Indiċi 
Minuti
PDF 278kWORD 82k
Il-Ħamis, 6 ta' Ottubru 2016 - StrasburguVerżjoni finali
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Rapport Annwali 2014 dwar il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni (dibattitu)
 3.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)
  3.1.Rwanda: il-każ ta' Victoire Ingabire
  3.2.Sudan
  3.3.Tajlandja, b'mod partikolari l-każ ta' Andy Hall
 4.Standards Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju: IFRS 9(mozzjoni għal riżoluzzjoni imressqa)
 5.Ħin tal-votazzjonijiet
  5.1.Rwanda: il-każ ta' Victoire Ingabire (votazzjoni)
  5.2.Sudan (votazzjoni)
  5.3.Tajlandja, b'mod partikolari l-każ ta' Andy Hall (votazzjoni)
  5.4.Standards Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju: IFRS 9 (votazzjoni)
  5.5.Sitwazzjoni fis-Sirja (votazzjoni)
  5.6.Konferenza tan-NU 2016 dwar it-Tibdil fil-Klima f'Marrakech, il-Marokk (COP22) (votazzjoni)
  5.7.L-implimentazzjoni tar-Regolament dwar Materjali li jiġu f'Kuntatt mal-Ikel (votazzjoni)
  5.8.Rapport Annwali 2014 dwar il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni (votazzjoni)
  5.9.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: L-introduzzjoni fis-suq ta' żerriegħa ta' qamħirrum ġenetikament modifikat Bt11 (votazzjoni)
  5.10.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: L-introduzzjoni fis-suq ta' żerriegħa ta' qamħirrum ġenetikament modifikat 1507 (votazzjoni)
  5.11.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: It-tiġdid tal-awtorizzazzjoni għaż-żerriegħa ta' qamħirrum ġenetikament modifikat MON 810 (votazzjoni)
  5.12.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: It-tiġdid tal-awtorizzazzjoni għall-prodotti ta' qamħirrum ġenetikament modifikat MON 810 (votazzjoni)
  5.13.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: L-introduzzjoni fis-suq ta' qoton ġenetikament modifikat 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (votazzjoni)
 6.Spjegazzjonijiet tal-vot
 7.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 8.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 9.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 10.Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari
 11.Finanzi sostenibbli (dibattitu)
 12.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 13.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 14.Dokumenti mressqa
 15.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 16.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 17.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.


2. Rapport Annwali 2014 dwar il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni (dibattitu)

Rapport dwar il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni: Rapport Annwali 2014 [2015/2326(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Heidi Hautala (A8-0262/2016)

Heidi Hautala ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Ramon Tremosa i Balcells (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ECON), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL), Cecilia Wikström (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat PETI), Tadeusz Zwiefka f'isem il-Grupp PPE, Sylvia-Yvonne Kaufmann f'isem il-Grupp S&D, Notis Marias f'isem il-Grupp ECR, António Marinho e Pinto f'isem il-Grupp ALDE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Kostas Chrysogonos f'isem il-Grupp GUE/NGL, Laura Ferrara f'isem il-Grupp EFDD, Marie-Christine Boutonnet f'isem il-Grupp ENF, Diane Dodds Membru mhux affiljata, Pavel Svoboda, Sergio Gaetano Cofferati, Ulrike Trebesius, Paloma López Bermejo, Gilles Lebreton, Georgios Epitideios, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ruža Tomašić, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Evelyn Regner, Merja Kyllönen, Emil Radev, Victor Negrescu, Monika Flašíková Beňová u Evelyn Regner.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Stanislav Polčák u Maria Grapini.

Interventi ta': Věra Jourová u Heidi Hautala.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.8 tal-Minuti ta' 6.10.2016.


3. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)

(Għat-titoli u l-awturi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, ara punt 3 tal-Minuti ta' 5.10.2016.)


3.1. Rwanda: il-każ ta' Victoire Ingabire

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-1061/2016, B8-1064/2016, B8-1065/2016, B8-1066/2016, B8-1073/2016, B8-1075/2016, B8-1076/2016 (2016/2910(RSP))

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Rosa Estaràs Ferragut, Pier Antonio Panzeri, Jordi Sebastià u Ángela Vallina ppreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Tomáš Zdechovský f'isem il-Grupp PPE, Maria Arena f'isem il-Grupp S&D, Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR, u Louis Michel f'isem il-Grupp ALDE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Rosa Estaràs Ferragut.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Nicola Caputo u Notis Marias.

Intervent ta': Cecilia Malmström (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.1 tal-Minuti ta' 6.10.2016.


3.2. Sudan

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016, B8-1080/2016 (2016/2911(RSP))

Ignazio Corrao ppreżenta l-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-1062/2016.

PRESIDENZA: David-Maria SASSOLI
Viċi President

Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Judith Sargentini, Bas Belder, Marie-Christine Vergiat u Pavel Telička ppreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016 u B8-1080/2016.

Interventi ta': Pavel Svoboda f'isem il-Grupp PPE, Julie Ward f'isem il-Grupp S&D, Mark Demesmaeker f'isem il-Grupp ECR, Hilde Vautmans f'isem il-Grupp ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez f'isem il-Grupp GUE/NGL, James Carver f'isem il-Grupp EFDD, Edouard Ferrand f'isem il-Grupp ENF, Krzysztof Hetman, Monica Macovei u Urmas Paet.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Notis Marias, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo u Stanislav Polčák.

Intervent ta': Cecilia Malmström (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.2 tal-Minuti ta' 6.10.2016.


3.3. Tajlandja, b'mod partikolari l-każ ta' Andy Hall

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016, B8-1077/2016, B8-1079/2016, B8-1081/2016, B8-1082/2016 (2016/2912(RSP))

Ignazio Corrao, Jeroen Lenaers, Pier Antonio Panzeri, Lola Sánchez Caldentey, Dita Charanzová, Heidi Hautala u Charles Tannock ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Eduard Kukan f'isem il-Grupp PPE, David Martin f'isem il-Grupp S&D, Merja Kyllönen f'isem il-Grupp GUE/NGL, Seán Kelly, Richard Howitt, Csaba Sógor u Marc Tarabella.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Notis Marias, Nicola Caputo, Stanislav Polčák u Liisa Jaakonsaari.

Intervent ta': Cecilia Malmström (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.3 tal-Minuti ta' 6.10.2016.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet: 11.35. Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.00.)


4. Standards Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju: IFRS 9(mozzjoni għal riżoluzzjoni imressqa)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000115/2016) imressqa minn Roberto Gualtieri, f'isem il-Kumitat ECON, lill-Kummissjoni: Standards Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju: IFRS 9 (2016/2898(RSP)) (B8-0721/2016)

Id-dibattitu sar fid-data 4 ta' Ottubru 2016 (punt 18 tal-Minuti ta' 4.10.2016).

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Roberto Gualtieri, f'isem il-Kumitat ECON, dwar l-Istandards Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju: IFRS 9 (2016/2898(RSP)) (B8-1060/2016).

Votazzjoni: punt 5.4 tal-Minuti ta' 6.10.2016.


PRESIDENZA: Alexander Graf LAMBSDORFF
Viċi President

5. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


5.1. Rwanda: il-każ ta' Victoire Ingabire (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-1061/2016, B8-1064/2016, B8-1065/2016, B8-1066/2016, B8-1073/2016 u B8-1075/2016 (2016/2910(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-1061/2016

(flok B8-1061/2016, B8-1064/2016, B8-1065/2016, B8-1066/2016, B8-1073/2016 u B8-1075/2016):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Cristian Dan Preda, Rosa Estaràs Ferragut, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Ivo Belet, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Paunova, Therese Comodini Cachia, Elisabetta Gardini, David McAllister, Sven Schulze, Deirdre Clune, Brian Hayes, Krzysztof Hetman, László Tőkés u Elmar Brok, f'isem il-Grupp PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Liliana Rodrigues, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli, Miroslav Poche u Daciana Octavia Sârbu, f'isem il-Grupp S&D;

—   Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock, Branislav Škripek, Arne Gericke, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki u Notis Marias, f'isem il-Grupp ECR

—   Ángela Vallina, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou u Kostadinka Kuneva, f'isem il-Grupp GUE/NGL;

—   Jordi Sebastià, Heidi Hautala, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero u Bronis Ropė, f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas u Beatrix von Storch, f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2016)0378)


5.2. Sudan (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016 u B8-1080/2016 (2016/2911(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-1062/2016

(flok B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016 u B8-1080/2016):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Giovanni La Via, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Paunova, Therese Comodini Cachia, David McAllister, Sven Schulze, Deirdre Clune, Brian Hayes, Krzysztof Hetman, László Tőkés u Elmar Brok, f'isem il-Grupp PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho u Miriam Dalli, f'isem il-Grupp S&D;

—   Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Bas Belder, Arne Gericke, Angel Dzhambazki u Notis Marias, f'isem il-Grupp ECR;

—   Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Javier Nart, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Petr Ježek, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Marian Harkin, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Martina Dlabajová, Paavo Väyrynen, Jasenko Selimovic, José Inácio Faria, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Filiz Hyusmenova u Valentinas Mazuronis, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Sofia Sakorafa u Barbara Spinelli, f'isem il-Grupp GUE/NGL;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Alyn Smith, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec u Bronis Ropė, f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—   Beatrix von Storch, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Laura Ferrara u Rolandas Paksas, f'isem il-Grupp EFDD.

Interventi

Pavel Svoboda ressaq emenda orali għall-paragrafu 6. L-emenda orali ġiet aċċettata.

Adozzjoni (P8_TA(2016)0379)


5.3. Tajlandja, b'mod partikolari l-każ ta' Andy Hall (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016, B8-1077/2016, B8-1079/2016, B8-1081/2016 u B8-1082/2016 (2016/2912(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-1068/2016

(flok B8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016, B8-1077/2016, B8-1079/2016, B8-1081/2016 u B8-1082/2016):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Davor Ivo Stier, Elmar Brok, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Paunova, Therese Comodini Cachia, Elisabetta Gardini, David McAllister, Sven Schulze, Deirdre Clune, Brian Hayes, Krzysztof Hetman u László Tőkés, f'isem il-Grupp PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho u Brando Benifei, f'isem il-Grupp S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Pirkko Ruohonen-Lerner u Monica Macovei, f'isem il-Grupp ECR;

—   Morten Løkkegaard, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Javier Nart, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Petr Ježek, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Marian Harkin, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Martina Dlabajová, Paavo Väyrynen, Jasenko Selimovic, José Inácio Faria, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki, Filiz Hyusmenova u Valentinas Mazuronis, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná u Marie-Christine Vergiat, f'isem il-Grupp GUE/NGL;

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Igor Šoltes, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Josep-Maria Terricabras, Indrek Tarand u Maria Heubuch, f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi u Beatrix von Storch, f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2016)0380)


5.4. Standards Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju: IFRS 9 (votazzjoni)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000115/2016) imressqa minn Roberto Gualtieri, f'isem il-Kumitat ECON, lill-Kummissjoni: Standards Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju: IFRS 9 (2016/2898(RSP)) (B8-0721/2016)

Id-dibattitu sar fid-data 4 ta' Ottubru 2016 (punt 18 tal-Minuti ta' 4.10.2016).

Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni tħabbret fid-data 6 ta' Ottubru 2016 (punt 4 tal-Minuti ta' 6.10.2016).

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-1060/2016 (2016/2898(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0381)


5.5. Sitwazzjoni fis-Sirja (votazzjoni)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Sitwazzjoni fis-Sirja (2016/2894(RSP))

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-1089/2016 u B8-1090/2016 (2016/2894(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-1089/2016

Adozzjoni (P8_TA(2016)0382)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-1090/2016 iddekadiet.)


5.6. Konferenza tan-NU 2016 dwar it-Tibdil fil-Klima f'Marrakech, il-Marokk (COP22) (votazzjoni)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000103/2016) imressqa minn Giovanni La Via, f'isem il-Kumitat ENVI, Peter Liese f'isem il-Grupp PPE, Jo Leinen f'isem il-Grupp S&D, Julie Girling f'isem il-Grupp ECR, Gerben-Jan Gerbrandy f'isem il-Grupp ALDE, Estefanía Torres Martínez f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bas Eickhout f'isem il-Grupp Verts/ALE, u Marco Affronte f'isem il-Grupp EFDD, lill-Kunsill: Il-Konferenza tan-NU tal-2016 dwar it-Tibdil fil-Klima f'Marrakexx, il-Marokk (COP22) (2016/2814(RSP)) (B8-0718/2016)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000104/2016) imressqa minn Giovanni La Via, f'isem il-Kumitat ENVI, Peter Liese f'isem il-Grupp PPE, Jo Leinen f'isem il-Grupp S&D, Julie Girling f'isem il-Grupp ECR, Gerben-Jan Gerbrandy f'isem il-Grupp ALDE, Estefanía Torres Martínez f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bas Eickhout f'isem il-Grupp Verts/ALE, u Marco Affronte f'isem il-Grupp EFDD, lill-Kummissjoni: Il-Konferenza tan-NU tal-2016 dwar it-Tibdil fil-Klima f'Marrakexx, il-Marokk (COP22) (2016/2814(RSP)) (B8-0719/2016)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-1043/2016 (2016/2814(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0383)


5.7. L-implimentazzjoni tar-Regolament dwar Materjali li jiġu f'Kuntatt mal-Ikel (votazzjoni)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament ((KE) Nru 1935/2004) dwar Materjali li jiġu f'Kuntatt mal-Ikel [2015/2259(INI)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Christel Schaldemose (A8-0237/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0384)


5.8. Rapport Annwali 2014 dwar il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni (votazzjoni)

Rapport dwar il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni: Rapport Annwali 2014 [2015/2326(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Heidi Hautala (A8-0262/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0385)


5.9. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: L-introduzzjoni fis-suq ta' żerriegħa ta' qamħirrum ġenetikament modifikat Bt11 (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa bi qbil mal-Artikolu 106(2) u (3), tar-Regoli ta' Proċedura, minn Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen u Eleonora Evi, dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-introduzzjoni fis-suq għall-kultivazzjoni ta' żerriegħa ta' qamħirrum ġenetikament modifikat Bt11 (SYN-BTØ11-1) (D046173/01 - 2016/2919(RSP)) (B8-1083/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI mressqa mill-Kumitat ENVI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0386)


5.10. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: L-introduzzjoni fis-suq ta' żerriegħa ta' qamħirrum ġenetikament modifikat 1507 (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa bi qbil mal-Artikolu 106(2) u (3), tar-Regoli ta' Proċedura, minn Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen u Eleonora Evi, dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-introduzzjoni fis-suq għall-kultivazzjoni ta' żerriegħa ta' qamħirrum ġenetikament modifikat 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) (D046172/00 - 2016/2920(RSP)) (B8-1085/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI mressqa mill-Kumitat ENVI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0387)


5.11. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: It-tiġdid tal-awtorizzazzjoni għaż-żerriegħa ta' qamħirrum ġenetikament modifikat MON 810 (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa bi qbil mal-Artikolu 106(2) u (3), tar-Regoli ta' Proċedura, minn Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen u Eleonora Evi, dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni dwar it-tiġdid tal-awtorizzazzjoni għall-introduzzjoni fis-suq għall-kultivazzjoni ta' żerriegħa ta' qamħirrum ġenetikament modifikat MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) (D046170/00 - 2016/2921(RSP)) (B8-1086/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI mressqa mill-Kumitat ENVI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0388)


5.12. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: It-tiġdid tal-awtorizzazzjoni għall-prodotti ta' qamħirrum ġenetikament modifikat MON 810 (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa bi qbil mal-Artikolu 106(2) u (3), tar-Regoli ta' Proċedura, minn Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen u Eleonora Evi, dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni li tawtorizza l-introduzzjoni fis-suq ta' prodotti ta' qamħirrum ġenetikament modifikat MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (D046169/00 - 2016/2922(RSP)) (B8-1084/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI mressqa mill-Kumitat ENVI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0389)


5.13. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: L-introduzzjoni fis-suq ta' qoton ġenetikament modifikat 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa bi qbil mal-Artikolu 106(2) u (3), tar-Regoli ta' Proċedura, minn Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen u Eleonora Evi, dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni li tawtorizza l-introduzzjoni fis-suq ta' prodotti li jkun fihom, ikunu jikkonsistu, jew ikunu prodotti minn qoton ġenetikament modifikat 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (DAS-24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88913-8) skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (D046168/00 - 2016/2923(RSP)) (B8-1088/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI mressqa mill-Kumitat ENVI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0390)


6. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Standards Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju: IFRS 9 - (2016/2898(RSP)) - B8-0721/2016
Krisztina Morvai, Paloma López Bermejo, Seán Kelly

Sitwazzjoni fis-Sirja - (2016/2894(RSP)) - B8-1089/2016
Krisztina Morvai, Bronis Ropė, Stanislav Polčák, Seán Kelly

Konferenza tan-NU 2016 dwar it-Tibdil fil-Klima f'Marrakech, il-Marokk (COP22) - (2016/2814(RSP)) - B8-1043/2016
Jude Kirton-Darling, Krisztina Morvai, Paloma López Bermejo, Monica Macovei, Eleonora Evi, Michał Marusik, Stanislav Polčák, Seán Kelly

Rapport Christel Schaldemose - A8-0237/2016
Krisztina Morvai

Rapport Heidi Hautala - A8-0262/2016
Krisztina Morvai, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Monica Macovei.


7. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq il-Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 12.55. Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00)

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

8. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


9. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Fuq talba tal-Grupp Verts/ALE, il-Parlament irratifika l-ħatra li ġejja:

Kumitat CONT: Indrek Tarand minflok Igor Šoltes.


10. Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari

Il-President ħabbar, skont l-Artikolu 64(1) tar-Regoli ta' Proċedura, li rċieva mingħand il-Kunsill il-pożizzjoni li ġejja, flimkien mar-raġunijiet li wasslu lill-Kunsill biex jadottaha, kif ukoll il-pożizzjoni tal-Kummissjoni dwar:

- Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb li jiġi adottat regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1342/2008 li jistabbilixxi pjan għal perijodu fit-tul għall-istokkijiet tal-merluzz u għas-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet (11309/1/2016 - C8-0403/2016 - 2012/0236(COD) – 12387/2016 - COM(2016)0647)

irriferut lill-kumitat responsabbli: PECH

Il-perjodu ta' tliet xhur għad-dispożizzjoni tal-Parlament sabiex jadotta l-pożizzjoni tiegħu jiddekorri għalhekk minn għada, 7 ta' Ottubru 2016.


11. Finanzi sostenibbli (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Finanzi sostenibbli (2016/2896(RSP))

Jyrki Katainen (Viċi President tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Theodor Dumitru Stolojan f'isem il-Grupp PPE, Bernd Kölmel f'isem il-Grupp ECR, Ivan Jakovčić f'isem il-Grupp ALDE, Molly Scott Cato f'isem il-Grupp Verts/ALE, Danuta Jazłowiecka, Jozo Radoš, Seán Kelly u Jasenko Selimovic.

Intervent ta': Jyrki Katainen.

Id-dibattitu ngħalaq.


12. Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)

L-abbozz ta' att delegat intbagħat lill-Parlament:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tad-data dwar it-tranżazzjonijiet rigward standards tekniċi regolatorji għal tekniki tal-mitigazzjoni tar-riskju għall-kuntratti tad-derivattivi OTC mhux ikklirjati minn kontroparti ċentrali (C(2016)06329 - 2016/2930(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahar, li jiddekorri mid-data ta' riċeviment tal-4 ta' Ottubru 2016

Irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON


13. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Tibdil fit-titoli

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 29 ta' Settembru 2016)

Kumitat AGRI
- Titolu ġdid tar-rapport ta' inizjattiva (2016/2078(INI)): "Sjieda responsabbli u kura tal-ekwini"

Kumitat FEMM
- Titolu ġdid tar-rapport ta' inizjattiva (2016/2060(INI)): "Id-Drittijiet tan-Nisa fl-Istati tas-Sħubija tal-Lvant"

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura)
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 29 ta' Settembru 2016)

Kumitat AFET

- L-indirizzar tal-ksur tad-drittijiet tal-bniedem fil-kuntest tad-delitti tal-gwerra u d-delitti kontra l-umanità, inkluż il-ġenoċidju (2016/2239(INI))

- Kumpaniji tas-Sigurtà Privati (2016/2238(INI))

Kumitat CONT

- Kontroll tal-infiq u monitoraġġ tal-kosteffikaċja tal-iskemi ta' Garanzija għaż-Żgħażagħ tal-UE (2016/2242(INI))
(opinjoni: CULT, EMPL, BUDG)

Kumitati AFET, CULT

- Lejn strateġija tal-UE għal relazzjonijiet kulturali internazzjonali (JOIN(2016)0029 - 2016/2240(INI))
(opinjoni: DEVE)

Kumitat DEVE

- It-titjib tas-sostenibbiltà tad-dejn tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw (2016/2241(INI))

Kumitat ECON

- L-Unjoni Bankarja - Rapport Annwali 2016 (2016/2247(INI))

- FinTech: l-influwenza tat-teknoloġija fuq il-futur tas-settur finanzjarju (2016/2243(INI))
(opinjoni: EMPL, ITRE, IMCO)

Kumitat FEMM

- L-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fl-Unjoni Ewropea fl-2014/2015 (2016/2249(INI))

Kumitat IMCO

- Rapport Annwali dwar il-Governanza tas-Suq Uniku fi ħdan is-Semestru Ewropew 2017 (2016/2248(INI))

- Il-funzjonament tal-franchising fis-settur tal-bejgħ bl-imnut (2016/2244(INI))
(opinjoni: EMPL, ECON)

Kumitat JURI

- Applikazzjoni tad-Direttiva 2004/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' April 2004 dwar ir-responsabbiltà ambjentali f'dak li għandu x'jaqsam mal-prevenzjoni u r-rimedju għal danni ambjentali (l-"ELD") (2016/2251(INI))
(opinjoni: ENVI)

- Statut għal intrapriżi soċjali u bbażati fuq is-solidarjetà (2016/2237(INI))
(opinjoni: EMPL)

Kumitat REGI

- Il-promozzjoni tal-koeżjoni u l-iżvilupp fir-Reġjuni Ultraperiferiċi tal-UE: l-implimentazzjoni tal-Artikolu 349 TFUE (2016/2250(INI))
(opinjoni: AGRI)

- L-użu ta' strumenti tal-politika ta' koeżjoni mir-reġjuni biex jiġi indirizzat it-tibdil demografiku (2016/2245(INI))

Kumitat ta' inkjesta EMIS (Artikolu 198 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Rapport rigward l-inkjesta dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku (2016/2215(INI))

Modifiki tal-konsultazzjonijiet mal-Kumitati (Artikolu 53 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat ENVI

- Reviżjoni Ġenerali tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament (2016/2114(REG))
irreferut responsabbli : AFCO
(opinjoni: ENVI, BUDG, JURI, CONT)

Kumitat BUDG (Artikolu 41 tar-Regoli ta' Proċedura))

- Sena Ewropea tal-Wirt Kulturali (COM(2016)0543 - C8-0352/2016 - 2016/0259(COD))
irreferut responsabbli : CULT
(opinjoni: BUDG, REGI, BUDG (Artikolu 41 tar-Regoli ta' Proċedura))

Kumitati assoċjati (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 29 ta' Settembru 2016)

Kumitat JURI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Applikazzjoni tad-Direttiva 2004/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' April 2004 dwar ir-responsabbiltà ambjentali f'dak li għandu x'jaqsam mal-prevenzjoni u r-rimedju għal danni ambjentali (l-"ELD") (2016/2251(INI))
(opinjoni: ENVI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))

- Statut għal intrapriżi soċjali u bbażati fuq is-solidarjetà (2016/2237(INI))
(opinjoni: EMPL (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))

Kumitat IMCO (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Il-funzjonament tal-franchising fis-settur tal-bejgħ bl-imnut (2016/2244(INI))
(opinjoni: EMPL, ECON (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))

- L-istabbiliment ta' programm tal-Unjoni biex jappoġġa attivitajiet speċifiċi li jsaħħu l-involviment tal-konsumaturi u utenti aħħarin oħrajn tas-servizzi finanzjarji fit-tfassil tal-politika tal-Unjoni fil-qasam tas-servizzi finanzjarji għall-perjodu 2017-2020 (COM(2016)0388 - C8-0220/2016 - 2016/0182(COD))
(opinjoni: CONT, ECON (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))

Kumitati Konġunti (Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura)
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 29 ta' Settembru 2016)

- Il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu u li temenda d-Direttiva 2009/101/KE (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD))
Kumitati: ECON, LIBE (Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura)
(opinjoni: DEVE, JURI, INTA)

- Lejn strateġija tal-UE għal relazzjonijiet kulturali internazzjonali (JOIN(2016)0029 - 2016/2240(INI))
Kumitati: AFET, CULT (Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura)
(opinjoni: DEVE)


14. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE, Euratom) Nru. 480/2009 li jistabbilixxi Fond ta' Garanzija għall-azzjonijiet esterni (COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

DEVE, AFET, LIBE

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni Nru 466/2014/UE li tagħti garanzija tal-UE lill-Bank Ewropew tal-Investiment kontra telf minn operazzjonijiet ta' finanzjament li jappoġġaw proġetti ta' investiment barra mill-Unjoni Ewropea (COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

DEVE, AFET, ENVI, ECON, INTA

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1316/2013 u (UE) Nru 283/2014 fejn tidħol il-promozzjoni tal-konnettività tal-internet fil-komunitajiet lokali (COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

CULT, ENVI, BUDG, IMCO, TRAN, REGI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-iskambju transfruntier bejn l-Unjoni u l-pajjiżi terzi ta’ kopji b’format aċċessibbli ta’ xogħlijiet jew materjal ieħor protett bid-dritt tal-awtur u bi drittijiet relatati għall-ġid tal-persuni għomja, b’diżabbiltà fil-vista jew li b’xi mod ieħor għandhom diffikultà biex jaqraw materjal stampat (COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD))

irriferut

responsabbli :

JURI

opinjoni :

PETI, CULT, INTA

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ċerti użi permessi ta’ xogħlijiet u materjal ieħor protett bid-drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati għall-ġid tal-persuni għomja, b’diżabbiltà fil-vista jew li b’xi mod ieħor għandhom diffikultà biex jaqraw materjal stampat u li temenda d-Direttiva 2001/29/KE dwar l-armonizzazzjoni ta’ ċerti aspetti ta’ drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati fis-soċjetà tal-informazzjoni (COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

JURI

opinjoni :

PETI, CULT, INTA

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-drittijiet tal-awtur fis-Suq Uniku Diġitali (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.
F'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 307 tat-Trattat, il-President se jikkonsulta l-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

JURI

opinjoni :

CULT, ITRE, INTA, IMCO

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli dwar l-eżerċizzju tad-dritt tal-awtur u ta’ drittijiet relatati li japplikaw għal ċerti trażmissjonijiet online tal-organizzazzjonijiet tax-xandir u għal trażmissjonijiet mill-ġdid tal-programmi tat-televiżjoni u tar-radju (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.
F'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 307 tat-Trattat, il-President se jikkonsulta l-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

JURI

opinjoni :

CULT, ITRE, INTA, IMCO

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni wara applikazzjoni mill-Estonja - EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals (COM(2016)0622 - C8-0389/2016 - 2016/2235(BUD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

EMPL, REGI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f’isem l-Unjoni Ewropea, tal-Protokoll (2015) li jemenda l-Anness għall-Ftehim dwar il-Kummerċ f'Inġenji tal-Ajru Ċivili (11018/2016 - C8-0391/2016 - 2016/0202(NLE))

irriferut

responsabbli :

INTA

opinjoni :

TRAN

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-introduzzjoni ta' miżuri kummerċjali awtonomi temporanji għall-Ukrajna li jissupplimentaw il-konċessjonijiet kummerċjali disponibbli skont il-Ftehim ta' Assoċjazzjoni (COM(2016)0631 - C8-0392/2016 - 2016/0308(COD))

irriferut

responsabbli :

INTA

opinjoni :

AGRI, BUDG

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi reġim tal-Unjonigħall-kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-senserija, l-assistenza teknika u t-transitu ta’ oġġetti b’użu doppju (tfassil mill-ġdid) (COM(2016)0616 - C8-0393/2016 - 2016/0295(COD))

irriferut

responsabbli :

INTA

opinjoni :

AFET

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar qafas komuni għall-għoti ta’ servizzi aħjar għall-ħiliet u l-kwalifiki (Europass), u li tħassar id-Deċiżjoni Nru 2241/2004/KE (COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

CULT

opinjoni :

EMPL, BUDG

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar is-soġġettar tas-sustanza psikoattiva ġdida metil-2- [[1- (ċikloħeksilmetil)-1H-indol-3-karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoat (MDMB-CHMICA) għal miżuri ta' kontroll (COM(2016)0548 - C8-0405/2016 - 2016/0262(NLE))

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

ENVI

2) mill-Membri, mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-idea ta' "munita ħelikopter" u l-konsegwenzi tagħha għall-pajjiżi periferali taż-żona tal-euro (B8-0972/2016)

irriferut

responsabbli :

ECON

- Dominique Bilde u Steeve Briois. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ġlieda kontra l-antraċe (B8-0980/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Dominique Bilde u Steeve Briois. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-riċiklaġġ tal-bastimenti Ewropej (B8-0981/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar Dar l-Istorja Ewropea (B8-0984/2016)

irriferut

responsabbli :

CULT

- Nicola Caputo. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-"testijiet tal-approvazzjoni tat-tip tal-emissjonijiet tal-vetturi u kontrolli" (B8-0986/2016)

irriferut

responsabbli :

TRAN

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-iżvilupp u l-promozzjoni ta' produzzjoni tal-ikel sostenibbli (B8-0988/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Isabella Adinolfi. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tħaddim tat-tfal (B8-1011/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

EMPL

- Nicola Caputo. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-imblukkar ġeografiku (B8-1012/2016)

irriferut

responsabbli :

IMCO

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tħassir jew l-emendar tar-Regolament (UE) Nru 1290/2013 li jistabbilixxi r-regoli għal parteċipazzjoni u disseminazzjoni f'"Orizzont 2020 - il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni" (B8-1013/2016)

irriferut

responsabbli :

ITRE

- Angel Dzhambazki. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-bżonn ta' riforma tal-Unjoni Ewropea (B8-1014/2016)

irriferut

responsabbli :

AFCO

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-promozzjoni tal-attività fiżika (B8-1015/2016)

irriferut

responsabbli :

CULT

opinjoni :

ENVI

- Marie-Christine Arnautu. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-sanzjonijiet tal-Unjoni Ewropea kontra r-Russja u l-estensjoni tagħhom (B8-1016/2016)

irriferut

responsabbli :

AFET

opinjoni :

INTA

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar politika ta' promozzjoni tar-riċiklaġġ (B8-1017/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-theddida terroristika Iżlamista dejjem tikber fl-Unjoni Ewropea (B8-1018/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE


15. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja

Il-Minuti ta' din is-seduta se jiġu ppreżentati lill-Parlament għall-approvazzjoni tiegħu fil-bidu tas-seduta li jmiss, bi qbil mal-Artikolu 192(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li jiġu adottati se jintbagħtu minnufih lid-destinatarji msemmija fihom.


16. Kalendarju tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru mid-data 24 sad-data 27 ta' Ottubru 2016.


17. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 15.45.

Klaus Welle

Martin Schulz

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Bullmann, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fountoulis, Fox, Freund, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Løkkegaard, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Ward, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Bours, Crowley, D'Ornano, Drăghici, Händel, Iotova, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Rochefort, Sommer, Wałęsa

Avviż legali