Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 6. oktober 2016 - Strasbourg

4. International Financial Reporting Standards: IFRS 9(det indgivne beslutningsforslag)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000115/2016) af Roberto Gualtieri for ECON til Kommissionen: International Financial Reporting Standards: IFRS 9 (2016/2898(RSP)) (B8-0721/2016)

Forhandlingen havde fundet sted den 4. oktober 2016 (punkt 18 i protokollen af 4.10.2016).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—   Roberto Gualtieri for ECON om International Financial Reporting Standards: IFRS 9 (2016/2898(RSP)) (B8-1060/2016).

Afstemning: punkt 5.4 i protokollen af 6.10.2016.

Juridisk meddelelse