Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0297(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0300/2016

Ingivna texter :

A8-0300/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/10/2016 - 5.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0398

Protokoll
Tisdagen den 25 oktober 2016 - StrasbourgSlutlig utgåva

5.8. Järnvägstransportstatistik vad gäller insamling av uppgifter om gods, passagerare och olyckor ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 91/2003 av den 16 december 2002 om järnvägstransportstatistik vad gäller insamling av uppgifter om gods, passagerare och olyckor [10000/1/2016 - C8-0365/2016 - 2013/0297(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Michael Cramer (A8-0300/2016)

(Kvalificerad majoritet erfordrades för förkastande av rådets ståndpunkt.)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt (P8_TA(2016)0398)

Rättsligt meddelande