3.3. Tajlandia, w szczególności sprawa Andy'ego Halla
CRE

Projekty rezolucji B8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016, B8-1077/2016, B8-1079/2016, B8-1081/2016, B8-1082/2016 (2016/2912(RSP))

Ignazio Corrao, Jeroen Lenaers, Pier Antonio Panzeri, Lola Sánchez Caldentey, Dita Charanzová, Heidi Hautala i Charles Tannock przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Eduard Kukan w imieniu grupy PPE, David Martin w imieniu grupy S&D, Merja Kyllönen w imieniu grupy GUE/NGL, Seán Kelly, Richard Howitt, Csaba Sógor i Marc Tarabella.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Notis Marias, Nicola Caputo, Stanislav Polčák i Liisa Jaakonsaari.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.3 protokołu z dnia 6.10.2016.

(Posiedzenie, zawieszone o godz. 11.35 w oczekiwaniu na głosowanie, zostało wznowione o godz. 12.00.)

Informacja prawna