Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 25. lokakuuta 2016 - StrasbourgLopullinen painos

4. EU:n sisäinen turvallisuus – hyväksyttyjen turvallisuustoimenpiteiden täytäntöönpanossa saavutettu edistys ja tulevat haasteet (keskustelu)
CRE

Neuvoston ja komission julkilausumat: EU:n sisäinen turvallisuus – hyväksyttyjen turvallisuustoimenpiteiden täytäntöönpanossa saavutettu edistys ja tulevat haasteet (2016/2955(RSP))

Ivan Korčok (neuvoston puheenjohtaja) ja Julian King (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Monika Hohlmeier PPE-ryhmän puolesta, Birgit Sippel S&D-ryhmän puolesta, Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta, Eva Joly Verts/ALE-ryhmän puolesta, Laura Ferrara EFDD-ryhmän puolesta, Mara Bizzotto ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lampros Fountoulis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tanja Fajon, Monica Macovei, Gérard Deprez, Miguel Urbán Crespo, Jan Philipp Albrecht, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, Angel Dzhambazki, Josep-Maria Terricabras, Michaela Šojdrová ja Jeroen Lenaers.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Caterina Chinnici, Kinga Gál ja Juan Fernando López Aguilar.

Puheenvuorot: Julian King ja Ivan Korčok.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi äänestyksiä odotettaessa.)

Oikeudellinen huomautus