Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 25. lokakuuta 2016 - StrasbourgLopullinen painos

14. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Puhemies antoi seuraavan tiedonannon:

- ECON-valiokunnan suositus olla vastustamatta 4. lokakuuta 2016 annettua komission delegoitua asetusta OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä OTC-johdannaissopimuksiin, joita ei määritetä keskusvastapuolessa, sovellettavia riskienpienentämistekniikoita koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla C(2016)06329 – 2016/2930(DEA)) (B8-1124/2016) (istunnon pöytäkirja 24.10.2016, kohta 8).

Yhtään tätä suositusta koskevaa vastalausetta ei ole esitetty työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdassa määrätyssä 24 tunnin määräajassa.

Tämä suositus katsotaan täten hyväksytyksi, ja se julkaistaan keskiviikkona 26. lokakuuta 2016 pidetyn istunnon Hyväksytyissä teksteissä.

Oikeudellinen huomautus