Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 25. lokakuuta 2016 - StrasbourgLopullinen painos

11. Komission työohjelma 2017 (keskustelu)
CRE

Komission julkilausuma: Komission työohjelma 2017 (2016/2724(RSP))

Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: József Szájer PPE-ryhmän puolesta, Maria João Rodrigues S&D-ryhmän puolesta, Vicky Ford ECR-ryhmän puolesta, Marcus Pretzell siitä, että komissio julkisti työohjelman 2017 niin myöhään, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, João Pimenta Lopes GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, David Borrelli EFDD-ryhmän puolesta, Marcus Pretzell ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Zoltán Balczó, Cristian Dan Preda, Enrique Guerrero Salom, Ryszard Czarnecki, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Rolandas Paksas, Mario Borghezio, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Bernd Lucke, Beatrix von Storch, Bogdan Brunon Wenta, Bernd Lange, Sajjad Karim, Wim van de Camp, Elly Schlein, Evelyn Regner, Mercedes Bresso ja Agnes Jongerius.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Virginie Rozière, Michaela Šojdrová, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Silvia Costa ja Nicola Caputo.

Frans Timmermans käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus