Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Donderdag 6 oktober 2016 - StraatsburgDefinitieve uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Jaarverslag 2014 over de controle op de toepassing van het Unierecht (debat)
 3.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  3.1.Rwanda: het geval van Victoire Ingabire
  3.2.Sudan
  3.3.Thailand, met name het geval van Andy Hall
 4.Internationale standaarden voor financiële verslaglegging: IFRS 9 (ingediende ontwerpresolutie)
 5.Stemmingen
  5.1.Rwanda: het geval van Victoire Ingabire (stemming)
  5.2.Sudan (stemming)
  5.3.Thailand, met name het geval van Andy Hall (stemming)
  5.4.Internationale standaarden voor financiële verslaglegging: IFRS 9 (stemming)
  5.5.De situatie in Syrië (stemming)
  5.6.VN-conferentie over klimaatverandering 2016 in Marrakesh, Marokko (COP22) (stemming)
  5.7.Tenuitvoerlegging van de verordening inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen (stemming)
  5.8.Jaarverslag 2014 over de controle op de toepassing van het Unierecht (stemming)
  5.9.Bezwaar op grond van artikel 106: het in de handel brengen van zaden van genetisch gemodificeerde mais Bt11 (stemming)
  5.10.Bezwaar op grond van artikel 106: het in de handel brengen van zaden van genetisch gemodificeerde maïs 1507 (stemming)
  5.11.Bezwaar op grond van artikel 106: verlenging van de vergunning voor zaden van genetisch gemodificeerde mais MON 810 (stemming)
  5.12.Bezwaar op grond van artikel 106: verlenging van de vergunning voor genetisch gemodificeerde maïsproducten MON 810 (stemming)
  5.13.Bezwaar op grond van artikel 106: het in de handel brengen van genetisch gemodificeerd katoen 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (stemming)
 6.Stemverklaringen
 7.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 8.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 9.Samenstelling commissies en delegaties
 10.Standpunt van de Raad in eerste lezing
 11.Duurzame financiën (debat)
 12.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 13.Besluiten inzake bepaalde documenten
 14.Ingekomen stukken
 15.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 16.Rooster van de volgende vergaderingen
 17.Onderbreking van de zitting
 Presentielijst
Notulen
Definitieve uitgave (207 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (57 kb)
 
Notulen
Definitieve uitgave (81 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (11 kb)
  Uitslag van de stemming
Definitieve uitgave (30 kb)
  Hoofdelijke stemming
Definitieve uitgave (67 kb)
 
Notulen
Definitieve uitgave (274 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (61 kb)
  Uitslag van de stemming
Definitieve uitgave (411 kb)
  Hoofdelijke stemming
Definitieve uitgave (1813 kb)
Juridische mededeling