Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2028(IMM)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0312/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0312/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2016 - 5.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0397

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

5.7. Αίτηση για την υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών του Mario Borghezio (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αίτηση για την υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών του Mario Borghezio [2016/2028(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Angel Dzhambazki (A8-0312/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0397)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου