Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 24 oktober 2016 - StraatsburgDefinitieve uitgave

4. Samenstelling Parlement

De bevoegde Spaanse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Florent Marcellesi tot lid van het Parlement, ter vervanging van Jordi Sebastià, met ingang van 11 oktober 2016.

Zolang de geloofsbrieven niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren niet is beslist, neemt Florent Marcellesi, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits hij tevoren schriftelijk een verklaring heeft afgelegd dat hij geen functie bekleedt die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.

°
° ° °

Andrej Plenković en Davor Ivo Stier hebben schriftelijk kennis gegeven van hun ontslagneming als lid van het Parlement, met ingang van 14 oktober 2016.

Overeenkomstig artikel 4, leden 1 en 3, van het Reglement constateert het Parlement dat hun zetels vanaf die datum vacant zijn en brengt de betrokken nationale autoriteit hiervan op de hoogte.

Matthias Groote en Richard Howitt hebben eveneens schriftelijk kennis gegeven van hun ontslagneming als lid van het Parlement, met ingang van respectievelijk 1 en 2 november 2016.

Overeenkomstig artikel 4, leden 1 en 3, van het Reglement constateert het Parlement dat hun zetels vanaf die datum vacant zijn en brengt de betrokken nationale autoriteit hiervan op de hoogte.

Juridische mededeling