Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2922(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-1084/2016

Внесени текстове :

B8-1084/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 06/10/2016 - 5.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0389

Протокол
Четвъртък, 6 октомври 2016 г. - СтрасбургОкончателна версия

5.12. Възражение по член 106: Подновяване на разрешителното за пускане на пазара на продукти от генетично модифицирана царевица MON 810 (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено в съответствие с член 106, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността на ЕП, от Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen и Eleonora Evi, относно проекта на Решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти от генетично модифицирана царевица MON 810 (MON-ØØ81Ø-6), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (D046169/00 - 2016/2922(RSP)) (B8-1084/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ, внесено от комисията ENVI

Приема се (P8_TA(2016)0389)

Правна информация