Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/2922(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-1084/2016

Ingediende teksten :

B8-1084/2016

Debatten :

Stemmingen :

PV 06/10/2016 - 5.12
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0389

Notulen
Donderdag 6 oktober 2016 - StraatsburgDefinitieve uitgave

5.12. Bezwaar op grond van artikel 106: verlenging van de vergunning voor genetisch gemodificeerde maïsproducten MON 810 (stemming)

Ontwerpresolutie ingediend in overeenstemming met artikel 106, leden 2 en 3, van het Reglement, door Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen en Eleonora Evi, over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten van genetisch gemodificeerde maïs MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) krachtens Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad​ (D046169/00 - 2016/2922(RSP)) (B8-1084/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE ingediend door de Commissie ENVI

Aangenomen (P8_TA(2016)0389)

Juridische mededeling