Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 6. októbra 2016 - ŠtrasburgFinálna verzia

3. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 3 zápisnice zo dňa 5.10.2016 .)


3.1. Rwanda: prípad Victoire Ingabireovej

Návrhy uznesenia B8-1061/2016, B8-1064/2016, B8-1065/2016, B8-1066/2016, B8-1073/2016, B8-1075/2016, B8-1076/2016 (2016/2910(RSP))

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Rosa Estaràs Ferragut, Pier Antonio Panzeri, Jordi Sebastià a Ángela Vallina uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Tomáš Zdechovský v mene skupiny PPE, Maria Arena v mene skupiny S&D, Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR a Louis Michel v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Rosa Estaràs Ferragut.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo a Notis Marias.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.1 zápisnice zo dňa 6.10.2016.


3.2. Sudán

Návrhy uznesenia B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016, B8-1080/2016 (2016/2911(RSP))

Ignazio Corrao uviedol návrh uznesenia B8-1062/2016.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Judith Sargentini, Bas Belder, Marie-Christine Vergiat a Pavel Telička uviedli návrhy uznesení B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016 et B8-1080/2016.

Vystúpili títo poslanci: Pavel Svoboda v mene skupiny PPE, Julie Ward v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Hilde Vautmans v mene skupiny ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez v mene skupiny GUE/NGL, James Carver v mene skupiny EFDD, Edouard Ferrand v mene skupiny ENF, Krzysztof Hetman, Monica Macovei a Urmas Paet.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo a Stanislav Polčák.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.2 zápisnice zo dňa 6.10.2016.


3.3. Thajsko, najmä prípad Andyho Halla

Návrhy uznesenia B8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016, B8-1077/2016, B8-1079/2016, B8-1081/2016, B8-1082/2016 (2016/2912(RSP))

Ignazio Corrao, Jeroen Lenaers, Pier Antonio Panzeri, Lola Sánchez Caldentey, Dita Charanzová, Heidi Hautala a Charles Tannock uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Eduard Kukan v mene skupiny PPE, David Martin v mene skupiny S&D, Merja Kyllönen v mene skupiny GUE/NGL, Seán Kelly, Richard Howitt, Csaba Sógor a Marc Tarabella.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias, Nicola Caputo, Stanislav Polčák a Liisa Jaakonsaari.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.3 zápisnice zo dňa 6.10.2016.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.35 h kvôli hlasovaniu a pokračovalo sa v ňom opäť od 12.00 h.)

Právne oznámenie