Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2274(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0286/2016

Ingivna texter :

A8-0286/2016

Debatter :

PV 24/10/2016 - 15
CRE 24/10/2016 - 15

Omröstningar :

PV 25/10/2016 - 7.2
CRE 25/10/2016 - 7.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0402

Protokoll
Måndagen den 24 oktober 2016 - StrasbourgSlutlig utgåva

15. EU-strategi gentemot Iran efter kärnteknikavtalet (debatt)
CRE

Betänkande om en EU-strategi gentemot Iran efter kärnteknikavtalet [2015/2274(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Richard Howitt (A8-0286/2016)

Richard Howitt redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen).

Talare: Marietje Schaake (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Elmar Brok för PPE-gruppen, Victor Boştinaru för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Sofia Sakorafa för GUE/NGL-gruppen, Klaus Buchner för Verts/ALE-gruppen, James Carver för EFDD-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Anna Elżbieta Fotyga, Gérard Deprez, Martina Anderson, Fabio Massimo Castaldo, Edouard Ferrand, Janusz Korwin-Mikke, Janusz Lewandowski, Damiano Zoffoli, Mark Demesmaeker, José Inácio Faria, Merja Kyllönen, Barbara Kappel, Zoltán Balczó, Francisco José Millán Mon, Andrejs Mamikins, Bas Belder, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Couso Permuy, Udo Voigt, Eduard Kukan, Sergio Gaetano Cofferati och Frédérique Ries.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Vice talman

Talare: Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Lars Adaktusson, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld och Urmas Paet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias och Julie Ward.

Talare: Miguel Arias Cañete och Richard Howitt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.2 i protokollet av den 25.10.2016.

Rättsligt meddelande