Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 25. oktoober 2016 - StrasbourgLõplik väljaanne

11. Komisjoni 2017. aasta tööprogramm (arutelu)
CRE

Komisjoni avaldus: Komisjoni 2017. aasta tööprogramm (2016/2724(RSP))

Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident) esines avaldusega.

Sõna võtsid József Szájer fraktsiooni PPE nimel, Maria João Rodrigues fraktsiooni S&D nimel, Vicky Ford fraktsiooni ECR nimel, Marcus Pretzell komisjoni 2017. aasta tööprogrammi hilise kättesaadavaks tegemise kohta, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, João Pimenta Lopes fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel, David Borrelli fraktsiooni EFDD nimel, Marcus Pretzell fraktsiooni ENF nimel, Zoltán Balczó (fraktsioonilise kuuluvuseta), Cristian Dan Preda, Enrique Guerrero Salom, Ryszard Czarnecki, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Rolandas Paksas, Mario Borghezio, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Bernd Lucke, Beatrix von Storch, Bogdan Brunon Wenta, Bernd Lange, Sajjad Karim, Wim van de Camp, Elly Schlein, Evelyn Regner, Mercedes Bresso ja Agnes Jongerius.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Virginie Rozière, Michaela Šojdrová, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Silvia Costa ja Nicola Caputo.

Sõna võttis Frans Timmermans.

Arutelu lõpetati.

Õigusalane teave