Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 25. oktoober 2016 - Strasbourg

16. Äriühingute maksustamise pakett (arutelu)
CRE

Komisjoni avaldus: Äriühingute maksustamise pakett (2016/2953(RSP))

Pierre Moscovici (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Dariusz Rosati fraktsiooni PPE nimel, Pervenche Berès fraktsiooni S&D nimel, Notis Marias fraktsiooni ECR nimel, Marian Harkin fraktsiooni ALDE nimel, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Lefteris Christoforou ja David Coburn, Fabio De Masi fraktsiooni GUE/NGL nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Lefteris Christoforou, David Coburn fraktsiooni EFDD nimel ja Alain Lamassoure.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid Hugues Bayet, Marisa Matias, Molly Scott Cato, Othmar Karas, Jeppe Kofod, Matt Carthy, Ernest Urtasun, Peter Simon ja Ramón Jáuregui Atondo.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Romana Tomc, Jonás Fernández, Luke Ming Flanagan, Ana Gomes ja Nicola Caputo.

Sõna võttis Pierre Moscovici.

Arutelu lõpetati.

Õigusalane teave